Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Terimler

 1. Betimleyici Sözcükler. Sıfatlar, Zarflar
 2. Organlar
  1. Kök
  2. Gövde
  3. Yaprak
  4. Çiçek ve Meyve Durumları
  5. Çiçek
  6. Meyve
  7. Tohum
  8. Tozlaşma
  9. Üreme
 3. Yaşam Ortamı ve Duruş
 4. Sınıflandırılamayanlar

Organlar / Üreme
döllenme: Çiçek tozunun dişi organa taşınıp gametlerin birleşmesi
latince - fecundatio
ingilizce - fertilisation
eşeysiz üreme: Erkek ve dişi gamet birleşimi olmadan her türlü üreme biçimi, (bkz. apogami, apomiksi, partenokarpik)
eşanlamlısı - apogami, aseksüel üreme
latince - agamicus, asexualis
ingilizce - asexual, apogamy
apomiktik: Erkek ve dişi gamet birleşimi olmadan tohum geliştirerek bir çeşit partenokarpik üreme (bkz. apogami, aseksüel üreme)
eşanlamlısı - apomiksi
latince - apomixis, apomicticus
ingilizce - apomixis, apomictic
gamet: Mayoz bölünme sonucu oluşan üreme hücresi
eşanlamlısı - eşey hücresi, siperma
latince - gameta
ingilizce - gamete
gametangiyum: Gametleri oluşturan kese, erkek gametangiyum (Tohumlu Bitkilerde, çiçek tozu tüpü), dişi gametangiyum (Tohumlu Bitkilerde, embiryo kesesi)
latince - gametangio
ingilizce - gametangium
üretken organlar: Bitkinin eşeyli üremeye katılan veya yardım eden organları, çiçek, meyve, tohum gibi
latince - organa generativa, organa reproductionis
ingilizce - generative organs
vejetatif organlar: Bitkinin üreme organları dışında kalan organları, kök, gövde, yaprak
latince - organa vegetativa
ingilizce - vegetative organs
çapraz döllek: Çiçek tozlarının bir bitkiden başka bir bitkideki dişi organa aktarılması
latince - allogamus
ingilizce - allogamy
çapraz tozlaşma: İki farklı birey arasında meydana gelen tozlaşma
ingilizce - cross-pollination
kendidöllek: Kendi kendini tozlayarak dölleyebilen; kendini polenleme, kendini dölleme, kendini tozlama
latince - autogamus
ingilizce - autogamous, autogamy, self-fertilization, self-pollinating
kendine kısır: Zorunlu olarak başka bireyle tozlaşıp döllenmesi gereken
ingilizce - self-incompatible
purotandroz: Çiçekte erkek organların dişi organdan daha önce olgunlaşması
latince - protandrus
ingilizce - protandrous
purotoginoz: Çiçekte dişi organın erkek organlardan daha önce olgunlaşması
latince - protogynus
ingilizce - protogynous
spor: Döllenme özelliğinde olmayan, başka bir hücre ile birleşmeden, tek başına yeni bir organizma oluşturabilen bir üreme hücresidir
latince - spora
ingilizce - spore
spor kesesi: Sporların üretildiği kese
latince - sporangia
ingilizce - sporangium
sorus: Eğreltilerde spor keseleri topluluğu
latince - sorus
ingilizce - sorus
induzyum: Spor keselerini gençken örten, üstderi uzantısı olan zarımsı yapı
latince - indusium
ingilizce - indusium
büyük spor: Oluşturulan spor iki farklı tipte ise büyük olanı
latince - macrospora
ingilizce - megaspore
küçük spor: Oluşturulan spor iki farklı tipte ise küçük olanı
latince - microspora
ingilizce - microspore
önçim: Oluşturulan spor iki farklı tipte ise küçük olanı
latince - prothallus
ingilizce - prothallium
sitrobilus: Eğreltilerde spor yapraklarının sıkıca birbirini örterek oluşturduğu başak/kozalak benzeri üreme yapısı
eşanlamlısı - spor başağı
latince - strobilus
ingilizce - cone
spor yaprağı: Spor keselerini altında yada kenarında taşıyan yaprak
latince - sporophyllum
ingilizce - sporophyll
parafiz: Üreme yapılarının arasında bulunan verimsiz ipliksi yapılar
latince - paraphysis
ingilizce - paraphysis
heterofili: Aynı bitki üzerinde verimli ve verimsiz yaprakların farklı şekillerde olması
latince - heterophyllus
ingilizce - heterophyllous
içektozu: Erkek üreme hücresi, çiçek tozu
eşanlamlısı - polen
latince - pollen
ingilizce - pollen


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                 
 

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.