Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Terimler

 1. Betimleyici Sözcükler. Sıfatlar, Zarflar
 2. Organlar
  1. Kök
  2. Gövde
  3. Yaprak
  4. Çiçek ve Meyve Durumları
  5. Çiçek
  6. Meyve
  7. Tohum
  8. Tozlaşma
  9. Üreme
 3. Yaşam Ortamı ve Duruş
 4. Sınıflandırılamayanlar

Organlar / Tohum
tohum: Tohum taslağının döllenip gelişmesi sonucu meydana gelen üreme organı
latince - semen
ingilizce - seed
hilum: Tohum taslağının ya da tohumun sapına bağlandığı yer; tohum düştükten sonra bu yerin tohum üzerinde kalan izi
eşanlamlısı - tohum göbeği
latince - hilum
ingilizce - hilum
tohum kabuğu: Tohumun üzerindeki kabuk tabakası
eşanlamlısı - testa
latince - testa
ingilizce - seed coat, testa
karuncula: Tohum yüzeyindeki ibiğe benzer etli küçük bir yapı
latince - caruncla
ingilizce - caruncle
embiryo: Yumurta hücresinin siperm çekirdeği tarafından döllenmesi ile oluşan tohum içerisindeki bitki taslağı
eşanlamlısı - embryo
latince - embryo
ingilizce - embryo
çenek: Tohum içerisindeki embiryonun yaprakları
eşanlamlısı - tohum yaprağı, kotiledon
latince - cotyledon
ingilizce - cotyledon, seed leaf
besidoku: Tohumun besin depo eden dokusu, embiryo kesesi içinde çift döllenme sonucu oluşan triployit hücreden gelişir
eşanlamlısı - endosperm
latince - endospermium
ingilizce - endosperm
fide: Tohumun çimlenmesi ile oluşan genç bitki
latince - plantula
ingilizce - seedling


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                 
 

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.