Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Terimler

 1. Betimleyici Sözcükler. Sıfatlar, Zarflar
 2. Organlar
  1. Kök
  2. Gövde
  3. Yaprak
  4. Çiçek ve Meyve Durumları
  5. Çiçek
  6. Meyve
  7. Tohum
  8. Tozlaşma
  9. Üreme
 3. Yaşam Ortamı ve Duruş
 4. Sınıflandırılamayanlar

Organlar / Meyve
hamdüşen: (Genellikle üreme organlarının) gelişmemesi, körelmesi ya da olgunlaşmadan düşmesi
eşanlamlısı - gelişmemiş, kısır, verimsiz, olgunlaşmadan düşen
latince - abortivus, rudimentalis, rudimentarius, sterilis
ingilizce - abortive, rudimentary, sterile
meyve: Genellikle döllenmeden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan, çoğunlukla içinde tohum bulunduran yapı
eşanlamlısı - meyva
latince - fructus
ingilizce - fruit
yalancı meyve: Yumurtalık haricinde çiçek tablası ve çiçek örtüsünden gelişerek oluşan meyve
latince - fructus falsus
ingilizce - false fruit
perikarp: Meyvanın endo-, mezo- ve ekzokarptan oluşan kabuğu
eşanlamlısı - meyve kabuğu, meyva örtüsü
latince - pericarpium
ingilizce - pericarp
ekzokarp: Meyve kabuğunun (perikarp) en dış tabakası
latince - exocarpium
ingilizce - exocarp
endokarp: Meyve kabuğunun (perikarp) en iç tabakası
latince - endocarpium
ingilizce - endocarp
mezokarp: Meyve kabuğunun (perikarp) orta tabakası
latince - mesocarpium
ingilizce - mesocarp
karpofor: Meyva sapı; özellikle Maydanozgiller?de (Apiaceae) yarılan meyvalardaki merikarpların herbir sapı
latince - carpophorum
ingilizce - carpohore
kapak: Kapaklı kapsül meyvelerde, tohumların çıkması için olgunlukta açılan kısım
eşanlamlısı - valf, operkülüm
latince - operculum, valva
ingilizce - operculum, valve
merikarp: Yarılan bir meyvedeki, her bir meyve parçası
latince - mericarpium
ingilizce - mericarp
hipantiyum: Orta durumlu yumurtalığı olan bir çiçekte yayık veya çukur şeklindeki çiçek tablası
latince - hypanthium
ingilizce - hypanthium
zuruf: Kayıngiller (Fagaceae) gibi bitkilerde meyveyi kısmen ya da tamamen kapsayan fincansı yapı
eşanlamlısı - kupula, kadeh
latince - cupula
ingilizce - cupula
aril: Tohum taslağının sap tarafından ya da mikropilden bir gelişme sonucu meydana gelen, tohumu kısmen ya da tamamen saran doku
eşanlamlısı - etli doku, etli örtü, etli halka
latince - arillus
ingilizce - aril
arilli: Arili olan
latince - arillatus
ingilizce - arillate
partenokarpik: Döllenme meydana gelmeden çekirdeksiz olarak oluşan meyve
latince - parthenocarpicus
ingilizce - parthenocarpic
amfikarpik: Hem toprak üzerinde hem de toprak altında iki çeşit meyve veren
latince - amphicarpus
ingilizce - amphicarpous
geokarpik: Hem toprak üzerinde hem de toprak altında iki çeşit meyve veren
latince - geocarpus
ingilizce - geocarpic
basit meyve: Bir çiçeğe ait bir tek yumurtalığın gelişmesiyle meydana gelmiş meyve
latince - fructus solitarius
ingilizce - solitary fruit
bileşik meyve: Çok sayıda çiçeğe ait yumurtalıkların gelişmesiyle meydana gelmiş meyveler topluluğu
latince - fructus compositus
ingilizce - compound fruit
küme meyve: Çok dişi organlı, serbest karpelli çiçeğe ait yumurtalıklardan gelişmiş meyveler topluluğu
latince - fructus aggregatus
ingilizce - aggregate fruit
üzümsü: Bütün meyve örtüsü etlenmiş, az ya da çok tohumlu etli meyve
eşanlamlısı - bakka
latince - bacca
ingilizce - baccate, berry
limonsu: Birleşik karpelli ve üstdurumlu yumurtalıktan meydana gelen, perdelerle bölünmüş, bölümleri içinde çok sayıda özsu torbacıkları bulunan, kalın ve derimsi bir kabukla örtülü üzümsü meyve; Turunçgiller (Rutaceae) ailesinde görülür
eşanlamlısı - hesperidyum
latince - hesperidium
ingilizce - hesperidium
eriksi: Ekzokarpı ve mezokarpı etlenmiş, endokarpı odunlaşmış, içinde bir tohum taşıyan meyve
eşanlamlısı - durupa
latince - drupa
ingilizce - drupe
erikçik: Küçük eriksi meyvaların bir araya geldiği bileşik meyvaların her bir parçası
latince - drupeola
ingilizce - druplet
elmamsı: Yumurtalık çiçek tablası içine gömülü olduğu orta durumlu çiçeklerden çiçek tablasının etlenerek meydana getirdiği yalancı meyve; etli çiçek tablası iç kısımdaki gerçek meyvayı sarar
latince - pomum
ingilizce - pome
açılan meyve: Olgunlaştığında delikler, kapaklar ya da gözler gibi düzenli bir yolla kendiliğinden açılıp tohumları dağıtan meyve
eşanlamlısı - dehisent
latince - dehiscentia
ingilizce - dehiscence
folikül: Bir karpelli, bir gözlü, karpelin dikişi boyunca açılan kuru meyve
latince - folliculus
ingilizce - follicle
bakla: Bir karpelli, bir gözlü, karpelin orta damarı ve dikişi boyunca açılan kuru meyve tipi
eşanlamlısı - legümen
latince - legumen
ingilizce - legume
boğumlu bakla: Her bölümünde tek bir tohum bulunacak şekilde boğumlanan bakla
eşanlamlısı - lomentum
latince - lomentum
ingilizce - lomentum
kapsül: İki veya daha fazla karpelden oluşan açılan kuru meyve
latince - capsula
ingilizce - capsule
perde: Meyve boşluğunu, karpellere denk gelen yerlerde, kısımlara ayıran ince bölme
eşanlamlısı - septum
latince - septum
ingilizce - septum
perdeli kapsül: Karpellerin bitişme çizgisi, perdeler boyunca yarılarak açılan kapsül meyva, bölmeli kapsül ile kıyaslayınız
latince - septicidalis, septicidus
ingilizce - septicidal capsule
yalancı perde: Pilasentanın meyve içine doğru büyümesiyle oluşan perde; Turpgiller (Brassicaceae) ailesinde görülür
eşanlamlısı - replum, iğit septum
latince - replum
ingilizce - replum
perdeli: Meyvaları perdeli olan
latince - septatus
ingilizce - septate
dişli kapsül: Üst kısmında bulunan diş şeklindeki küçük kapaklarla açılan kapsül
eşanlamlısı - dentisit kapsül
latince - capsula denticidalis
ingilizce - denticidal capsule
bölmeli kapsül: Herbir karpelin ortadamarı boyunca, bölmelerden yarılarak açılan kapsül meyve tipi, ?perdeli kapsül? ile kıyaslayınız
latince - capsula loculicidalis
ingilizce - loculicidal capsule
kapaklı kapsül: Kapsül meyvenin daire biçimli ortadan ya da üst kısımdan düşen bir kapakla açılan çeşidi
latince - capsula circumcirca
ingilizce - circumscissile capsule
delikli kapsül: Tohumlarını deliklerle dışarıya atan kapsül
eşanlamlısı - porisit kapsül
latince - capsula poricidalis
ingilizce - poricidal capsule
silikula: Lahanagiller (Brassicaceae) ailesinin iki karpelli, kuru ve açılan, boyu eninin üç katından daha kısa olan meyvaları; çenetleri aşağıdan yukarıya doğru yarılarak açılır ve düşer, ortada yalancı perdesi kalır
latince - silicula
ingilizce - silicle
silikva: Lahanagiller (Brassicaceae) ailesinin iki karpelli, kuru ve açılan, boyu eninin üç katından daha uzun olan meyvaları; çenetleri aşağıdan yukarıya doğru yarılarak açılır ve düşer, ortada yalancı perdesi kalır
latince - siliqua
ingilizce - siliqua
kapalı meyve: Olgunlaştığında açılmayıp kapalı kalarak tohumları içerde tutan meyve
eşanlamlısı - indehisent
latince - indehiscentia
ingilizce - indehiscence
palamut: Odunsu bir çotanak içerisinde, kalın kabuklu kuru açılmayan meyva tipi; örneğin meşe (Quercus) meyvaları
eşanlamlısı - pelit
latince - glans
ingilizce - acorn
fındıksı: Meyve kabuğu sertleşmiş, içinde serbest tek tohumlu açılmayan kuru meyve
latince - nux
ingilizce - nut
fındıkçık: Küçük fındıksı meyve
eşanlamlısı - nukula
latince - nucula
ingilizce - nutlet
kanatlı fındık: Fındıksı meyvaların kanatlı olanı
eşanlamlısı - samara
latince - samara
ingilizce - samara
dane: Üstdurumlu bir yumurtalıktan oluşan, tohum örtüsü ile tohum kabuğunun kaynaşmış olduğu, tek tohumlu açılmayan, küçük kuru meyve
latince - caryopsis
ingilizce - caryopsis, grain
kapçık: lt durumlu yumurtalıktan gelişmiş, küçük, kuru, açılmayan, bir karpelli ve bir tohumlu meyve; tohum meyve duvarına zayıfça, tek bir noktadan bağlanmıştır
eşanlamlısı - aken, sipsela
latince - achenium, cypsela
ingilizce - achene, cypsela
yarılan meyve: Bileşik bir ovaryumdan oluşan karpelleri yarılarak iki veya daha çok parçalara ayrılan kuru meyve
eşanlamlısı - şizokarp
latince - schizocarpium
ingilizce - schizocarp


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                 
 

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.