Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Terimler

 1. Betimleyici Sözcükler. Sıfatlar, Zarflar
 2. Organlar
  1. Kök
  2. Gövde
  3. Yaprak
  4. Çiçek ve Meyve Durumları
  5. Çiçek
  6. Meyve
  7. Tohum
  8. Tozlaşma
  9. Üreme
 3. Yaşam Ortamı ve Duruş
 4. Sınıflandırılamayanlar

Organlar / Yaprak
yaprak sapı: Yaprak ayasıyla gövdeyi bağlayan, genellikle ince silindirik kısım
eşanlamlısı - petiyol
latince - petiolus
ingilizce - petiole
sitipül: Yaprak sapı tabanının iki yanındaki kulakçık benzeri ekler
latince - stipula
ingilizce - stipule
dil: Buğdaygiller (Poaceae) ailesinde yaprakta kın ve ayanın birleştiği yerdeki uzantı
eşanlamlısı - ligula
latince - ligula
ingilizce - ligule
taban: Yaprak ayasının sapa bağlandığı alt kısmı
latince - basis
ingilizce - base
kulakçık: Yaprak tabanının iki yanındaki ek çıkıntılar
latince - auricula
ingilizce - auricle
aya: Yaprağın veya benzeri organın geniş, yayık kısmı
eşanlamlısı - lâmina
latince - lamina
ingilizce - blade
uç: Ayanın en tepesinde bulunan kısmı (hem yaprak hem de diğer organlar için kullanılabilir)
eşanlamlısı - tepe
latince - apex
ingilizce - apex
yaprakçık sapı: Bileşik yaprakta yaprakçıkların sapı
eşanlamlısı - petiyolül
latince - petiolulus
ingilizce - petiolule
yaprakçık: Bileşik yaprağın her bir parçası
eşanlamlısı - küçük yaprak
latince - foliolum
ingilizce - leaflet
fıront: Yaprağa benzeyen, genellikle üreme yapılarını da taşıyan tallus veya yapraksı bir organ
eşanlamlısı - Eğrelti yaprağı
latince - frons
ingilizce - frond
basit yaprak: Tam bir ayaya sahip yaprak; kenarları dişli ya da derin girintili olabilir, ancak bölünme ortadamara varmamış ve bölmeler bağımsızlaşmamış
latince - folium, phyllum
ingilizce - simple leaf
bileşik yaprak: Bağımsız yaprakçıklardan meydana gelen yaprak; bölünme ortadamara varmış ve bölmeler bağımsızlaşmış
latince - folium compositum
ingilizce - compound leaf
telek: Teleksi dallanmış yaprağın herbir parçası
eşanlamlısı - pinna
latince - pinna
ingilizce - pinnae
telekçik: Teleksi dallanmış teleğin herbir parçası
eşanlamlısı - küçük telek
latince - pinnula
ingilizce - pinnule
damar: İçinden iletim demetlerinin geçtiği boru
latince - nervosus
ingilizce - nerves, veins
orta damar: Yaprakların tam ortasında bulunan ve yan damarlara göre kalın olan damar
latince - costa
ingilizce - midnerve, midrib, midvein
ara damar: Ana ya da yan damarlardan çıkan küçük damarlar
latince - venula
ingilizce - veinlet
sülük: Gövdenin tırmanmasını sağlayan ipliksi, basit veya dallanmış organ; genellikle yaprak , nadiren gövde metamorfozudur
latince - cirrhus
ingilizce - tendril
heterofili: Bitkinin değişik şekilli ve yapılı yaprakları olması
latince - heterophyllus
ingilizce - heterophyly


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                 
 

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.