Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Terimler

 1. Betimleyici Sözcükler. Sıfatlar, Zarflar
 2. Organlar
  1. Kök
  2. Gövde
  3. Yaprak
  4. Çiçek ve Meyve Durumları
  5. Çiçek
  6. Meyve
  7. Tohum
  8. Tozlaşma
  9. Üreme
 3. Yaşam Ortamı ve Duruş
 4. Sınıflandırılamayanlar

III- Yaşam Ortamı ve Duruş
yaşama ortamı: Bitkinin yetiştiği yer, yaşadığı ortam, çevre
latince - habitatio
ingilizce - habitat
duruş: Bitkinin genel görünüşü, dış görünüş
eşanlamlısı - büyüme biçimi
latince - habitus
ingilizce - habit, manner of growth
asalak: Beslenmesi tamamen üzerinde yaşadığı başka bir canlı üzerinde olup onun zararına yaşayan canlı
eşanlamlısı - parazit
latince - parasitus
ingilizce - parasite
bataklık bitkisi: Bataklık alanlarda yaşayan bitki
eşanlamlısı - helofit
latince - helophyton
ingilizce - helophyte
çürükçül bitki: Çürümekte olan organik maddelerden faydalanarak yaşayan bitki
eşanlamlısı - saprofit
latince - saprophyticus
ingilizce - saprophyte
epifit: Başka bir bitki üzerinde, organik bağı olmadan, ondan besin almaksızın yaşayan bitki
latince - epiphyticus
ingilizce - epiphyte
etobur bitki: Üzerine konan çoğu böcek hayvanı yakalayıp sindirerek yiyen bitki
eşanlamlısı - etçil, böcekkapan, insektivor
latince - insectivorus
ingilizce - insect-eating
karasal: Karada, yerde veya toprakta yaşayan
latince - terrestris
ingilizce - terrestrial
kayasever: Kayalık, taşlık yerlerde yetişen
latince - saxatilis
ingilizce - saxatile
kireçsever: Kireçli topraklarda yaşayan
latince - calciphilus
ingilizce - calcicole
kumcul: Kum seven, kumsal-sahil bitkisi, kumlu sahillerde yetişen
latince - psammophilus
ingilizce - psammophilous
kurakçıl: Kurak yerlere uyum gösteren bitkiler
latince - xerophilus
ingilizce - xerophilous
simbiyoz: İki ayrı türün birbirine yarar sağlayacak şekilde birlikte yaşaması
latince - symbiosis
ingilizce - symbiosis
soğanlı bitkiler: Kışı (elverişsiz mevsimi), toprak altında soğan, rizom, kormus, yumru gibi organları ile geçiren bitkiler
eşanlamlısı - geofit
latince - geophytus
ingilizce - geophyte, bulbous plants
sucul: Suda yaşayan bitkiler
eşanlamlısı - akuvatik
latince - aquaticus, aquatilis
ingilizce - aquatic
tuzcul: Tuz seven, tuzcul ortamlarda yetişen bitkiler
eşanlamlısı - halofit
latince - halophytum
ingilizce - halophyte
yarı asalak: Kısmen parazit, fotosentez yapabildiği halde su ve besin maddesi için başka bir bitkiye muhtaç olan bitki
eşanlamlısı - yarı parazit, hemiparazit
latince - hemiparasitus
ingilizce - hemiparasite
yastıksı: Duruşu dışbükey bir biçimde yastık şeklini alan
eşanlamlısı - pulvinat
latince - pulvinatus
ingilizce - pulvinate, cushion-formed, pulviniform


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                 
 

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.