Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Familya Anahtarı: Kümeler

Etkileşimli Anahtar | Statik Anahtar1- Sucul bitkiler (akarsu, göl veya denizler; batık, yüzücü veya kökü toprakta sucullar) (Şekil 1)A Kümesi

1- Karasal (veya epifitik) bitkiler (mevsimlik geçici su altında kalanlar dahil) (Şekil 2)

2- Odunlu ve odunsu bitkiler (ağaç, çalı, yarı çalılar ve sarılıcı odunlular) (Şekil 3)

3- Sarılıcı odunlu bitkiler (Şekil 5)B Kümesi

3- Sarılıcı olmayan dik ağaç, çalı veya yarı çalılar (Şekil 6)

4- Bileşik yapraklı odunlu ve odunsu bitkiler (Şekil 7)C Kümesi

4- Basit veya loplu yapraklı bitkiler; yapraklar geniş ayalı, iğnemsi, pulsu veya körelmiş (Şekil 8)

5- Gövdeler atkuyruğu görünüşlü, fotosentez yapar; yapraklar genellikle körelmiş (Şekil 9)Ç Kümesi

5- Gövdeler normal, odunlu veya odunsu; yapraklar bazen pulsu ama körelmiş değil (Şekil 10)

6- Yapraklar karşılıklı, dairesel veya tabanda rozetsi dizilişli (Şekil 11)

7- Yapraklar iğnemsi veya pulsu (Şekil 13)D Kümesi

7- Yapraklar geniş ayalı ya da etli (Şekil 14)E Kümesi

6- Yapraklar almaşlı veya helezoni dizilişli ya da dallarda ve kısa sürgünlerde demetsi (Şekil 12)

8- Yapraklar tek damarlı, elsi, çatallı veya paralel-damarlı ya da damarlanma belirsiz (Şekil