Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Familya Anahtarı: Kümeler

Etkileşimli Anahtar | Statik Anahtar1- Sucul bitkiler (akarsu, göl veya denizler; batık, yüzücü veya kökü toprakta sucullar) (Şekil 1)A Kümesi

1- Karasal (veya epifitik) bitkiler (mevsimlik geçici su altında kalanlar dahil) (Şekil 2)

2- Odunlu ve odunsu bitkiler (ağaç, çalı, yarı çalılar ve sarılıcı odunlular) (Şekil 3)

3- Sarılıcı odunlu bitkiler (Şekil 5)B Kümesi

3- Sarılıcı olmayan dik ağaç, çalı veya yarı çalılar (Şekil 6)

4- Bileşik yapraklı odunlu ve odunsu bitkiler (Şekil 7)C Kümesi

4- Basit veya loplu yapraklı bitkiler; yapraklar geniş ayalı, iğnemsi, pulsu veya körelmiş (Şekil 8)

5- Gövdeler atkuyruğu görünüşlü, fotosentez yapar; yapraklar genellikle körelmiş (Şekil 9)Ç Kümesi

5- Gövdeler normal, odunlu veya odunsu; yapraklar bazen pulsu ama körelmiş değil (Şekil 10)

6- Yapraklar karşılıklı, dairesel veya tabanda rozetsi dizilişli (Şekil 11)

7- Yapraklar iğnemsi veya pulsu (Şekil 13)D Kümesi

7- Yapraklar geniş ayalı ya da etli (Şekil 14)E Kümesi

6- Yapraklar almaşlı veya helezoni dizilişli ya da dallarda ve kısa sürgünlerde demetsi (Şekil 12)

8- Yapraklar tek damarlı, elsi, çatallı veya paralel-damarlı ya da damarlanma belirsiz (Şekil 15)F Kümesi

8- Yapraklar ağsı veya teleksi damarlı (Şekil 16)G Kümesi

2- Otsu bitkiler (bir veya çokyıllık otsu bitkiler; odunlu değil) (Şekil 4)

9- Sarılıcı bitkiler (Şekil 17)Ğ Kümesi

9- Yastıksı, sürünücü ya da dik bitkiler, ama hiçbir zaman sarılıcı veya tırmanıcı değil (Şekil 18)

10- Sporla üreyen bitkiler; sporangiyumlar (spor üreten organlar) yaprakların altında, kenarında ya da özelleşmiş yapraklarda veya kozalaksı başçıklarda [çiçeksiz bitkiler] (Şekil 19)H Kümesi

10- Tohumla üreyen bitkiler; eşeyli üreme organları gösterişli veya gösterişsiz çiçeklerde olan bitkiler (Şekil 20)

11- Klorofilsiz bitkiler [genellikle yeşil organları yoktur ve kırem veya kahve renklidir] I Kümesi

11- Klorofilli bitkiler [genellikle yeşil özümleme organları vardır. Bazen mor renkli gözükebilirler.]

12- Yapraklar belirgin biçimde paralel damarlı (Şekil 21)İ Kümesi

12- Yapraklar ağsı damarlı ya da damarlanma biçimi belirsiz (Şekil 22)

13- Yapraklar bileşik, bağımsızmış gibi gözüken yaprakçıklardan meydana gelir (Şekil 23)J Kümesi

13- Yapraklar basit, bazen derin dilimlenmiş olabilir ancak bölünme hiçbir zaman orta damara ulaşmaz (Şekil 24)

14- Yapraklar gövdede almaşlı veya tabanda rozetsi (Şekil 25)K Kümesi

14- Yapraklar karşılıklı veya dairesel, ya da yok, çok körelmiş (Şekil 26)L Kümesi
ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                 
 

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.