Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Vejetasyon Kaynakları

Türkiye vejetasyonu hakkındaki bilimsel çalışmalar, Braun-Blanquet yaklaşımının yaygınlaşmasıyla hızla artmıştır. Özellikle botanik camiasında bu çalışmalar yoğun olmuştur. Ancak ilk dönemlerde jeoloji ve ormancılık gibi alanlardaki araştırıcıların vejetasyon hakkındaki gözlemleri önemli katkılar sağlamıştır. Böylece değişik dallardaki araştırmaların ilâvesiyle bu liste ortaya çıkmıştır.

İlk pilanda özellikle Braun-Blanquet yöntemiyle yapılan fitososyolojik çalışmaların derlenmesi amaçlanmıştı. Süreç ilerledikçe vejetasyon tarihi, ormancılık, bitki ekolojisi, bitki coğrafyası, jeoloji, meracılık ve arkeoloji gibi farklı dallardan Türkiye vejetasyonunu ilgilendiren çalışmalar da ilâve edilmiştir. Yaklaşık 10 yıldır oluşturmaya çalışılan

Türkiye Bitki Örtüsü ile ilgili çalışmaların derlendiği bu liste eksiksiz değildir.

Hüsnü Demiriz’in (1993) bibliyoğrafyası yararlanılan temel kaynaktır. Turhan Uslu’nun (1989) bibliyoğrafyası da vejetasyon çalışmalarını içermesiyle önemli bir başvuru kaynağı olmuştur. Burada temel ölçü yayınlanmışlık olduğundan tez, rapor, proje kesin raporu gibi yayınlanmamış eserler listeye dahil edilmemiştir. Ayrıca kongrelerde sunulan bildirilerden tam metin olarak basılanlar alınmış; ancak özet metin olarak basılan bildiriler cetvele alınmamıştır. Bu esnada oluşan listeler tekrar tekrar gözden geçirilerek ayıklamalar yapılmış, tekerrürleri önlemek için gayret edilmiştir.

Bilâl Şahin


Adamovic, L. (1909). Die Vegetationsverhaltnisse der Balkanlander, (Mosische Lander) umfassend Serbien, Altserbien, Bulgarien, Ostrumelien, Nordthrakien und Nordmazedonien. Leipzig.
Adıgüzel, N. ve Vural, M. (1995). Soğuksu milli parkı (Ankara) vejetasyonu. Turkish J. Bot. 19(2): 213-234.
Akbaş, F., Öztürk, M., Güvensen, A. ve Gündüz, M. (1999). Söke ovası halofit vejetasyonun ekolojisi. 7. Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 246-252, Nevşehir.
Akman, Y. (1972). The vegetation of Beynam forest. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 16(2): 29-53.
Akman, Y. (1973). Aperçu preliminaire sur les conditions phyto-ecologipues de la chaina de l’Amanus dans la region du Hatay (1). Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 17(4): 75-98.
Akman, Y. (1973). Aperçu preliminaire sur les conditions phyto-ecologiques de la chaine de l’Amanus dans la region du Hatay (2). Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 17(5): 99-135.
Akman, Y. (1973). Aperçu preliminaire sur les conditions phyto-ecologiques de la chaine de l’Amanus dans la region du Hatay (3). Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 17(6): 137-164.
Akman, Y. (1974). Etude phyto-ecologique de la region de Beypazarı-Karaşar et Nallıhan. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 18(3): 51-113.
Akman, Y. (1974). Evolution régressive de la végétation à l’étage du Pinus nigra subsp. pallasiana dans l’Anatolie centrale dans un climat méditerranéen semi-aride très froid. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 18(1): 1-6.
Akman, Y. (1976). Etude phytosocioiogique du massif d’Işık. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 20(1): 1-30.
Akman, Y. (1990). Etüde de la végétation steppique des montagnes d’Aydos situe au nord-ouest d’Ankara. Ecologia Mediterranea 16: 223-230.
Akman, Y. (1993). Vue ensemle des unités phytosociologiques en Turquie. Proceed. 5th OPTIMA Meeting, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Basım Atölyesi. İstanbul.
Akman, Y. ve Aydoğdu, M. (1986). A phytosociological study in the vicinities of Çamlıdere Çamkoru and Peçenek (Ankara). Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 4(1-2): 9-24.
Akman, Y. ve Ekim, T. (1988). Gelibolu tarihi milli parkı vejetasyonu. Doğa Türk Botanik Dergisi 12(2): 105-115.
Akman, Y. ve İlarslan, R. (1983). The phytosociological investigation in the district of Uluhan-Mudurnu. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C1, 1(5): 55-70.
Akman, Y. ve Ketenoğlu, O. (1976). The phytosociological and phytoecological investigation on the Ayaş mountains. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 20 (Suppl. 1): 1-43.
Akman, Y. ve Ketenoğlu, O. (1978). The phytosociological investigation of Köroğlu mountain. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 22(1) :1-24.
Akman, Y. ve Ketenoğlu, O. (1986). The climate and vegetation of Turkey. Proc. Roy. Soc. Edinburgh 89B: 123-134.
Akman, Y. ve Ketenoğlu, O. (1992). Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayını, No: 9, Ankara.
Akman, Y. ve Quézel, P. (1978). Influences phytosociologiques balkaniques et européennes dans la végétation forestière Anatolienne. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 22(3): 35-50.
Akman, Y., Aydoğdu, M., Quézel, P., Ketenoğlu, O. ve Kurt, L. (1993). Analyse syntaxonomique des forets de Liquidamdar orientalis en Turquie. Ecologia Mediterranea 19(1-2): 49-57.
Akman, Y., Barbéro, M. ve Quézel, P. (1978). Contribution à l’étude de la végétation forestière D’Anatolie Méditerranéenne. Phytocoenologia 5(1): 1-79.
Akman, Y., Barbéro, M. ve Quézel, P. (1979). Contribution à l’étude de la végétation forestière D’Anatolie Méditerranéenne. Phytocoenologia 5(2): 189-276.
Akman, Y., Barbéro, M. ve Quézel, P. (1979). Contribution à l’étude de la végétation forestière D’Anatolie Méditerranéenne. Phytocoenologia 5(3): 277-346.
Akman, Y., Büyükburç, U., Ketenoğlu, O. ve Karagüllü, N. (1990). Polatlı-Acıkır alanındaki doğal meraların bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. Tarla Bitkileri Merkezi Araştırma Enstitüsü Genel Yayın No: 1990/3, Araştırma Yayın No: 1990/2, Tarım Matbaası: Ankara.
Akman, Y., Ketenoğlu, O. ve Quézel, P. (1985). A new syntaxon from central Anatolia. Ecologia Mediterranea 11(2-3): 111-221.
Akman, Y., Ketenoğlu, O., Quézel, P. ve Demirörs, M. (1984). A syntaxanomic study of steppe vegetation in central Anatolia. Phytocoenologia 12(4): 563-584
Akman, Y., Kurt, L., Demiryürek, E., Quézel, P., Kurt, F., Evren, H. ve Küçüködük, M. (1998). Les groupements a Pinus brutia sur roches ultra-basiques et calcaires, dans la region de Marmaris et Bodrum (Muğla), a l’etage thermo-mediterraneen du sud-ouest Anatolien(Turquie). Ecologia Mediterranea 24(1): 63-71.
Akman, Y., Quézel, P. ve Barbéro, M. (1991). La vegetation des steppes pelouses ecorchees et a xerophytes epineux de la antitaurus dans la partie sud-ouest de Anatolie. Phytocoenologia 19(3): 391-428.
Akman, Y., Quézel, P., Aydoğdu, M., Ketenoğlu,O., Kurt, L. ve Evren, H. (1994). A phytosociological research on the steppe vegetation of the Yapraklı mountains (Çankırı/Turkey). Ecologia Mediterranea 20(3/4): 1-7.
Akman, Y., Quézel, P., Barbéro, M., Aydoğdu, M., Demirörs, M. ve Ekim, T. (1988). Le végétation du Keltepe (région de Karabük). Ecologia Mediterranea 14(1/2): 149-154.
Akman, Y., Quézel, P., Barbero, M., Ketenoğlu, O. ve Aydoğdu, M. (1991). La végétation des steppes, pelouses écorchées et xérophytes épineux de l’antitaurus dans la partie sud-ouest de l’Anatolie. Phytocoenologia 19(3): 391-428.
Akman, Y., Quézel, P., Yurdakulol, E., Ketenoğlu, O. ve Demirörs, M. (1987). La végétation des hauts sommets de l’Ilgaz dağ. Ecologia Mediterranea 13(1-2): 119-129.
Akman, Y., Vural, M., Quézel, P., Kurt, L., Ketenoğlu, O., Serin, M. ve Barbero, M. (1996). Etude de la végétation steppique de la région de Karaman et d’Ermenek (sud de l’Anatolie centrale). Ecologia Mediterranea 22(3-4): 1-7.
Akman, Y., Yurdakulol, E. ve Aydoğdu, M. (1983). A phytosociological research on the vegetation of the Bolu mountains. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 1(7): 87-104.
Akman, Y., Yurdakulol, E. ve Demirörs, M. (1983). A phytosociological research on the vegetation of the Semen mountains (Bolu). Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 1(6): 71-86.
Akman, Y., Yurdakulol, E. ve Demirörs, M. (1983). The vegetation of the Ilgaz mountains. Ecologia Mediterranea 9: 137-165.
Aksoy, A. (1983). Erzurum ovasındaki buğday ve çavdar tarlalarında bulunan yabancı otların sosyolojik durumları. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 1(1): 231-240.
Aksoy, A. ve Gemici, Y. (2010). Studies on forest vegetation of Mahmut mountain of İzmir in Turkey. J. Environ. Biol. 31: 101-108.
Aksoy, A. ve Hamzaoğlu, E. (2006). Vegetation zones in the salty marshes of central Anatolia and natural borders of agricultural usage (Turkey), Şu eserde: Öztürk, M., Waisel, Y., Khan, M.A. ve Görk, G. (edlr.). Biosaline Agriculture and Salinity Tolerance in Plants. 109- 116, Birkhauser Verlag: Switzerland.
Aksoy, H. (1978). Karabük-Büyükdüz araştırma ormanındaki orman toplumları ve bunların silvikültürel özellikleri üzerine araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 2332, O.F. Yayın No: 237. Çelikcilt Matbaası, İstanbul.
Aksoy, H., Coban, S. Tokcan, M. ve Özalp, G. (2012). The vegetation of Aladag-Sultan serisi forests in Bolu/Turkey. Bodenkultur 63(4): 15-28.
Aksoy, N., Güneş Özkan, N., Aslan, S. ve Koçer, N. (2013). Melenağzı Kumul Vejetasyonunun (Düzce-Sakarya) Biyolojik Çeşitlilik Açısından İrdelenmesi. Şu eserde: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (ed.). 2013 Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, 217- 222, Marmaris, Muğla.
Altan, T. (1988). Türkiye’nin Doğal Bitki Örtüsü. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 70, Adana.
Altay, V., Özyiğit, İ.İ. ve Yarcı, C. (2012). Plant communities in urban habitats of Istanbul-Turkey. Pakistan J. Bot. 44: 177-186.
Altay, V., Serin, M., Yarcı, C. ve Severoğlu, Z. (2012). Gölcük (Kocaeli/Türkiye) bitki örtüsünün fitoekolojik ve fitososyolojik yönden araştırılması. Ekoloji 21(84): 74-89.
Andrasovszky, J. (1912). Elözetes jelentes kisazsia steppeterületen 1911 ben tett utazosomrol (vorlaufiger bericht über die im jahre 1911 in den steppen kleinasiens ausgeführte reise). Bot. Közlem. 11(2): 57-64.
Anşin, R. (1981). Doğu Karadeniz Bölgesi sahil ve iç kesimlerinde yayılan ana vejetasyon tipleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 4(1): 14-25.
Anşin, R. (1983). Türkiye’nin flora bölgeleri ve bu bölgelerde yayılan asal vejetasyon tipleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6(2): 318-339.
Anşin, R., Özkan, Z.C. ve Eminağaoğlu, Ö. (2000) Artvin-Atila (Hatila) vadisi milli parkının vejetasyon yapısına genel bir bakış. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman FakültesiDergisi 1: 59-72.
Arslan, H., Güleryüz, G., Gökçeoğlu, M. ve Rehder, H. (1998). Vegetation mosaic around the second center of tourism development in the Uludağ Mountain, Bursa-Turkey. Turkish J. Bot. 22(5): 317-326.
Arslan, H., Güleryüz, G., Gökçeoğlu, M. ve Rehder, H. (1999). Vegetation mosaic around the second center of tourism development in the Uludağ Mountain, Bursa, Turkey. Turkish J. Bot. 23(4): 233-240.
Aslan, M. ve Atamov, V. (2006). Flora and vegetation of stony walls in south-east Turkey (Şanlıurfa). Asian J. Pl. Sci. 5(1): 153-162.
Atalay, İ. (1983). A General Survey of the Vegetation of North Eastern Anatolia. Ege Üniversitesi Coğrafya Dergisi 1: 13-39.
Atalay, İ. (1983). Türkiye Vejetasyon Coğrafyasına Giriş. İzmir.
Atalay, İ. (1986). Vegetation formations of Turkey. Travaux -Institut De Geographie De Reims 65-66: 17-30.
Atalay, İ. (1988). Vegetation levels of the taurus mountains of mediterranean region in Turkey. Ege Üniversitesi Coğrafya Dergisi 4: 88-122.
Atalay, İ. (1994). Türkiye Vejetasyon Coğrafyası. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
Atalay, İ. (2002). Mountain ecosystems of Turkey. 7th International SymposiumOn High Mountain Remote Sensing Cartography, ICA.
Atalay, İ. (2002). Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri. Orman Bakanlığı Yay. No: 163, Meta Basımevi, İzmir.
Atalay, İ. ve Efe, R. (2010). Structural and distributional evaluation of forest ecosystems in Turkey. J. Environ. Biol. 31: 61-70.
Atalay, İ., Tetik, M. ve Yılmaz, Ö. (1985). Kuzeydoğu Anadolu’nun Ekosistemleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını: 141, Ankara.
Atamov, V. ve Aktoklu, E. (2007). The productivity of steppe associatıon of Amik plain Turkey (Antakıa-Hatay). Russia J. Ecology 38(6): 436-439.
Atamov, V., Aktoklu, E., Cetin, E., Aslan, M. ve Yavuz, M. (2006). Halophytication in Harran (Şanlıurfa) and Amik plain (Hatay) Turkey. Phytol. Balcan. 12(3): 401-412.
Atamov, V., Aslan, M., Çetin, E., ve Cevheri C. (2007). The dynamics of the structure of phytomass of Şanliurfa’s (Turkey) steppe vegetation. Asian J. Biol. Sci. 7(3): 486-495.
Atamov, V., Çetin, E. ve Cevheri, C. (2007). Fitososyoloji. Etamedya, Urfa’nın Sesi Özdal Matbaası, Şanlıurfa.
Avcı K., Kutbay, G. ve Gençoğlu, S. (2004). Halophytic Vegetation of Bafra Plain. Annual Report, Directorate of Rural Services, Ankara.
Avcı, M. (1986). Göller yöresi batı kesiminde bitki toplulukları ve dağılışı. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi 4: 227-264.
Avcı, M. (1998). Ilgaz Dağları ve çevresinin bitki coğrafyası I. (Bitki Örtüsünün Coğrafi Şartları). İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi 6: 137-216.
Avcı, M. (1998). Ilgaz Dağları ve çevresinin bitki coğrafyası II. (Bitki Örtüsünün Coğrafi dağılışı). İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi 6: 275-344.
Avcı, M. (1999). Ilgaz Dağları ve çevresinde doğal bitki örtüsü üzerinde insanın etkisi. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi 7: 209-228.
Avcı, M. (2001). The Ilgaz Mountains: The Importance of Vegetation and Its Preservation. Şu eserde: Özhatay, N. (ed.). Plants of the Balkan Peninsula: Into the Next Millenium, Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress 1: 111-120, İstanbul.
Avcı, M. (2005). Çeşitlilik ve endemizm açısından Türkiye bitki örtüsü. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi Sayı 13: 27-55.
Ayaşlıgil, Y. (1987). Der Köprülü Kanyon National Park. Seine Vegetation und Ihre Beeinflussung Durch Den Menschen. Landschafts- Ökologie, Weihenstephan.
Ayberk, S. (1987). Samanlı Dağları’nın doğu kesiminde doğal bitki topluluklarının yayılışı ve ekolojik faktörler. Doğa Türk Tar. Orman Dergisi 11(1): 152-167.
Aydınözü, D. (2008). Maki formasyonunun Türkiye’deki yayılış alanları üzerine bir inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi 16(1): 207-220. Aydoğdu, M. (1988). A syntaxonomical analysis of the ash forest in the vicinities of Adapazarı. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 6: 85-90.
Aydoğdu, M. (1992). A phytosociological research on the sylvatic vegetation of Çankırı, Çorum and Sungurlu. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 6: 29-45.
Aydoğdu, M. (1993). Polatlı, Güdül ve Beypazarı (A3 Ankara) arasında kalan jipsli topraklarda yayılış gösteren bitki toplulukları üzerine gözlemler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 1: 313-317.
Aydoğdu, M. (1995). Hafik (Sivas) ve çevresindeki jipsli formasyonların vejetasyonu üzerine gözlemler. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1): 15-20.
Aydoğdu, M. ve Hamzaoğlu, E. (1995). Kervansaray Dağı (Kırşehir) vejetasyonu üzerine erozyonun etkileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(1): 1-8.
Aydoğdu, M. ve Ketenoğlu, O. (1993). Şarkışla-Kangal-Gürün (Sivas) arasında kalan jipsli topraklarda yayılış gösteren bitki toplulukları üzerine gözlemler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yeni Dönem 1: 309-311.
Aydoğdu, M., Hamzaoğlu, E. ve Kurt, L. (2001). The study on the vegetation of Baran mountain (Kırşehir-Turkey). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 14(4): 1375-1386.
Aydoğdu, M., Hamzaoğlu, E. ve Kurt, L. (2002). New halophytic syntaxa from central Anatolia (Turkey). Israel J. Pl. Sci. 50: 313-323.
Aydoğdu, M., Ketenoğlu, O. ve Hamzaoğlu, E. (1999). New syntaxa from cappadocica (Kırşehir-Türkiye). Israel J. Pl. Sci. 47: 123-129.
Aydoğdu, M., Ketenoğlu, O., Akman,Y., Quézel, P., Barbéro, M. ve Kurt, L. (1994). syntacsonomic analysis of gypsaceous vegetation of the surrounding area between Ayaş-Polatlı and Beypazarı (Ankara/Turkey). Ecologia Mediterranea 20(3/4): 9-19.
Aydoğdu, M., Kurt, L., Hamzaoğlu, E., Ketenoğlu, O. ve Cansaran, A. (2004). Phytosociological studies on salty steppe communities of central Anatolia, Turkey. Israel J. Pl. Sci. 52: 71-79.
Aymonin, G. (1969). Distribution des essences forestieres de Turquie. Compt. Rend. Soc. Biogeogr. 189-190.
Aymonin, G. ve Gökmen, H. (1969). Distribution des essences forestieres de Turquie. Compt. Rend. Soc. Biogeogr. 189-190.
Aytaç, A.S. ve Semenderoğlu, A. (2011).Amanos Dağları’nın orta kesiminin vejetasyon coğrafyası. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 2(2): 34-47.
Aytuğ, B. (1967). Konya-Süberde dolaylarında neolitik çağ florasının incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 17(2): 98-111.
Aytuğ, B. (1970). Arkeolojik araştırmaların ışığı altında iç Anadolu stebi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 20(1): 127-144.
Aytuğ, B. ve Görcelioğlu, E. (1987). Gordiyon kral mezarında ağaç malzeme ve mobilya buluntuları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 37(1): 1-28.
Bağcı, Y. ve Dural, H. (1997). Karapınar erozyon Bölgesi’nin vejetasyonu üzerine karşılaştırmalı araştırma. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14: 54-67.
Bağcı, Y., Tatlı, A. ve Kargıoğlu, M. (1996). Konya-Karapınar Bölgesi’nin vejetasyonu. Selçuk Üniversitesi Fen-Ed. Fak, Fen Dergisi 13: 97-103.
Bakır, Ö. (1970). İç Anadolu meralarının durumu ve problemleri. Ankara Çeyır Mera Yem Bitkileri ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Yayını No. 16: 1-15, Ankara.
Balansa, B. (1855). Lettre sur la vegetation du Taurus. Bull. Soc. Bot. France 2(10): 654-657.
Balansa, B. (1855). Vegetation de Mersina et de ses environs. Rev. Hort. Ser.4 4(19): 371-377.
Barbero, M. ve Quézel, P. (1979). Le probleme des manteaux forestiers des Pistacio-Rhamnetalia alaterni en mediterranee orientale. Colloques Phytosociologiques 8: 9-21.
Barbero, M. ve Quézel, P. (1981). Les forets de méditerranée orientale dans une perspective d’cologie appliqueˆla sylvaculture mediterranéenne. Acta Oecol Appl 2: 227-239.
Barbero, M., Bonin, G. ve Quézel, P. (1971). Signification bioclimatique des pelouses ecorchees sur les montagnes du pourtour mediterraneen, leurs relations avec les forets d’altitude. Coll. Interdisc. Milieux Nat. Supra - For. Montagnes Bassin Occ. Medit.: 17-56.
Barbero, M., Bonin, G. ve Quézel, P. (1975). Les pelouses ecorchees des montagnes Circum-Mediterraneennes. Aperçu bioclimatique et syngenetique, leurs rapports avec les forets d’altitude. Phytocoenologia 1(4): 427-459.
Barbero, M., Bonin, G., Loisel, R. ve Quézel, P. (1989). Sclerophyllous Quercus forests of the Mediterranean area: Ecological and ethological significance. Bielefelder Okol. Beitr. 4: 1-23.
Barbero, M., Loisel, R. ve Quézel, P. (1974). Problémes posés par l’interprétation phytosociologique des Quercetea ilicis et des Quercetea pubescentis. Coll. Int. C.N.R.S. La Flor Edu Bassin Médit. 235: 481-497.
Baytop, A. (1968). Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi vejetasyonu. TÜBİTAK 5. Ulusal Biyoloji Kongresi,185-189.
Beguinot, A. (1925). Clima e vegetazione nei paesi dell’Asia anteriore e nell’Egitto. Arch. Bot. Sist. 1(4): 265-286.
Behçet, L. (1990). Süphan Dağı (Bitlis) vejetasyonu üzerine fitososyolojik bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Ceri C, 1(1): 39-60.
Behçet, L. (1994). Erçek, Turna ve Bostaniçi (Van) göllerinin vejetasyonu. Turkish J. Bot. 18(4): 305-312.
Behçet, L. (1994). Hizan (Bitlis) vejetasyonu. Turkish J. Bot. 18(4): 289-303.
Behçet, L. (1994). Van gölü makrofitik vejetasyonunun fitososyolojik yönden araştırılması. Turkish J. Bot. 18(4): 229-243.
Behçet, L. (1999). Baskil (Elazığ) Vejetasyonu. Şu eserde: Tatlı, A., Ölçer, H., Bingöl, N. ve Akan, H. (edlr.). 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata), 140-162, Kütahya.
Behçet, L. ve Altan, Y. (1992). Van gölündeki adaların (Adır, Akdamar, Çarpanak, Kuzu) vejetasyonu. Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi 4(1): 31-45.
Behçet, L. ve Özgökçe, F. (1998). The vegetation of some lakes in east Anatolia (Turkey). Bulletin of Pure and Applied Sciences 17(1): 1-15.
Behçet, L. ve Tatlı, A. (1989). Dumlu Dağları (Erzurum) vejetasyonu üzerine fitosoyolojik bir araştırma. Turkish J. Bot. 13(3): 398-417.
Behçet, L. ve Ünal, M. (1999). Pirreşit Dağı’nın (Muradiye-Van) Vejetasyonu. Şu eserde: Tatlı, A., Ölçer, H., Bingöl, N. ve Akan, H. (edlr.). 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata), 101-120, Kütahya.
Bekat, L. (1987). Barla Dağı’nın (Eğirdir) vejetasyonu. Doğa Türk Botanik Dergisi 11(3): 270-305.
Bekat, L. ve Seçmen, Ö. (1983-1984). The phytoecological and sociological investigations on the Akdağ Karaburun (İzmir). Ege Univ. Fac. Sci. J., B, 7(1): 103-110.
Bekat, L. ve Seçmen, Ö. (1988). Vegetation in der umgebung ron Foça, Aliağa und Candarlı. Ege Univ. Fac. Sci. J., B, 10(2): 15-27.
Benzel, E. (1984). Die Türkei ist viele Reisen wert. Kosmos 80(2): 74-81.
Bergmeier, E., Dimopoulos, P. ve Mucina, L. (2011). Validation of some alliances of the aegean chasmophytic vegetation of the Asplenietea trichomanis. Lazaroa 32: 183-186.
Beug, H.J. (1967). Contributions to the postglacial vegetational history of Northern Turkey. Şu eserde: Cushing, E.J. ve Wright, H.E. (edlr.). Quaternary Palaeoecology 7: 349-356, New Haven-Conn.
Bilgin, C.C., Ketenoğlu, O. ve Kence, A. (1988). Gerede-Aktaş ormanı bitki birliklerinin nümerik analizi. TÜBİTAK 9. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi: Sivas.
Bingöl, M.Ü., Ketenoğlu, O., Geven, F., Güney, K., Erdoğan, N. ve İlarslan, R. (2010).Deveci Dağları (Yozgat-Tokat) vejetasyon tiplerinin floristik kompozisyonu üzerine bir araştırma. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3(1): 65-71.
Birand, A.H. (1938). Untersuchungen zur Wasserokologie der Steppenpflanzen bei Ankara. Jahrb. Wiss. Bot. 87(1): 93-172.
Birand, A.H. (1940). Ankara Civarında Yetişen Step Nebatlarının Su Düzenleri Üzerinde Ökolojik Araştırmalar. Ulusal Matbaa, Ankara.
Birand, A.H. (1947). Über Die Vegetationsverhaltnisse Der Artemisia-Steppe Als Weide. Şu eserde: Ankara Üniversitesi Yayımları, Ankara Üniversitesi Yıllığı 197-208. Kenan Matbaası, İstanbul.
Birand, A.H. (1952). On the vegetation of the central Anatolia and its water balance. Şu eserde: UNESCO. Symposium of the Arid Zone Hydrology, 239-246.
Birand, A.H. (1952). Undersuchun uber die vurzelsysteme der steppenpflanzen. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 3: 219-235.
Birand, A.H. (1954). Vue d’ensemble surla la vegetation de la Turquie. Vegetatio 5-6(1): 41-44.
Birand, A.H. (1960). Erste Ergebnisse der Vegetations-Untersuchungen in der zentralanatolischen Steppe. 1. Halophytengesellschaften des
Tuzgölü. Bot. Jahrb. Syst. 79(3): 255-296.
Birand, A.H. (1961). Orta Anadolu Bozkırında Vejetasyon İncelemelerinin İlk Sonuçları, I. Tuz Gölü Çorakçıl Bitki Birlikleri. Topraksu Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Sayı: 103, C5. Ayyıldız Matbaası, Ankara.
Birand, A.H. (1962). Kurak Çorak. Dernek Yayınları, Bilim Bilgi Dizisi: 2, Balkanoğlu Matbaacılık, Ankara.
Birand, A.H. (1970). Die Verwlistung der Artemisia-Steppe bei Karapınar in Zentralanatolien. Vegetatio 20(1-4): 21-47.
Birand, A.H. (1996). Alıç ağacı ile Sohbetler. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 35, Ankara.
Boydak, M. (1988).Türkiye’de yeni tesbit edilen iki çitlenbik (Celtis australis L.) Ormanı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 38(1): 48-59.
Bozyiğit, R. ve Tunç, H. (2009). Doğu karadeniz bölümünde Hemşin-Modaçar akarsu havzalarının bitki örtüsü. Selçuk Üniversitesi Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 293-309.
Brant, J. ve Glascott, A.G. (1840). Notes of a journey through a part of kurdistán, in the summer of 1838. J. Roy. Geogr. Soc. London 10: 341-434.
Breckle, S.W. (1971). Pflanzenleben in südwest-asien. Naturw. Rdsch. 24(8): 349-350.
Brullo, S., Giusso Del Galdo, G. ve Guarino, R. (2001). The orophilous communities of the Pino-Juniperetea class in the central and eastern mediterranean area. Feddes Repert. 112(3-4): 261-308.
Büyükoğlan, F. (2010). Honaz Dağı ve çevresinin bitki örtüsü. Kastamonu Eğitim Dergisi 18(2): 631-652.
Byfield, A. ve Özhatay, N. (1997). A Future for Turkey’s Peatlands. A Conservation Strategy for Turkey’s Peatland Heritage. Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul.
Cansaran, A. ve Aydoğdu, M. (2001). Phytosociological research on Eğerli mountain (Amasya, Turkey). Israel J. Pl. Sci. 49: 309-326.
Cansaran, A., Kaya, Ö.F., Ertekin, A.S. ve Ketenoğlu, O. (2010). A phytosociological study on Karaömer mountain of north Anatolia (Amasya, Turkey). Acta Bot. Gallica 157(1): 65-88.
Cansaran, A., Yıldırım, C. ve Yalçın, E. (2012). An overview of the floristical, phytosociological and phytoecological structure of Turkish eastern beech (Fagus orientalis) forests. Biol. Diversity Conservation 5(1): 78-89.
Chichagov, V.P. (2010). Anthropogenic arid plains of asia minor. Geography and Natural Resources 31(1): 86-92.
Cirik, Ş. (1978). Recherches Sur la Vegetation Marine Des Cotes Turques de la Mer Egee. Etudes Particulieres Des Peyssonneliacees de Turquie. Paris.
Civelek, Ş., Kırbağ, S. ve Parlak, Y. (1997). Elazığ ili tahıl tarlalarındaki yabancı otların belirlenmesi. Türkiye 2. Herboloji Kongresi, 33-53, İzmir.
Czeczott, H. (1938). Contribution to the knowledge of the flora and vegetation of Turkey. Feddes Repert. 107(14): 1-135.
Çakan, H., Yılmaz, K.T., Alphan, H. ve Ünlükaplan, Y. (2011). The classification and assessment of vegetation for monitoring coastal sand dune succession: the case of Tuzla in Adana, Turkey. Turkish J. Bot. 35(6): 697-711.
Çelik, A. (1998). Vegetation of the Aydın mountains in Turkey. Şu eserde: Ashurmetov, O., Khassanov, F. ve Salieva, Y. (edlr.). Proceedings of 5th Plant Life in Southwest and Central Asia, 33-53, Tashkent, Uzbekistan.
Çelik, A. ve Seçmen, Ö. (1995). Karıncalı Dağı (Nazilli) vejetasyonu. 12. Ulusal Biyoloji Kongresi 1: 146-153. Edirne.
Çepel N. (1978). Orman Ekolojisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, No: 257.
Çetik, A.R. (1963). Çubuk barajının vejetasyonu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B 28(3-4): 109-138.
Çetik, A.R. (1964). A study on the river bank vegetation of Yeşilırmak river area. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 13(13): 179-224.
Çetik, A.R. (1965). A study on the range vegetation of Lalahan Zootekni Institue, Polatlı and Altunova Devlet Ziraat Üretme Çiftlikleri. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 10(10): 35-61.
Çetik, A.R. (1966). The vegetation of the Murgul area effected by sulphur dioxide. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 10: 140-162.
Çetik, A.R. (1975). A phytosociological and ecological study on the vegetation of Palandöken mountain. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 19:1-24.
Çetik, A.R. (1982). Erciyes Dağı’nın vejetasyonu. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 2: 23-37.
Çetik, A.R. (1982). Sorgun (Manavgat), Kerner, Lara (Antalya) ve Kavaklı (Finike) kumullarının fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 1(1): 331-359.
Çetik, A.R. (1985). İç Anadolu'nun Vejetasyonu ve Ekolojisi. Selçuk Üniversitesi Yayınları, No: 7, Konya.
Çetik, R. (1963-64). A study on the river bank vegetation of Yeşilırmak river area. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 9: 179-224.
Çetik, R. (1972). Vegetation of Central Anatolia and its ecology. CENTO seminar on agricultural aspects of arid and semiarid zones. Tehran 1971: 109-128.
Çetik, R. (1976). The phytosociological and ecological studies of the Cedrus woodland vegetation of Çığlıkara and Bucak at Elmalı. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 20(Suppl. 2): 1-37.
Çetik, R. ve Düzenli, A. (1975). Kepekli Boğazı Atatürk Ormanı ağaçlandırma alanının fitososyolojik ve fitoekolojik incelenmesi. Ormancılık Araşt. Enst. Dergisi 21(2): 20-44.
Çetik, R. ve Tatlı, A. (1975). A phytosociological and ecological study on the vegetation of Palandöken mountain. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 19(1): 1-24.
Çetik, R. ve Vural, M. (1979). Ecological and sociological studies on the vegetation of Afyon, Bayat, Köroğlubeli and its environment. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 23: 32-44.
Çetik, R. ve Vural, M. (1979). Ecological and sociological studies on the vegetation of Afyon, Bayat-Köroğlubeli and its environment. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 23 (Suppl. 1): 1-44.
Çırpıcı, A. (1987). Türkiyenin flora ve vejetasyonu üzerindeki çalışmalar. Turkish J. Bot. 11(2): 217-232.
Çinbilgel, İ. ve Gökçeoğlu, M. (2010). The vegetation of Altınbeşik Cavern National Park (İbradı-Akseki/Antalya-Turkey), a synecological study. Spanish J. Rural Development 1(2): 1-18.
Çolak, A.H. ve Rotherdam, I.D. (2006). A review of the forest vegetation of Turkey: Its status past and present and its future conservation. Biology and Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy 106B(3): 343-354.
Çolak, A.H. ve Rotherham, I.D. (2007). Classification of Turkish forests by altitudinal zones to improve silvicultural practice: a case-study of Turkish high mountain forests. International Forestry Review 9(2): 641-652.
Çoruh, İ. (2010). Erzurum yoresinde bazı korunga ekim alanlarında bulunan yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 25(2): 89-93.
Dingler, H. (1893). Umriss der Vegetationsverhaltnisse des westlichen innerbithynien. Şu eserde: Naumann (ed.). Vom Goldnen Horn zu den Quellen des Euphrat: 471-475. Munchen & Leipzig.
Doğan, S. ve Özen, F. (2002). Değirmenboğazı (Balıkesir) ve çevresinin vejetasyonu üzerinde ekolojik araştırmalar. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4(1): 31-50.
Doğan, Y., Başlar, S., Çelik, A., Mert, H.H. ve Öztürk, M. (2004). A study of the roadside plants of west Anatolia, Turkey. Nat. Croat. 13(1): 63-80.
Doğru Koca, A. ve Yıldırımlı, Ş. (2008). Akçakoca (Düzce) ilçesinin genel vejetasyonu üzerine bir araştırma. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 10(13): 46-56.
Dönmez, Y. (1956-68). A new approach to the problem of the steppe of Trakya (Thrace). Rev. Geogr. Inst. Univ. İstanbul 11: 47-67.
Dönmez, Y. (1967). Trakya stebi problemi. İstanbul Üniversitesi Coğr. Enst. Dergisi 8(16): 67-85.
Dönmez, Y. (1968-69). Distribution of maquis and pseudomaquis formations in Trakya (Thrace). Rev. Geogr. Inst. Univ. İstanbul 12: 83-91.
Dönmez, Y. (1969). Geographical distribution of vegetation in Trakya (Thrace). İstanbul Üniversitesi Coğr. Enst. Yayınları: 57: 1-14.
Dönmez, Y. (1977-78). Outlines of the vegetation of the Kocaeli Peninsula. Rev. Geogr. Inst. Univ. İstanbul 16: 67-80.
Dönmez, Y. (1977). Kocaeli Yarımadası bitki örtüsünün anahatları. İstanbul Üniversitesi Coğr. Enst. Dergisi 22: 81-92.
Dönmez, Y. (1979). Koceli Yarımadasının Bitki Örtüsü. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayını, No: 112, İstanbul.
Dönmez, Y. (1985). Bitki Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yay. No: 3213, İstanbul.
Dönmez, Y. (1990). Trakya’nın Bitki Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayını, No: 51, İstanbul.
Dönmez, Y. ve Aydınözü, D. (2012). Bitki örtüsü özellikleri açısından Türkiye. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi 24: 1-17.
Dönmez, Y., Aydınözü, A., Büyükoğlan, F. ve İbret, B.Ü. (2012). Floristik bölgeler açısından trakya’nın bitki toplulukları. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi 25: 1-13.
Duman, H. (1988). Manisa Dağı milli parkından yeni iki bitki birliği. TÜBİTAK 9. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3: 321-328, 21-23 Eylül, Sivas.
Duman, H. (1995). Engizek Dağı (Kahramanmaraş) vejetasyonu. Turkish J. Bot. 19: 179-212.
Düzenli, A. (1976). Bitki sosyolojisi çalışmalarında bitki-toprak ilişkileri ve değerlendirilmesi. Bitki, 3: 2.
Düzenli, A. (1976). Hasan Dağı’nın bitki ekolojisi ve bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 22(2): 7-53.
Düzenli, A. (1988). Nouveaux syntaxons phytosociologiques pour la vegetation de Turquie. Ecologia Mediterranea 14: 143-148.
Düzenli, A. (1989). Akdağmadeni (Sivas) Pinus sylvestris L. ormanlarının floristik ve sosyolojik yapısı. Turkish J. Bot. 13(3): 418-436.
Düzenli, A. (1990). Bitki ekolojisi araştırmalarında ülkemiz için yeni bir nümerik metod: Ekolojik analiz. Turkish J. Bot. 14: 64-81.
Efe, R. ve Greenwood, M. (2007). Vegetation zonation patterns on the Göksu Delta (Southern Turkey). J. Appl. Sci. 7(16): 2277-2284.
Ekim, T. ve Akman, Y. (1991). Eskişehir ili Sündiken Dağlarındaki orman vejetasyonunun bitki sosyolojisi bakımından araştırılması. Turkish J. Bot. 15(1): 28-40.
Eminağaoğlu, Ö., Anşin, R. ve Kutbay, H.G. (2007). Forest vegetation of Karagöl-Sahara national park Artvin-Turkey. Turkish J. Bot. 31(5): 421-449.
Eminağaoğlu, Ö., Kutbay, H.G., Bilgin, A. ve Yalçın, E. (2006). Contribution to the phytosociology and conservation of tertiary relict species in northeastern Anatolia (Turkey). Belgian Journal of Botany 139(1): 124-130.
Eren, Ö., Gökçeoğlu, M. ve Parolly, G. (2004). The flora and vegetation of Bakırlı Dağı (western Taurus mts, Turkey), including annotations on critical taxa of the Taurus range. Willdenowia 34: 463-503.
Erik, S. (1976). Step orman geçiş Bölgesinde yer alan Karagöl çevresinin vejetasyon üzerinde ekolojik ve sosyolojik bir araştırma. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 22(2): 1-24.
Erik, S. (1982). Aydos Dağı’nın (Konya) vejetasyonu ve florası üzerinde bazı gözlemler. TÜBİTAK 7. Biyoloji Kongresi, 681-686.
Erinç, S. (1967). Vejetasyon Coğrafyası. Sermet Yayınevi, İstanbul.
Erol, U.E. (2008). Balabandere vadisi ve yakın çevresi vejetasyon araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 2: 103-122.
Evcimen, B. (1961). Türkiye’nin yaşlı sedirleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11(1): 64-72.
Eyce, B. (1989). Melendiz Dağları’nın step vejetasyonu üzerine bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 9: 1-11.
Eyce, B. ve Ünal, A. (1988). Konya Karaömerler köyü kuzeyinde bir birlik: Inuletum anatoliacae nov. ass. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 7: 67-77.
Fırıncıoğlu, H. K., Seefeldt, S.S, Şahin, B., Vural, M. (2009). Assessment of grazing effect on sheep Fescue (Festuca valesiaca) dominated steppe rangelands, in the semi-arid Central Anatolian region of Turkey. J. Arid Environments 73(12): 1149-1157.
Fırıncıoğlu, H.K., Şahin, B., Seefeldt, S., Mert, F., Hakyemez, B.H. ve Vural, M. (2008). Pilot study for an assessment of vegetation structure for steppe rangelands of Central Anatolia, Turkish J. Agric. For. 32(5): 401-414.
Frey, W. ve Probst, W. (1977). Gliederung der vegetation und ihre darstellung im Tubinger Atlas des Vorderen Orients (TAVO) und in den beiheften zum Atlas. Beih. Tubinger Atlas Vorderer Orient Reihe A, 1: 1-72.
Frödin, J. (1931). En resa genom Turkiet 1930. Ymer 1931(3-4): 313-341.
Frödin, J. (1932). Quelques traits de la vegetation et de l’habitat pastoral de la Turquie du Nord. Geogr. Annaler 1932(3-4): 209-243.
Frödin, J. (1937). En resa genom astra Turkiet 1936. Ymer 1937(2-3): 169-198.
Frödin, J. (1944). Les formes de la vie pastorale en Turquie. Georg. Annaler (4): 219-272.
Géhu, J-M. ve Uslu, T. (1989). Données sur la végetation littorale de la Turquie du nord-ouest. Phytocoenologia 17(4): 449-505.
Géhu, J.M., Costa, M. ve Uslu, T. (1988). Aperçu Synecologique D’Euphorbia dendroides sur le littoral meridional de la Turquie. Documents Phytosociologiques 11: 607-612.
Géhu, J.M., Costa, M. ve Uslu, T. (1990). Analyse phytosociologique de la végétation littorale des cotes de la partie Turque de l’ile de Chypre dans un souci conservatoire. Documents Phytosociologiques 12: 203-234.
Géhu, J.M., Uslu, T. ve Costa, M. (1989). Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne. Vegetazione E Qualità Dell’ambientencostiero Nell Mediterraneo 36, Cagliari.
Géhu, J.M., Uslu, T. ve Costa, M. (1992). Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne. Colloques Phytosociologiques 19: 591-622.
Gemici, Y. (1988). Akdağ (Afyon- Denizli) ve çevresinin vejetasyonu. Doğa Türk Botanik Dergisi 12(1): 8-57.
Gemici, Y. (1993). Batı ve güney Anadolu yüksek dağ vejetasyonuna ilişkin sorunlar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi Seri B, 16(1): 1473-1475.
Gemici, Y. (1994). Bolkar Dağları’nın (orta Toroslar) flora ve vejetasyonu üzerine genel bilgiler. Turkish J. Bot. 18(2): 81-89.
Gemici, Y. ve Aksoy, A. (1991). İç Anadolu Bölgesi’nin fitocoğrafik özellikleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8(1): 1380-1390.
Gemici, Y. ve Seçmen, Ö. (1983). Etüde phytoecologique et phytosociologique de la vegetation de la montagne Yamanlar (İzmir). Ege Univ. Fac. Sci. J., B, 6(1): 51-65.
Gemici, Y. ve Seçmen, Ö. (1986). Batı Anadolu’da Tahribe Bağlı Vejetasyon Gelişimi. TÜBİTAK 8. Ulusal Biyoloji Kongresi 1: 80-93, İzmir.
Gemici, Y., Görk, G. ve Özel, N. (1992). Datça yarımadası bitki örtüsünün tarihsel gelişimi ve korunması gereken türler. Datça Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, Bildiri Metinleri, 8 s., 6-9 Haziran, Datça, Muğla.
Gemici, Y., Özel, N., Aksoy, A. ve Şık, L. (1991). Batı ve güney Anadolu yüksek dağ çayırları. Türkiye 2. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi Bildiri Metinleri, 160-171, Gümüldür, İzmir.
Gemici, Y., Seçmen, Ö. ve Yılmazer, Ç. (1990). Batı Anadolu maki ve orman vejetasyonunun ekolojik ve sosyolojik özellikleri. TÜBİTAK 10. Ulusal Biyoloji Kongresi 271-279, Erzurum.
Gençkan, M.S. ve Celen, A.E. (1994). Some floristic classification research on the improvement of the maquis-vegetation pastures of Turkey. Turkish J. Agric. For. 18(4): 303-312.
Gençkan, S. (1984). Çayır-mer’a florasının kaynağı olarak Türkiye’nin vejetasyon bölgeleri üzerinde incelemeler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(2): 231-260.
Gepp, J. (1977). Der Nemrud Dağı in Östanatolien-ein bewohnter Krater. Alpengarten 20(1): 26-29.
Geven, F., Adıgüzel, N. ve Vural, M. (2010). İç Anadolu`dan (Ereğli-Karaman) Onobrychido armeni-Thymetalia leucostomi Akman, Ketenoğlu, Quézel 1985 ordosu için yeni bir alyans. Ekoloji 19(74): 89-101.
Geven, F., Ketenoğlu, O., Bingöl, Ü. ve Güney, K. (2009). İç Anadolu'dan (Polatlı-Haymana) Astragalo karamasici-Gypsophillion eriocalycis alyansı için yeni sintaksonlar. Ekoloji 18(71): 32-48.
Grandjot, W. (1955). Reiseführer durch das Pflanzenreich der Mittelmeerlander. Bonn.
Grandjot, W. (1962). Reiseführer durch das Pflanzenreich der Mittelmeerlander. 2. baskı. Bonn.
Gücel, S., Özkan, K., Çelik, S., Yücel, E. ve Öztürk, M. (2008). An overview of the geobotanical structure of Turkish Pinus sylvestris and Carpinus betulus Forests. Pakistan J. Bot. 40(4): 1497-1520.
Güleryüz, G., Arslan, H., Gökçeoğlu, M. ve Rehder, H. (1998). Vegetation mosaic around the first center of tourism development in the Uludağ Mountain, Bursa-Turkey. Turkish J. Bot. 22(5): 317-326.
Gümüş, İ. (1991). Ağrı Eleşkirt ovasının buğday tarlalarındaki yabancı otların fitososyoloji ve periyodisiteleri üzerine bir araştırma. Turkish J. Agric. For. 15: 885-898.
Gümüş, İ. (1992). Tahir Dağları ve Güzeldere havzası (Ağrı) step vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. Turkish J. Bot. 16(2): 153-176.
Gümüş, İ., Kaya, Y. ve Kaya, E. (2003). Tahir Dağları (Ağrı) vejetasyonu üzerinde fitoekolojik araştırmalar. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 5(2): 59-74.
Günal, N. (1987). Gediz ve Büyük Menderes arasındaki sahanın bitki örtüsü özellikleri. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni3(4): 93- 105.
Günal, N. (1988). Urla yarımadasında doğal bitki örtüsü. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni 5: 61-69. Günal, N. (1997). Türkiye’deki Başlıca Ağaç Türlerinin Coğrafi Yayılışları, Ekolojik ve Floristik Özellikleri. Çantay Kitabevi, İstanbul. Günal, N. (2003). Yukarı Gediz Havzasının Bitki Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul.
Günal, N. (2006). Aksu çayının orta kesimindeki Sığla (Liquidambar orientalis) toplulukları. Türk Coğrafya Dergisi 46: 41-48.
Günal, N. (2013). Türkiye’de iklimin doğal bitki örtüsü üzerindeki etkileri. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi 5: 1.
Güney, K., Bingöl, Ü. ve Geven, F. (2008). Akdeniz çevresindeki sklerofil matoral toplulukların floristik kompozisyonu ve fitososyolojik yapısı. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 8(1): 47-58.
Güney, K., Ketenoğlu, O., Geven, F. ve Bingöl, Ü. (2010). Batı Menteşe Dağları’nda (Muğla) Quercion ilicis alyansı için yeni bir birlik. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3(1): 59-63.
Güngördü, M. (1985). Güney Marmara Bölümü (doğu kesimi) bitki örtüsünün coğrafi şartları. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi 1: 77-94.
Güngördü, M. (1993-1996). Güney Marmara Bölümü (batı kesimi) bitki örtüsünün coğrafi dağılışı. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi 4: 55-112.
Güngördü, M. (1999). Büyük Menderes-Gökova Körfezi Arasındaki Sahanın Bitki Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul.
Güngördü, M. (2001). Güney Marmara Bölümü’nün batı kesiminde kuru orman, maki ve pseudomakinin coğrafi dağılışı. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi 9: 1-16.
Güvensen, A., Görk, G. ve Öztürk, M. (2006). An overview of the halophytes in Turkey (Chapter 2). Şu eserde: Khan, M.A., Böer, B., Kust, G.S. ve Barth, H.J. (edlr.). Sabkha Ecosystems Volume 2: West and Central Asia. 9-30, Springer.
Hafner, F. [Baş, R. (çev.)] (1968). Son bin yıl içerisinde anadoluda orman durumu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B, 15(1): 124-141.
Hafner, F. [Özgen, M.K. (çev.)] (1965). Son 5 bin yıl içinde Anadolunun orman örtüsü. Orman Genel Müdürlüğü Teknik Haber Bülteni 4(16): 123-140.
Hamilton, W. J. (1838). Notes of a journey in Asia Minor in 1837. J. Roy. Geogr. Soc. London 8: 137-157.
Hamzaoğlu, E. (1999). Kervansaray Dağı step vejetasyonu (Kırşehir). Gazi Univ. J. Sci. 12: 1143-1167.
Hamzaoğlu, E. (2000). Buzluk Dağı vejetasyonu (Kırşehir). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20(1): 79-98.
Hamzaoğlu, E. (2000). Naldöken ve Bozçal Dağları vejetasyonu (Kırşehir). Gazi Univ. J. Sci. 13(2): 381-392.
Hamzaoğlu, E. (2005). The steppe vegetation of Dinek mountain (Kırıkkale). Gazi Univ. J. Sci. 18(1): 1-15.
Hamzaoğlu, E. (2006). Phytosociological studies on the steppe communities of east Anatolia. Ekoloji 16(61): 29-55.
Hamzaoğlu, E. ve Aksoy, A. (2006). Sultansazlığı bataklığı halofitik toplulukları üzerine fitososyolojik bir çalışma (İç Anadolu-Kayseri). Ekoloji 15(60): 8-15.
Hamzaoğlu, E. ve Aksoy, A. (2009). Phytosociological studies on the halophytic communities of central Anatolia. Ekoloji 18(71): 1-14.
Hamzaoğlu, E. ve Aydoğdu, M. (2000). Kargasekmez Dağı vejetasyonu (Kırşehir). Gazi Univ. J. Sci. 13(1): 127-139.
Hamzaoğlu, E. ve Duran, A. (2004). A phytosociological research on the degraded forest vegetation of Dinek mountain (Kırıkkale). Gazi
Univ. J. Sci. 17(4): 1-13.
Hamzaoğlu, E. ve Geven, F. (1999). Quercion anatolicae Akman, Barbéro ve Quézel 1977 için yeni bir sintakson (Kırşehir). Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi 19(2): 15-24.
Hamzaoğlu, E., Aydoğdu, M., Kurt, L. ve Cansaran, A. (2004). New syntaxa from the west part of central Anatolia. Pakistan J. Bot. 36(2): 235-246.
Hamzaoğlu, E., Duran, A. ve Menemen, Y. (2002). The vegetation of the Kazankaya canyon (Yozgat-Çorum). Gazi Univ. J. Sci. 15(4): 795-808.
Handel-Mazetti, R.F. von (1912). Kurdistan. Vegetationsbilder 10(6): Tafel 31-36.
Handel-Mazetti, R.F. von (1913). Über die Begriffe Wüste, Steppe und Puszta. im Orient. Verh. Ges. Deutsch. Naturf. 85(211): 651-653.
Handel-Mazzetti, H. (1910). Die vegetations verhältnisse von Mesopotamien und Kurdistan. Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition
nach Mesopotamien.
Handel-Mazzetti, H.R.E. (1914). Die vegetationsverhaltnisse von Mesopotamien und Kurdistan. Ann. Naturh. Hofmus. 28: 48-110.
Heider, A. (1885). Einiges uber die Vegetationsverhaltnisse Pamphyliens. Österr. Bot. Z. 35(12): 428-432.
Heilbronn, M. (1950). Step bitkileri. Biol. 1(1): 52-59.
Hein, P., Kürschner, H. ve Parolly, G. (1998). Phytosociological studies on high mountain plant communities of the Taurus mountains
(Turkey), 2. Rock communities. Phytocoenologia 28: 465-563.
Hein, P., Kürschner, H. ve Raab-Straube, E. (1995). Phytosociological investigations in alpine rock and hygrophytic communities of the Taurus
mountains. Şu eserde: Öztürk, M., Seçmen, Ö. ve Görk, G. (edlr.). Proceedings of 4th Plant Life in Southwest and Central Asia, 60-61, İzmir.
Hermann, F. (1936). Die Pflanzendecke des Strandsha-Gebirges. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 87.
Hermann, F. (1937). Erganzungen und Berichtigungen zu meiner Arbeit: Die Pflanzendecke des Strandshagebirges.Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. 42(1-10): 103-110.
Horvat, I. (1954). Pflanzengeographische Gliederung Südosteuropas. Vegetatio 5-6: 434-447.
Horvat, I., Glavac, V. ve Ellenberg, H. (1972). Vegetationskarte von Südosteuropa (Vegetation map of Southeast Europe). Erlauterungen zur
Karte 1: 2 Millionen. Stuttgart.
Horvat, I., Glavac, V. ve Ellenberg, H. (1974). Vegetation Südosteuropas (Vegetation of Souteast-Europe). Stuttgart.
Huber-Morath, A. (1946). Honaz dagh, 2571 m. In südwest Anatolien. Das Pflanzenkleid Der Mittelmeerlander 29: 634-642.
İnandık, H. (1955). Adapazarı Bölgesi’nin iklimi ve bitki örtüsü (Quelques observations sur le climat et le paysage vegetal du nord-est de la
region de la Marmara). Türk Coğrafya Dergisi 12(13-14): 125-140.
Jean De Montgolfier, Vd. [Alanay, A. (çev.)] (2005). Akdeniz Orman Alanları Bugünkü Durum ve Gelecekte Beklenenler. Çevre ve Orman
Bakanlığı Yayın No: 271.
Kantarcı, D. (1975). İç Trakya orman yetişme muhiti (OYM) Bölgesinde antropojen stebin gelişmesi ile orman yetişme muhiti özellikleri arasındaki ilişkiler üzerine incelemeler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 25(1): 133-156.
Kantarcı, M. (1982). Türkiye sedirleri (C. libani Barr.) ve doğal yayılış alanında bazı ekolojik ilişkiler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi Seri A, 32(2): 113-199.
Karaer, F., Kılınç, M. ve Kutbay, H.G. (1997). Kelkit vadisi Cedrus libani A. Rich ormanlarının floristik ve fitososyolojik yapısı. TÜBİTAK
12. Ulusal Biyoloji Kongresi 1: 286-297, 17-20 Eylül 1996, İstanbul.
Karaer, F., Kılınç, M. ve Kutbay, H.G. (1999). The woody vegetation of the Kelkit valley. Turkish J. Bot. 23(5): 319-344.
Karaer, F., Kılınç, M., Korkmaz, H., Kutbay, H.G., Yalçın, E. ve Bilgin, A. (2010). Phytosociological and ecological structure of mediterranean
enclaves along the stream valleys in inner parts of black sea region. J. Environ. Biol. 31: 33-50.
Karaer, F., Kutbay, H.G. ve Kılınç, M. (1995). Phytosociological structure of mediterranean enclaves occurs along the stream valleys in ınner
parts of black sea region. Şu eserde: Öztürk, M., Seçmen, Ö. ve Görk, G. (edlr.). Proceedings of 4th Plant Life in Southwest and Central Asia, 682-702, İzmir.
Karaer, F., Kutbay, H.G. ve Kılınç, M. (1997). Kelkit Vadisi Cedrus libani A.Rich ormanlarının floristik ve fitososyolojik yapısı. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabı, 286-297, İstanbul.
Karaer, F., Kutbay, H.G. ve Kılınç, M. (1997). The flora and vegatation of the coastal dunes of the east black sea region. Turkish J. Bot. 21:
177-185.
Karaer, F., Terzioğlu, S. ve Kutbay, H.G. (1998). Karadeniz Bölgesi Pinus pinea L. ormanlarının floristik ve fitososyolojik yapısı. TÜBİTAK
14. Ulusal Biyoloji Kongresi 1: 223-239, Samsun.
Karamanoğlu, K. (1961). Yüksek turbalıkların teşekkülü genel yayılma alanları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B, 11(2): 67-77.
Karamanoğlu, K. (1962). A botanical excursion around Köyceğiz and Dalaman. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 8: 1-14.
Kargıoğlu, M. (1998). İç batı Anadolu’dan iki birlik (Querco cerridis-Coryletum avellanae, Querco pubescenti-Castanetum sativae). TÜBİTAK
14. Ulusal Biyoloji Kongresi 1: 16-29, Samsun.
Kargıoğlu, M. (2001). Afyonkarahisar çevresi flora ve vejetasyonu. Şu eserde: Uyan, M. (ed.). Afyonkarahisar Kütüğü 1: 49-60, Afyonkarahisar.
Kargıoğlu, M. (2007). A phytosociological research on the vegetation of Ahır Dağı (Afyonkarahisar). Pakistan J. Biol. Sci. 10(19): 3272-3283.
Kargıoğlu, M. ve Tatlı, A. (1996). Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat kampüsü (Konya) alanı ve çevresinin vejetasyonu. Selçuk
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 13: 1-12.
Kargıoğlu, M. ve Tatlı, A. (2005). A phytosociological research on the forest vegetation of Yandağ (Isparta-Turkey). Pakistan J. Biol. Sci.
8(6): 929-939.
Karlberg, S. (1960). Forests and forestry in Turkey. Acta Horti Gothob. 23: 41-70.
Kasaplıgil, B. (1952). Türkiye’de Akdeniz iklim tipinin hakim olduğu bölgelerde orman vejetasyonu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi Seri A, 2(2): 47-65.
Kavgacı, A. (2007). Sand-dune vegetation of İğneada coast in the Thracian part of Turkey. Hacquetia 6(2): 171-182.
Kavgacı, A. (2008). The General Vegetation Characteristics of Cedar Forests on Taurus Mountains. Şu eserde: Efe, R., Cravins, G., Öztürk, M. ve
Atalay, İ. (edlr.). Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, 187-196, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, UK.
Kavgacı, A. Čarni, A., Tecimen, B. ve Özalp, G. (2010). Diversity and ecological differentiaton of oak forests in NW Thrace (Turkey). Arch.
Biol. Sci. 62(3): 705-718.
Kavgacı, A., Arslan, M., Bingöl, Ü., Erdoğan, N. ve Čarni, A. (2012). Classification and phytogeographical differentiation of oriental beech
forests in Turkey and Bulgaria. Biologia 67(3): 461-473.
Kavgacı, A., Başaran, S. ve Başaran, M.A. (2010). Cedar forest communities in western Antalya (Taurus Mountains-Turkey). Pl. Biosystems
144(2): 271-287.
Kavgacı, A., Čarni, A., Başaran, S., Başaran, M.A., Košir, P., Marinšek, A. ve Šilc, U. (2010). Vegetation of temporary ponds in cold holes in the Taurus mountain chain (Turkey). Biologia 65(4): 621-629.
Kavgacı, A., Čarni, A. ve Silc, U. (2008). Bitki sosyolojisi çalışmalarında kullanılan sayısal metotlar ve bazı bilgisayar programları. Süleyman
Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 2: 188-201.
Kavgacı, A., Čarni, A., Tecimen, H.B. ve Özalp, G. (2010). Diversity and ecological differentiation of oak forests in NW Thrace (Turkey).
Arch. Biol. Sci. 62(3): 705-718.
Kavgacı, A., Čarni, A., Tecimen, H.B. ve Özalp, G. (2011). Diversity of floodplain forests in the İğneada region (NW Thrace-Turkey).
Hacquetia 10(1): 73-93.
Kavgacı, A., Čarni A., Tecimen, B. ve Özalp, G. (2011). Phytosociological structure of İğneada Region in NW Thrace (Turkey). Şu eserde:
Efe, R., Cravins, G., Öztürk, M. ve Atalay, İ. (edlr.). Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region-II. 433-448, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, UK.
Kavgacı, A., Sevgi, O., Tecimen, H.B., Yılmaz, O.Y., Carus, S. ve Dündar, T. (2013). Classification and ordination of Pinus nigra dominated forests at Alaçam mountains (NW Anatolia-Turkey). Eurasian J. For. Sci. 1(1): 38-50.
Kaya, B. ve Aladağ, C. (2009). Maki ve garig topluluklarının Türkiye’deki yayılış alanları ve ekolojik özelliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22: 67-80.
Kaya, Ö.F. (2010). Kaşmer Dağı (Şanlıurfa)’nın step vejetasyonu üzerine sintaksonomik bir çalışma.Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10(1): 1-11.
Kaya, Ö.F. (2011). New steppic syntaxa from southeastern Anatolia (Şanlıurfa, Turkey). Acta Bot. Gallica 158(2): 189-204.
Kaya, Ö.F. ve Ketenoğlu, O. (2010). A syntaxonomical and synecological research on the steppe vegetation of the Karacadağ mountain
(Şanlıurfa-Diyarbakır/Turkey). Ecologia Mediterranea 36(1): 45-62.
Kaya, Ö.F., Cansaran, A. ve Yıldırım, C. (2010). A syntaxonomical investigation of forest and pseudomaquis on transitional area in the
central black sea region (Amasya, Turkey). Acta Bot. Gallica 157(3): 469-482.
Kaya, O.F., Çetin, E., Aydoğdu, M., Ketenoğlu, O. ve Atamov, V. (2010). Syntaxonomical analyses of the secondary vegetation of Harran
plain (Şanlıurfa/Turkey) ensuing excessive irrigation by using gıs and remote sensing. Ekoloji 19(75): 1-14.
Kaya, Ö.F., Ketenoğlu, O. ve Bingöl, M.Ü. (2009). A phytosociological ınvestigation on forest and dry stream vegetation of Karacadağ
(Şanlıurfa/Diyarbakır). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 9(2): 157-170.
Kaya, Ö.F., Ketenoğlu, O. ve Yetim, S. (2011). A synecological and syntaxonomical research of the secondary vegetation caused by overgrazing
on Arat mountain (Şanlıurfa, Turkey). Acta Bot. Gallica 158(1): 13-25.
Kaya, Y. (1991). Pasinler ovası ile çevresindeki buğday tarlalarında bulunan yabancı otların fitososyolojik yönden araştırılması. Turkish J.
Bot. 15: 300-313.
Kaya, Y. (1996). Tercan ve Fırat vadisinin sulu alan vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. TÜBİTAK 13. Ulusal Biyoloji
Kongresi, 317- 328, İstanbul.
Kayacık, H. (1957). Mersin ve Maraş dolaylarında yaptığımız botanik gezisine ait notlar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri
B, 7(2): 16-25.
Kayacık, H. (1977). Türkiye meşe ormanlarına toplu bir bakış ve bunların geleceği hakkında düşünceler. İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi Dergisi Seri B, 27(2): 32-40.
Kayacık, H. ve Aytuğ, B. (1968). Gordion kral mezarı’nın ağaç malzemesi üzerinde ormancılık yönünden araştırmalar. İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 18(1): 37-55.
Ketenoğlu, O. (1983). The phytosociological and phytoecological investigation of the Gerede-Aktaş forest. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara
Ser. C2, 1(3): 21-38.
Ketenoğlu, O. Akman, Y., Aydoğdu, M. (1983). A phytosociological research on the maquis formation in the west black sea region. Commun.
Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 1: 11-19.
Ketenoğlu, O. ve Akman, Y. (1982). The phytosociological investigation of Quercus pubescens formation in Kızılcahamam-Kargasekmez
region in central Anatolia. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 25(1): 1-9.
Ketenoğlu, O., Akman, Y. ve Aydoğdu, M. (1983). A phytosociological research on the maquis formation in the west Black Sea region.
Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 1(2): 11-19.
Ketenoğlu, O., Aydoğdu, M., Kurt, L., Akman, Y. ve Hamzaoğlu, E. (2000). Syntaxonomic research on the gypsicole vegetation in cappadocia, Turkey. Israel J. Pl. Sci. 48: 121-128.
Ketenoğlu, O., Aydoğdu, M., Kurt, L., Hamzaoğlu, E., Tuğ, G.N. ve Aslantürk, N. (2008). New syntaxa from steppe vegetation in Cappadocia, Turkey. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 9(1): 123-133.
Ketenoğlu, O., Kurt, L., Akman, Y. ve Serin, M. (1996). A new alliance from Central Anatolia, ‘Minuartion juniperino-pestalozzae’. Turkish
J. Bot. 20(5): 457-465.
Ketenoğlu, O., Quézel, P., Akman, Y. ve Aydoğdu, M. (1983). New syntaxa on the gypsaceous formation in the central Anatolia. Ecologia
Mediterranea 9(3/4): 211-221.
Ketenoglu, O., Tuğ, G.N. ve Kurt, L. (2010). An ecological and syntaxonomical overview of Castanea sativa and a new association in Turkey.
J. Environ. Biol. 31: 81-86.
Ketenoğlu, O., Tuğ, G.N., Bingöl, Ü., Geven, F., Kurt, L. ve Güney, K. (2010). Synopsis of syntaxonomy of Turkish forests. J. Environ. Biol. 31: 71-80.
Khan, M.H. (1976). The wind erosion in Karapınar and plant associations. Bitki 3(2): 158-165.
Kılınç, M. (1974). Kırıkkale, Kalecik ve Elmadağ arasındaki serpantin formasyonunun vejetasyonu üzerinde ekolojik ve sosyolojik bir
araştırma. Bitki 1(1): 479-521.
Kılınç, M. (1976). Tarihi devirler boyunca Anadolu vejetasyonunun tahribinde insanların rolü. Bitki 3(3): 299-307.
Kılınç, M. (1985). İç Anadolu-Batı Karadeniz geçiş Bölgesinde Devrez çayı ile Kızılırmak nehri arasında kalan bölgenin vejetasyonu. Doğa
Bilim Dergisi Seri A2, 9(2): 315-357.
Kılınç, M. (1986). Devrez vadisinin vejetasyonu üzerinde fitososyolojik bir araştırma. TÜBİTAK 8. Ulusal Biyoloji Kongresi 1: 38-53, İzmir.
Kılınç, M. (1988). Ordinasyon metodlarının bitki sosyolojisinde kullanılması. TÜBİTAK 9. Ulusal Biyoloji Kongresi 21-23 Eylül, Sivas.
Kılınç, M. (1989). Tuz Gölü çevresinin halofit vejetasyonu ve Devrez çayı İle Kızılırmak nehri arasındaki bölgenin orman ve step
vejetasyonunun asosyasyon-analizi metodu ile sınıflandırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi 1(3): 147-173.
Kılınç, M. ve Karaer, F. (1990). Sinop Yarımadası’nın flora ve vejetasyonu üzerinde ilginç gözlemler. X. Ulusal Biyoloji Kongresi 2: 281-289,
Erzurum.
Kılınç, M. ve Karaer, F. (1994). Sarıkum (Sinop) kumulunun flora ve vejetasyonu. TÜBİTAK 12. Ulusal Biyoloji Kongresi 1: 139-145, Edirne.
Kılınç, M. ve Karaer, F. (1995). Sinop Yarımadasının vejetasyonu. Turkish J. Bot. 19: 107-124.
Kılınç, M. ve Karakaya, H. (1992). Çambaşı yaylası (Ordu)’nın subalpin ve alpin vejetasyonu üzerinde fitososyolojik bir araştırma. Turkish
J. Bot. 16(2): 195-206.
Kılınç, M. ve Özdemir, C. (1998). Sarıkum (Sinop) kumul vejetasyonunun numerik metotlarla sınıflandırılması. TÜBİTAK 14. Ulusal
Biyoloji Kongresi 1: 362-382, Samsun.
Kılınç, M. ve Özen, F. (1990). Orta Karadeniz Bölgesi kıyı kumulları vejetasyonunun asosyasyon analizi metodu ile sınıflandırılması.
TÜBİTAK 10. Ulusal Biyoloji Kongresi 2: 291-297, Erzurum.
Kılınç, M. ve Özkanca, R. (1991). Orta Karadeniz Bölgesi kıyı kumulları vejetasyonu. Turkish J. Bot. 15(3): 314-327.
Kılınç, M., Karaer, F. ve Özen, F. (1992). Karadeniz Bölgesi’nin sahil kesiminde yayılış gösteren maki vejetasyonu üzerinde floristik ve
fitososyolojik bir araştırma. TÜBİTAK 11. Ulusal Biyoloji Kongresi 213-232, Malatya.
Kılınç, M., Karavin, N. ve Kutbay, H.G. (2010). Classification of some plant species according to Grime’s strategies in a Quercus cerris L. var.
cerris woodland in Samsun, northern Turkey. Turkish J. Bot. 34(6): 521-529.
Kılınç, M., Kutbay, H.G. ve Mennan, H. (1995). Samsun il sınırları içinde bulunan ekin tarlalarındaki yabancı ot vejetasyonunun
fitososyolojik yapısı. Turkish J. Bot. 20: 199-205.
Kılınç, M., Kutbay, H.G. ve Mennan, H. (1996). A phytosociological study on the weeds of wheat fields at Samsun city boundaries. Turkish
J. Bot. 20(2): 199-207.
Koçman, A. (1990). Kurra nehri yukarı havzasında doğal bitki toplulukları ve yetişme ortamı özellikleri. Ege Coğrafya Dergisi 5: 44-54.
Korkmaz, H., Engin, A., Kutbay, H.G. ve Yalçın, E. (2011). A syntaxonomical study on the scrub, forest, and steppe vegetation of the
Kızılırmak valley. Turkish J. Bot. 35(2): 121-165.
Korkmaz, H., Mumcu, Ü., Alkan, S. ve Kutbay, H.G. (2012). Gölardı (Terme/Samsun) yaban hayatı koruma alanının psammofil, higrofil ve
orman vejetasyonu üzerine sintaksonomik bir araştırma. Ekoloji 21(85): 64-79.
Korkmaz, H., Yalçın, E., Kutbay, H.G., Berk, E. ve Bilgin, A. (2008). Contribution to the knowledge of the syntaxonomy and ecology of
macchie and forest vegetation in Paphlagonia, north Anatolia, Turkey. Acta Bot. Gallica 155(4): 495-512.
Kotte, W. (1935). Vegetationsbilder aus zentral-Anatolien. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 81: 160-164.
Krause, K. (1913). Über die vegetationsverhaltnisse des Ararat in hocharmenien. Verh. Bot. Ver. Prov. Branderburg 55: 27-33.
Krause, K. (1914). Die floristischen beziehungen des Ararat gebieses. Bot. Jahrb. Syst. 52(1-2): 26-41.
Krause, K. (1915). Über die vegetations verhaltnisse des westlichen und mittleren kleinasiens. Bot. Jahrb. Syst. 53(3-5): 284-313.
Krause, K. (1917). Die walder kleinasiens. Arch. Wirtschaftsforsch Orient 3(2): 161-201.
Krause, K. (1928). Gehölze im inneren kleinasien. Naturwissenschaften 16(5) : 73-78.
Krause, K. (1930). Salzpflanzen in kleinasien. Naturwissenschaften 18(23): 546-549.
Krause, K. (1931). Nachtrage zur botanischen literatur über die Türkei. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 29(4-10): 136-141.
Krause, K. (1932). Über die vegetationsverhaltnisse des Argaenus, des Erciyaz dag, in Kleinasien. Naturwissenschaften 20(14): 241-244.
Krause, K. (1932). Über die vegetationsverhaltnisse des nordöstlichen kleinasiens. Bot. Jahrb. Syst. 65(2-3): 349-379.
Krause, K. (1934). Anadolu mecmuai nebatiyesi. Orman ve Av 7(59-62): 28-31.
Krause, K. (1935). Über die pflanzen geographische gliederung der Türkei. Zesde Intern. Bot. Congr. Amsterdam, 87-89.
Krause, K. (1946). Über die vegetationsverhaltnisse des Erdjijas Dagh (Erciyas Dag) im inneren kleinasiens. Das Pflanzenkleid Der
Mittelmeerlander 2: 642-656.
Krause, K. [Birand, H.A. (çev.)] (1940). Batı ve Orta Anadolu Nebat Formasyonları. Ziraat Vekaleti Yayınları, No: 60, Türkiye Nebat
Coğrafyası Müsveddeleri Serisi 2, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü-Basımevi, Ankara.
Kunick, W. ve Sukopp, H. (1987). Flora and vegetation von İzmir/Türkei. Dusseldorfer Geobotanische Kolloquien 4: 29-52.
Kurt, L. (2000). Aksaray-Nevşehir ve Şereflikoçhisar arası step vejetasyonunun sinekolojik yönden araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen ve
Mühendislik Bilimleri Dergisi 12(1): 51-59.
Kurt, L. (2002). The steppe vegetation of Emirdağ (Afyon/Turkey). Anadolu Univ. J. Sci. Tech. 3(2): 257-270.
Kurt, L., Hamzaoğlu, E., Tuğ, G.N. ve Evren, H. (2004). A study on the relationships of salinity and endemism rations in the surrounding of
salt lake (İnner Anatolia, Turkey). Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 16(4): 745-756.
Kurt, L., Ketenoğlu, O., Kurt, F. ve Evren, H. (1999). Sylvatic vegetation of the Eldivan mountain (Çankırı-Turkey). Fırat Üniversitesi Fen ve
Mühendislik Bilimleri Dergisi 11(2): 41-47.
Kurt, L., Kurt, F., Evren, H. ve Karakaya, A. (1999). Steppic vegetation of the Eldivan mountain (Çankırı-Turkey). Fırat Üniversitesi Fen ve
Mühendislik Bilimleri Dergisi 11(1): 49-57.
Kurt, L., Tuğ, G.N. ve Ketenoğlu, O. (2006). Synoptic view of the steppe vegetation of central Anatolia (Turkey). Asian J. Pl. Sci. 5(4): 733-739.
Kutbay, H.G. ve Kılınç, M. (1995). Bafra Nebyan Dağı ve çevresinin vejetasyonu üzerinde fitososyolojik ve ekolojik bir araştırma. Turkish J.
Bot. 19(1): 41-63.
Kutbay, H.G., Karaer, F. ve Kılınç, M. (1998-1999). Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan Quercus L. ormanlarının fitososyolojik yapısı. OMÜ
Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 9-10(1): 1-17.
Kutbay, H.G., Kılınç, M. ve Kandemir, A. (1998). Phytosociological and ecological structure of Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa forest
in the central black sea region. Turkish J. Bot. 22(3): 157-162.
Kutbay, H.G., Merev, N. ve Ok, T. (1999). Dişbudak Yapraklı Kanatlı Ceviz (Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach)’in anatomik, fitososyolojik
ve ekolojik özellikleri. Turkish J. Agric. For. 23(5): 1189-1196.
Kutluk, H. ve Aytuğ, B. (2001). Vegetation Versus Climate in İstanbul. Şu eserde: Özhatay, N. (ed.). Plants of the Balkan Peninsula: Into the
Next Millenium, Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress 1: 279-284, İstanbul.
Küçüködük, M. ve Çetik A.R. (1984). Akşehir gölü ve kıyılarının flora ve vejetasyonu. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
3: 47-83.
Küçüködük, M. ve Ketenoğlu, O. (1996). Beyşehir gölünün makrofitik vejetasyonu. Turkish J. Bot. 20(2): 189-198.
Küçüködük, M., Ketenoğlu, O., Şanda, M.A. ve Serin, M. (2002). Beykavağı (Kestel) Dağı (Kadınhanı-Konya) ve çevresinin vejetasyonu.
Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 19: 1-19.
Künne, G. (1928). Die deutsche alpine taurusexpedition 1927(Ala Dagh in Zilizien). Wissenschaftliche Ergebnisse. Petermann’s Mitt. Justus
Perthes’ Georg. Anst. 74(9-10): 273-276.
Kürschner, H. (1980). Vegetationsanalytische und Physiognomisch-Ökologische Untersuchungen in Hochgebirgen Südost- und Zentral-
Anatoliens (Aladağları, Erciyes Dağı, Türkei). Dissertation, Tübingen, Fakultät für Biologie der Eberhard-Karls-Universität.
Kürschner, H. (1982). Vegetation und flora der hochregionen der Aladaglari und Erciyes dagi, Türkei. Beih. Tübinger Atlas Vorderer Orient
(Tavo), Reihe A (Naturwiss.) 10. Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden.
Kürschner, H. (1983). Vegetationsanalytische untersuchungen an halophytenfluren zentralanatoliens (Türkei). Beihefte Zum Tübinger Atlas Des Vorderen Orients Reihe A 11: 1-89, Dr. Ludvig Reichert Verlag, Weisbaden.
Kürschner, H. (1984). Der östliche orta Toroslar (Mittlerer Taurus) und angrenzende gebiete, eine formationskundliche darstellung der
vegetation südost-Anatoliens. Beih. Tübingen Atlas Vorderer Orient (Tavo), Reihe A (Naturwiss.) 15, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden.
Kürschner, H. (1986). Contributions to the vegetation of south west Asia. Beih. Tubinger Atlas Vorderer Orients, Reihe A (Naturw.) 24.
Kürschner, H. (1986a). The subalpine thorn-cushion formations of western south-west Asia: ecology, structure and zonation. Proc. Roy. Soc.
Edinburgh 89B: 169-179.
Kürschner, H. (1986b). Die syntaxonomische stellung der subalpinen dornpolster formationen am westrand SW-Asiens. Phytocoenologia
14: 381-397.
Kürschner, H. ve Parolly, G. (1999). On the occurrence of Isotes histrix in the Menderes massif of western Turkey, A synecological study and the first record of an Isotion community for Turkey. Bot. Jahrb. Syst. 121: 423-451.
Kürschner, H., Parolly, G. ve Raab-Straube, E. (1998). Phytosociological studies on high mountain plant communities of the Taurus
mountains (Turkey). 3. Snow-Patch and Meltwater Communities. Feddes Repert. 109: 581-616.
Kürschner, H., Parolly, G., Erdağ, A. ve Eren, Ö. (2007). Synanthropic bryophyte communities new to western Turkey-syntaxonomy,
synecology and life syndromes. Nova Hedwigia 84(3-4): 459-478.
Kürschner, H., Raus, T., Venter, J. ve Lünser, H. (1997). Pflanzen Der Türkei Agais-Taurus-Inneranatolien. Quelle & Meyer Verlag,
Wiesbaden, Germany.
Leblebici, E. (1987). Kuş cenneti milli parkı vejetasyon ve florası. Kuş Cenneti ve Kuş Gölü Sempozyumu Bildirileri, 181-190.
Leuthold, C. (1974). Das Pflanzenkleid. Şu eserde: Kundig-Steiner, W. (ed.). Die Türkei, 58-67. Tübingen & Basel.
Louis, H. (1939). Das natürliche pflanzenkleid Anatoliens. Geographisch Gesehen. Geographische Abhandlungen Reihe 3, Heft 12, Stuttgart.
Lübben, H. [Çev. Zeybek, N.] (1961). Türkiyenin vegetasyon zonları (bitey kuşakları) ve kademeleri. Ege Üniversitesi Konferansları 1959- 60: 26-31.
Markgraf, F. (1959). Höhenstufen der waldvegetation im östmediterranen raum. Ber. Geobot. Forschungsinst. Rübel 30.
Markgraf, F. (1961). Die jahreszeitliche entwicklung einer steppenflache bei Ankara. Ber. Geobot. Inst. Eth, Stiftung Rübel 32: 236-244.
Mayer, H. ve Aksoy, H. (1986). Wälder Der Türkei. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York.
Meyer, F.H. (1967-68). Baum- und Strauchvegetation Anatoliens. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 63: 38-53.
Mouterde, P. (1947). La vegetation arborescente du pays du Levant. Beyrouth.
Muratgeldiyev, Y., Küçüködük, M., Bingöl, Ü., Güney, K. ve Geven, F. (2000). İran-Turan floristik Bölgesi. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Fen Dergisi 16(1): 119-124.
Naumann, E. (1893). Vom Goldnen Horn Zu Den Quellen Des Euphrat. München & Leipzig.
Nowack, E. (1929). Langs Anatoliens nordküste. Z. Ges. Erdk. Berlin 1-2: 1-12.
Nowack, E. (1931). Journeys in northern Anatolia. Geogry. Rev. 21(1): 70-92.
Nowack, E. [Alaçam, R. ve Defne, M. (çev.)] (1948). Anadolu’nun batı Karadeniz mıntıkasında bir gezi. Orman ve Av 20(4): 66-70, 20(5): 91-94.
Nowack, E. ve Markgraf, F. (1928). Die grenze zwischen der kolchischen waldvegetation und der hochlandsvegetation im nördlichen
kleinasien. Naturwissenschaften 16(40): 753-757.
Noyan, A. (1955). Burdur Bölgesini biyolojik olarak tanıtan karakteristik bitki topluluğu. Biologia 5(4): 153-157.
Ocak, A., Kurt, L., Oz, M. ve Tuğ, G.T. (2007). Floristical and ecological studies on burned blackpine (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana
(Lamb) Holmboe) forest area at Central Anatolia. Asian J. Pl. Sci. 6(6): 892-905.
Ocakverdi, H. (1984). Seydişehir Kuğulu bataklığının (Konya) fitososyolojik yönden incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Dergisi 3: 223-235.
Ocakverdi, H. (1994). Akyaka, Arpaçay, Melikköy ve Değirmenköprüköy yaylaları (Kars) ile sovyet sınırı arasında kalan bölgenin bitki sosyolojisi
ve ekolojisi yönünden araştırılması. Turkish J. Bot. 18: 245-265.
Ocakverdi, H. ve Çetik, A.R. (1982). Sultan Dağları-Doğanhisar Bölgesi’nin (Konya) fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi.
Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 2: 73-90.
Ocakverdi, H. ve Çetik, A.R. (1987). Seydişehir Maden Bölgesi (Konya) ve çevresinin vejetasyonu. Turkish J. Bot. 11(1): 102-148.
Ocakverdi, H. ve Oflaz, S. (1999). The plant sociology and ecology of the Upper Göksu catchment area (Hadim-Konya) and environs.
Turkish J. Bot. 23(3): 195-210.
Ocakverdi, H. ve Ünal, A. (1991). Karadağ’ın (Karaman) bitki sosyolojisi ve ekolojisi yönünden incelenmesi. Turkish J. Bot. 15: 79-106.
Ocakverdi, H., Vural, M. ve Adıgüzel, N. (2009). Vegetation of Kısır Dağı (Kars-Ardahan/Turkey). Biol. Diversity Conservation 2(2): 1-37.
Oflas, S. (1982). Yangın alanlarında çeşitli faktörlere bağlı oluşan tipik bitki toplulukları. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 1 (Özel
1): 438-450.
Öner, H. ve Akbin, G. (2009). Kapıdağ Yarımadası’nın Fitososyolojik ve Fitoekolojik Yönden İncelenmesi. Orman Bakanlığı Yayın No: 398, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No: 61, İzmir.
Öner, M. ve Oflas, S. (1977). Plant succession on the Kula volcano in Turkey. Vegetatio 34(1): 55-62.
Öner, M., Oflas, S. ve Oğuz, G. (1973). İzmir civarında bulunan Karagöl, Çamaltı, Bayraklı, Kalabak, Egri limanı, Urla içmelerinde vejetasyon
gelişimi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Rap. 159: 1-22.
Öner, M., Oflas, S. ve Oğuz, G. (1973). İzmir civarında bulunan Turtes, Zeytineli limanı, Oğlananası gölü, Belevi drenaj kanalı, Belevi
gerisindeki gal mevkii, Pamucak ve Tusan oteli civarında vejetasyon gelişimi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Rap. 160: 1-20.
Özalp, G. (2000). Sert yapraklı ormanlar ve maki. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 50(2): 131-155.
Özel, N. (1996). Beşparmak Dağları ve Dilek Yarımadası Milli Parkı Bitki Örtüsü Üzerine Araştırmalar. Orman Bakanlığı Yayın No: 21, Ege
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Bülten Serisi, Yayın No: 1, İzmir.
Özel, N. (1999). Kaz Dağı Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik ve Fitoekolojik Araştırmalar. Orman Bakanlığı Yayın No: 77, Müdürlük Yayın No: 15, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir.
Özel, N. (2001). Kaz Dağları flora ve vejetasyonu. 1. Ulusal Kaz Dağları Sempozyumu, Çağrılı Bildiri, 26-39, Balıkesir.
Özel, N. ve Gemici, Y. (2001). Kapıdağ yarımadası bitki örtüsü. Orman Mühendisliği Dergisi No: 9, Ankara.
Özel, N., Öner, H.H., Akbin, G. ve Altun, N. (2012). Ege Bölgesi maki alanlarında bitki toplulukları ve Akdeniz ekosistemlerindeki yeri.
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Özel Sayı: 121-125.
Özen, F. (1997). Balıkesir Değirmenboğazı ve çevresinin vejetasyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 8(1): 54-76.
Özen, F. (2010). Yeniköy (Bursa) higrofil, orman ve maki vejetasyonunun sinekolojik ve sintaksonomik analizi. Ekoloji 19(76): 50-64.
Özen, F. ve Kılınç, M. (1988). Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit kampüs alanı ve çevresinin vejetasyonu üzerinde fitososyolojik bir
araştırma. TÜBİTAK 9. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-23 Eylül, Sivas.
Özen, F. ve Kılınç, M. (1994). Çamgölü (Yakakent) ve çevresinin flora ve vejetasyonu. TÜBİTAK 12. Ulusal Biyoloji Kongresi 2: 56-62,
Edirne.
Özen, F. ve Kılınç, M. (1995). Alaçam-Gerze ve Boyabat-Durağan arasında kalan bölgenin vejetasyonu: II-orman ve bozuk orman vejetasyonları. Turkish J. Bot. 19(1): 87-105.
Özen, F. ve Kılınç, M. (2002). The flora and vegetation of Kunduz forests (Vezirköprü/Samsun). Turkish J. Bot. 26(5): 371-393.
Özen, F. ve Kılınç, M., (1995). Alaçam-Gerze ve Boyabat-Durağan arasında kalan bölgenin vejetasyonu I: Maki, frigana, dere ve step
vejetasyonları. Turkish J. Bot. 19(1): 65-86.
Özgökçe, F. ve Behçet L. (1999). Özalp (Van) ilçesindeki buğday tarlalarında bulunan yabancı otların fitososyolojik yönden araştırılması.
Şu eserde: Tatlı, A., Ölçer, H., Bingöl, N. ve Akan, H. (edlr.). 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata), 177-191, Kütahya.
Özgökçe, F. ve Behçet, L. (2005). Özalp (Van)'ın sulak alan vejetasyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
10(1): 23-35.
Özkan, K. (2008). Akdeniz Bölgesi’nin geçiş zonunda yetişme ortamı sınıflandırması için bağımlı değişkenin analitik olarak belirlenmesi.
Biol. Diversity Conservation 1(1): 75-88.
Özkan, K. (2008). Bitki örtüsü ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkilerin örnek alan benzerlik değerlerine göre değerlendirmesi. Biol.
Diversity Conservation 1(2): 59-73.
Özkan, K. ve Gülsoy, S. (2010). Ecological land classification and mapping based on vegetation-environment hierarchical analysis - a case study
of Buldan forest district (Turkey). Polish J. Ecol. 58(1): 55-67.
Öztığ, F. (1956). Orta Anadolu’nun vejetasyon karakteri ve elementlerinin başlıca intibak vasıfları. Biol. 6(3): 93-97.
Öztığ, F. (1957). Erdek sahillerinde deniz vejetasyonu hakkında. Biol. 7(1): 12-13.
Öztürk, M. Seçmen, Ö. ve Kondo, K. (1983). Vegetation in aegean region of Turkey. Mem. Fac. Integ. Arts-Sci. Hiroshima 8: 53-63.
Öztürk, M. ve Güvensen, A. (2002). Studies on the halophytic vegetation of saline-alkaline habitats in west Anatolia-Turkey. Şu eserde: Hegazi,
A.M. ve ark. (edlr.). Proc. of the International Symposium on Optimum Resources Utilization in Salt-Effects Ecosystems in Arid and Semiarid Regions, 241-244, Drc, Cairo, Egypt.
Öztürk, M. ve Pirdal, M. (1988). Muğla ili otsu bitki topluluklarının ekolojisi. Turkish J. Bot. 12(2): 164-174.
Öztürk, M. ve Pırdal, M. (1988). Muğla ili otsu bitki topluluklarının ekolojisi. Doğa Türk Botanik Dergisi 12(2): 164-174.
Öztürk, M., Çelik, A., Güvensen, A. ve Hamzaoğlu, E. (2008). Ecology of tertiary relict endemic Liquidambar orientalis Mill. Forests. Forest
Ecology and Management 256: 510-518.
Öztürk, M., Gemici, Y., Görk, G. ve Seçmen, Ö. (1992). A general account of high mountain flora and vegetation of mediterranean part of
Türkiye. J. Fac. Sci. Ege Univ. Serie B, 13(1-2): 51-59.
Palacky, J. (1904). Über Vegetationsgrenzen in Palastina und Syrien. Magyar Bot. Lapok 3(6-7): 196-205.
Pamukçuoğlu, A. (1976). Kaz Dağları’nın bitki coğrafyası üzerinde incelemeler. Erzurum.
Parolly, G. (1995). Die Steinschuttfluren (Heldreichietea) Des Westlichen und Mittleren Taurus (Türkei). Pflanzensoziologische, Floristische und
Kologische Untersuchungen. Diss Bot 247. Berlin/Stuttgart: J. Cramer.
Parolly, G. (1998). Phytosociological studies on high mountain plant communities of the south Anatolian Taurus mountains. 1. Scree plant
communities (Heldreichietea): A Synopsis. Phytocoenologia 28: 233-284.
Parolly, G. (2004). The high mountain vegetation of Turkey - A state of the art report, including a first annotated conspectus of the major
syntaxa. Turkish J. Bot. 28(1-2): 39-63.
Peşmen, H. (1968). Ege Bölgesi orman yangın alanlarında beliren primer vegetasyon üzerinde fenolojik gözlemler. V. Türk Biy. Kongr. Tebl.
1967: 81-88.
Peşmen, H. (1982). Olimpos-BeyDağları Milli Parkı alanının vejetasyon tipleri ve florası üzerinde gözlemler. TÜBİTAK VII. Bil. Kongr.
Mat., Fiz. ve Biy. Bil. Araşt. Gr. Tebl., Biy. Sek. 727-736.
Peşmen, H. ve Oflas, S. (1971). Ege Bölgesi tabii orman yangın alanlarında beliren ilk vejetasyon üzerinde fenolojik araştırmalar. Ege
Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Rap. 112: 1-37.
Phipsson, A. (1919). Die Vegetation des westlichen Kleinasien. Petermann’s Mitt. Justus Perthesi Geogr. Anst. 65(9-10): 168-173, 65(11-12):
204-207.
Pignatti, S. (1980). Zum Problem der Hohenstufen und Vegetationszonen. Phytocoenologia 7 (Festbd.Tuxen): 52-64.
Planhol, X.de (1954). La vie de montagne dans le Sandras dag (Carie meridionale - Turquie). Rev. Geogr. Alpine 1954 (4): 665-673.
Quézel, P. (1973). Contribution à l’étude phytosociologigue du massif du Taurus. Phytocoenologia 1(2): 131-222.
Quézel, P. (1977). Forests of the Mediterranean Basin. Mab Technical Notes 2: 9-32.
Quézel, P. (1986). The forest vegetation of Turkey. Proc. Roy. Soc. Edinburg 89B: 113-122.
Quézel, P. ve Pamukçuoğlu, A. (1969). Etude phytosociologigue des forets D’Abies equi-trojani et de Fagus orientalis du Kaz dag. Extrait Des
Annales De La Fac. Des Sci. De Marseille 13: 145-151.
Quézel, P. ve Pamukçuoğlu, A. (1970). Vegetation des hautes montagnes D’anatolie nord-occidentale. Israel J. Bot. 19: 348-400.
Quézel, P. ve Pamukçuoğlu, A. (1973). Contribution à l’étude phytosociologique et bioclimatique de quelques groupements forestiers de
Taurus. Feddes Repert. 84(3): 184-229.
Quézel, P., Barbero, M. ve Akman, Y. (1978). L’interpretation phytosociologique des groupements forestiers dans le bassin mediterraneen
oriental. Documents Phytosociologiques 2: 329-352.
Quézel, P., Barbero, M. ve Akman, Y. (1980). Contribution à l’étude de la végétation forestière d’Anatolie septentrionale. Phytocoenologia
8(3-4): 365-519.
Quézel, P., Barbero, M. ve Akman, Y. (1992). Typification de syntaxa a décrits en région mediterraneenne orientale. Ecologia Mediterranea
28: 81-87.
Rahim, A., Gerçek, Z., Merev, N., Özkan, Z.C., Terzioğlu, S., Serdar, B. ve Birtürk, T. (1998). Türkiye’deki Gürgen Yapraklı Kayacık (Ostrya carpinifolia Scop.)’in yayılışı, floristik ve fitososyolojik özellikleri. Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Ulusal Sempozyumu, 130-146, İstanbul.
Rechinger, K. H. (1949-50). Grundzüge der pflanzen verbreitung in der Aegais. I-III. Vegetatio 2(2-3): 55-119; 2(4-5): 239-308; 2(6): 365-386.
Regel, C. (1959). Vegetationszonen und vegetationsstufen in der Türkei. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 138: 230-282.
Regel, C. [Baytop, A. ve Denizci, R. (çev.)] (1963). Türkiye’nin flora ve vejetasyonuna genel bir bakış. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
Monografileri 1: 1-43. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
Regel, C. ve Pamukçuoğlu, A. (1965). Kaz Dağı, Murat Dağı, Boz Dağ vejetasyonları ile güney-batı Anadolu ormanları hakkında bildiri. Ege
Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporları 22: 1-24.
Rehder, H, Gökçeoğlu, M, Gebauer, G, Güleryüz G. (1994). Die vegetation des Uludağ-gebirges (Anatolien). Phytocoenologia 24: 164-192.
Rivas Goday, S. ve Rivas Martinez, S. (1967). Acerca de los Carthamo-Carduncellus de la Ononido-Rosmarinetea Peninsular. Anal. Inst.
Bot. Cavanilles 25: 188-197.
Sağlam, C. (2007). Davras Dağı (Isparta) ve çevresinin step ve kaya vejetasyonu. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 14: 11-22.
Sağlam, C. (2007). Davras Dağı ve çevresinin orman ve çalı vejetasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11(2):
140-157.
Sağlam, C. (2010). Davras Dağı (Isparta) vejetasyonunun fitososyolojik ve fitoekolojik yönden arastırılması. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi 2(2): 165-183.
Sağlam, C. (2013). A phytosociological study of the forest, shrub, and steppe vegetation of Kızıldağ and environs (Isparta, Turkey). Turkish
J. Bot. 37(2): 316-335.
Şanda M.A., Küçüködük, M. ve Serin, M. (2000). Hadim (Konya), Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) arasında kalan bölgenin step vejetasyonu.
Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 21: 21-35.
Şanda, M.A. (2006). Geyik Dağı (Antalya) ve çevresinin orman ve subalpin vejetasyonu. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen
Dergisi 27: 99-116.
Şanda, M.A. ve Küçüködük, M. (2000). Hadim (Konya) Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) Bölgesi’nin çalı ve orman vejetasyonu. Selçuk
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 8(1): 73-95.
Sanön, B. ve Özen, F. (2002). Balıkesir üniversitesi Çağış kampüsü ve çevresinin vejetasyonu. Balıkesir Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
4(1): 61-76.
Schmid, E. (1949). Prinzipien der natürlichen gliederung der vegetation des mediterrangebietes. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 59: 169-200.
Schwarz, O. (1935-36). Die Vegetationsverhältnisse Westanatoliens. Bot. Jahrb. Syst. 67(3-4): 297-436.
Schwarz, O. (1937). Noch einmal “Die Pflanzendecke des Strandshagebirges” von F.Hermann. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 42(16-
20): 288-291.
Schweiger-Lerchenfeld, A.v. (1878). Erläuterungen zu der Culturkarte von Klein-Asien. Mitt. Geogr. Ges. Wien 21(6-7): 257-269.
Seçmen, Ö. (1974). Ceratonia siliqua L.’nın ekolojisi III: Fitososyolojik incelemeler. Bitki 1(4): 533-543.
Seçmen, Ö. (1975). A study on the interspecific associations of the Nif mountain vegetation. Bitki 2(3): 312-320.
Seçmen, Ö. (1975). Computerized phytosociological analysis of the Nif mountain. Bitki 2(4): 401-410.
Seçmen, Ö. (1983). Subalpinic vegetation of Nif mountain. J. Fac. Sci. Ege Univ. Serie B, 5(1): 31-40.
Seçmen, Ö. (1988). Nif Dağı (İzmir) vejetasyonunun bitki sosyolojisi ve bitki ekolojisi yönünden araştırılması. TÜBİTAK 9. Ulusal Biyoloji
Kongresi, 3: 545-556, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
Seçmen, Ö. ve Gemici, Y. (1989). The effect of changes in the biotopes on vegetation in İzmir. Şu eserde: Öztürk, M.A. (ed.). Plants and
pollutants in developed and developing countries: 355-365. İzmir.
Seçmen, Ö. ve Gemici, Y. (1994). Doğanın korunması ve değerlendirilmesinde fitososyolojinin önemi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi
Seri B, 16(1): 1266-1269.
Seçmen, Ö. ve Leblebici, E. (1978). Gökçeada ve Bozcaada adalarının vejetasyon ve florası 1: Vejetasyon ve bitki toplulukları. Bitki 5(2):
195-368.
Seçmen, Ö. ve Leblebici, E. (1982). Batı Anadolu’nun kıyı ile iç kesim sucul alanlarının vejetasyonu ve florasının karşılaştırılması. TÜBİTAK
7. Ulusal Biyoloji Kongresi 1: 286-301.
Seçmen, Ö. ve Leblebici, E. (1982). Türkiyenin bazı bataklık ve göllerinin vejetasyonu. TÜBİTAK VII. Bil. Kongr. Mat., Fiz. ve Biy. Bil. Arşt.
Gr. Tebl., Biy. Sek. 665-673.
Seçmen, Ö. ve Leblebici, E. (1991). Trakyanın sucul ve bataklık bitki örtüsü. Turkish J. Bot. 15: 142-165.
Seçmen, Ö. ve Leblebici, E. (1996). Aquatic flora and vegetation of Türkiye. Şu eserde: Öztürk, M., Seçmen, Ö. ve Görk, G. (edlr.). Proceedings
of 4th Plant Life in Southwest and Central Asia. 519-524, İzmir.
Seçmen, Ö. ve Leblebici, E. (1996). Marmara Bölgesi sulak alanlarının bitki örtüsü. Turkish J. Bot. 20(2): 171-187.
Seçmen, Ö. ve Leblebici, E. (1997) Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No: 158, İzmir.
Seçmen, Ö. ve Leblebici, E. (1998). Orta Anadolu sulak alan vejetasyonu. TÜBİTAK 14. Ulusal Biyoloji Kongresi 1: 112-123, 7-10 Eylül,
Samsun.
Seçmen, Ö., Gemici, Y., Bekat, L. ve Görk, G. (1986). İzmir yöresi frigana vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. Doğa
10(2): 197-205.
Seçmen, Ö., Öztürk, M. ve Kondo, K. (1982). Vegetation in Aegean region of Turkey. Memoirs of the Fac. of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima Univ. 4(8): 53-62.
Serin, M. (1996). Dedegöl (Anamas) Dağı’nın doğu kısmı ile Kurucuova-Yeşildağ (Beyşehir-Konya) ve çevresinin vejetasyonu. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 13: 28-49.
Serin, M. ve Eyce, B. (1994). Hadim (Konya) Aladağ (Orta Toroslar) ve çevresinin vejetasyonu. Turkish J. Bot. 18: 201-227.
Serin, M., Ketenoğlu, O. ve Küçüködük, M. (1996). Hacıbaba Dağı’nın (Karaman) ormansal vejetasyonunun fitososyolojik ve ekolojik
yönden incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 13: 179-188.
Serin, M., Küçüködük, M. ve Şanda, M.A. (1999). Akdağ (Ilgın-Konya) ve çevresinin vejetasyonu. Şu eserde: Tatlı, A., Ölçer, H., Bingöl,
N. ve Akan, H. (edlr.). 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp.
pallasiana var. pyramidata), 209-222, Kütahya.
Sevim, M. (1952). Lübnan sedirinin (Cedrus libani Barr.) Türkiye’deki tabii yayılışı ve ekolojik şartları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi Seri A, 2(2): 19-46.
Sevim, M. (1955). Lübnan Sedirinin Türkiye’deki Tabii Yayılışı. Yenilik Matbaası, İstanbul.
Shiel, J. (1838). Notes on a journey from Tabríz, through Kurdistán, via Van, Bitlis, Se’ert and Erbíl, to Suleïmániyeh, in july and august,
1836. J. Roy. Geogr. Soc. London 8: 54-101.
Siehe, W. (1914). Der baumwuchus am Amanus. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 23: 209-213.
Siehe, W. (1916). Das vulkanische innere kleinasiens. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 25: 92-99.
Sorger, F. (1978). Die Ergebnisse Meiner Sammelreisen in Bergland Westlich Des Beysehirsees. Stapfia 89-122.
Spach, E. (1836). Histoire Naturelle Des Vegetaux. Phanerogames, cilt 5. Paris.
Spratt, T.A.B. ve Forbes, E. (1847). Travels in Lycia, Milyas and the Cibyratis. In Company With the Late Rev. E. T. Daniell 2: 129-163.
Stratil-Sauer, G. (1927). Der östliche Pontus. Ein Vorlafiger Bericht Über Meine Beobachtungen in Landeskundlicher Zusammenfassung.
Georg. Z. 33(9): 497-519.
Sümbül, H. ve Erik, S.(1988). Taşeli platosunda yer alan bitkilerin fitocoğrafik yönden incelenmesi.IX. Ulusal Biyoloji Kongresi 21- 23 Eylül
1988, Sivas.
Şık, L. ve Gemici, Y. (1994). Batı Anadoludaki maki ve frigana vejetasyonunda kayaca bağlı değişimler üzerine gözlemler. Turkish J. Bot. 18: 73-80.
Şık, L. ve Gemici, Y. (2009). Yunt Dağı (Manisa) orman vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. Celal Bayar Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi 5(1): 75-86.
Tatlı, A. (1982). Festucion chalcophaeae, Doğu Anadolu subalpin ve alpin bölge vejetasyonunun yeni bir alyansı. TÜBİTAK VII. Bil. Kongr.
Mat., Fiz. ve Biy. Bil. Araşt. Gr. Tebl., Biy. Sek. 703-726.
Tatlı, A. (1982). Nemrut Dağı’nın bitki sosyolojisi ve bitki ekolojisi yönünden incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 1(1):
537-549.
Tatlı, A. (1984). Serçeme vadisinin sulu dere vejetasyonu. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 1(4): 60-73.
Tatlı, A. (1985). Gavur Dağları (Erzurum) vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. Doğa Bil. Dergisi Seri A2, 9(3): 531-564.
Tatlı, A. (1987). Allahuekber Dağları’nın bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. Doğa Türk. Bot. Dergisi 11(1): 169-194.
Tatlı, A. ve İstanbulluoğlu, A. (1986). Iğdır ovasındaki çorak saha vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. TÜBİTAK 8.
Ulusal Biyoloji Kongresi 1: 54-69, İzmir.
Tatlı, A. ve Tel, A.Z. (1998). Kureyşler baraj sahasının (Kütahya) vejetasyonu. Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Ulusal Sempozyumu, 160-
172, İstanbul.
Tatlı, A. ve Tel, A.Z. (1999). Kütahya ve çevresinin bitki örtüsü’ne genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1(1): 332-335.
Tatlı, A., Başyiğit, M., Varol, Ö. ve Tel, A.Z. (2005). Gümüş Dağı (Kütahya-Türkiye) orman vejetasyonu üzerine fitososyolojik bir araştırma.
Ekoloji 14(55): 6-17.
Tatlı, A., Eyce, B. ve Serin, M. (1994). Kızılören, Çal, Loras Dağları (Konya) vejetasyonu. Turkish J. Bot. 18: 267-288.
Tatlı, A., Gümüş, İ. ve Tel, A.Z. (2000). A new syntaxon; in east Anatolia (Turkey). Şu eserde: Ashurmetov, O., Khassanov, F. ve Salieva, Y.
(edlr.). Proceedings of 5th Plant Life in Southwest and Central Asia, Tashkent, Uzbekistan.
Tatlı, A., Küçükkaraca, B. ve Tel, A.Z. (1999). Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata’nın fitososyolojik yapısı. Şu eserde: Tatlı, A., Ölçer,
H., Bingöl, N. ve Akan, H. (edlr.). 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (Pinus
nigra subsp. pallasiana var. pyramidata), 163-176, Kütahya.
Tchichatscheff, P.A. (1857). Etudes sur la vegetation des hautes montagnes de l’Asie mineure et de l’Armenie. Bull. Soc. Bot. France 4(10):
863-888.
Tel, A.Z. ve Tak, M. (2012). Perre (Pirin) antik şehri (Adıyaman) vejetasyonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5(2): 45-62.
Tel, A.Z., Tatlı, A. ve Varol, Ö. (2010). Phytosociological structure of Nemrut mountain (Adıyaman/Turkey). Turkish J. Bot. 34(5): 417-434.
Terzioğlu, S., Bilgili, E. ve Karaköse, M. (2009). Türkiye Ormanları. Orman Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
Tetik, M. (1980). Yukarı Kura havzası ve Posof çevresinin doğal bitki örtüsü. Orman Araştırma. Enstitüsü Dergisi 26(51): 17-39.
Theel, J. (1924). Über die vegetation des Bithynischen olymp. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 66: 30-40.
Tölg, F. (1919). Eine naturwissenschaftliche Studienreise in das Amanus-Gebirge (Alman Dagh). Arch. Naturgesch. 85(Abt.A) (8): 88-130.
Tschermak, L. (1951). Pflanzengeographische grundlagen der forstwirtschaft in der Türkei. Z. Weltforstw. 14(6): 171-176.
Tschermak, L. [Vural, F. (çev.)] (1944). Dağlarda deniz iklimi ve orman örtüsü. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi 3(1): 199-218.
Tukel, T. (1986). Ulukışla’daki step dağ meralarında bazı anahtar bitkilerin çoklu diskriminant analiz yöntemiyle saptanması. Doğa Türk
Tarım Ormancılık Dergisi 10(2): 278-287.
Tunçdilek, N. (1957). İç Anadolunun kuzey-batı bölümünde (Eskişehir Bölgesinde) bitki örtüsünün dağılışına toplu bir bakış. İstanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B, 7(1): 120-139.
Turrill, W.B. (1931). Vegetation of the Balkan peninsula, the plant geography of eastern Thrace. J. Ecol. 19(1): 217-218.
Türe, C. (2001). A description of the vegetation mosaic of the forests of Yirce and Muratdere (Bilecik-Bursa, Turkey) by satellite remote sensing. Turkish J. Bot. 25(3): 131-136.
Türe, C., Tokur, S. ve Ketenoğlu, O. (2005). Contributions to the syntaxonomy and ecology of the forest and shrub vegetation in Bithynia, northwestern Anatolia, Turkey. Phyton 45(1): 81-115.
Uğurlu, E., Roleček, J. ve Bergmeier, E. (2012). Oakwoodland vegetation of Turkey - A first overview based onmultivariate statistics. Appl.
Veg. Sci. 15: 590-608.
Uluocak, N.(1974). Kırklareli yöresi meraları ve floristik analizleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 24(2): 131-194.
Uslu, S. (1958). İç Anadolu steplerinin antropojen karakteri üzerinde araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 8(1):
138-178.
Uslu, S. (1969). Anadolu’da bir ormancılık coğrafyası gezisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 19(2): 31-47. Uslu, S. (1969). Yurdda orman tahribatının düşündürdükleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B, 19(2): 57-66. Uslu, S. (1970). İç Anadolu’nun ormansızlık problemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 20(1): 118-127.
Uslu, S. (1971). Türkiye’deki kurak sahalarda erozyon kontrol ve vejetasyon örtüsü. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A,
21(2): 21-34.
Uslu, S. (1972). Erosion control and vegetative cover under dryland conditions in Turkey. CENTO Seminar on Agricultural Aspects of Arid and Semi-arid Zones. Tehran, 1971: 159-163.
Uslu, T. (1977). A plant ecological and sociological research on the dune and maquis vegetation between Mersin and Silifke. Commun. Fac.
Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 21(Suppl. 1): 1-60.
Uslu, T. (1984). Species richness of ecomorphological characters for Turkish phrygana, maquis and mediterranean forest vegetation. 4th Int.
Conf. On Mediterranean Ecosystems, 18, 13-17 August 1984.
Uslu, T. (1985). Aydın’ın Batısında Küçük ve Büyük Menderes Nehirleri Arasında Kalan Bölge Vejetasyonunun Bitki Ekolojisi ve Sosyolojisi
Yönünden Araştırılması. Gazi Üniversitesi Yayınları 71, Fen-Ed. Fakültesi Yay. 8, Ankara.
Uslu, T. (1989). Geographical Informations on Turkish Coastal Dunes. European Union For Dune Conservation and Coastal Management
Publ., Leiden.
Uslu, T. (1989). Plant sociological bibliography: Turkey. Excerpta Botanica Sec. B 26(3): 165-190.
Uslu, T. (1991). Türkiye kıyı kumulları (Coastal Dunes of Turkey). TÜBİTAK 9. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3: 175-183, Sivas.
Uslu, T. (2003). Kıyı kumullarının önemi. Türçek Sıcak Haberler 17: 7.
Uslu, T. ve Bal, Y. (1993). Coastal dune management of Seyhan delta. Şu eserde: Özhan, E. (ed.). Proceeding of the First International
Conference on the Mediterranean Coastal Environment (Medcoast 93) 1: 199-216, Antalya.
Uslu, T. ve Bal, Y. (1996). Kavak (Çanakkale) kıyı kumulu yönetimi. TÜBİTAK 12. Ulusal Biyoloji Kongresi 1: 185-192, Edirne.
Uslu, T. ve Géhu, J.M. (1990). Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes. Proceedings of the 2nd Int. Colloquy on the Mediterranean
Coasts and the Protection of the Environment, İzmir. Council of Europe 42.: Strasbourg.
Uslu, T. ve Géhu, J.M. (1992). Türkiye kıyı kumullarının sintaksonomik birimleri ve florası. Orman ve Av 67(3): 7-9.
Uslu, T. ve Géhu, J.M. (1993). Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü. 3. Bandırma Kuşcenneti ve Sulak Alanlar Sempozyumu, 141-150,
Bandırma.
Uslu, T., Géhu, J.M. ve Bal, Y. (2003). Mecidiye kıyı bitki örtüsü. Keşan Sempozyumu, 41-45.
Uysal, İ. (2010). An overview of plant diversity of Kazdagi (Mt. Ida) forest national park, Turkey. J. Environ. Biol. 31(1-2): 141-147.
Uysal, İ., Karabacak, E., Öner, Ş. ve Kurt. F. (2011). A syntaxonomical study of the pseudo-alpine vegetation of Kaz Dağı (Turkey) and two
new endemic associations. Ekoloji 20(80): 88-96.
Ünaldı, Ü.E. ve Toroğlu, E. (2007). Aladağlar’da bitki formasyonları ve dağılışları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27(2): 227-240.
Ünger, A. [Kayacık, H. (çev.)] (1977). Toroslardaki tersiyer bitki yatağı hakkında bilgi. İst. Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Ser. B 27(1):
261-263.
van Zeist, W., Woldring, H. ve Stapert, D. (1975). Late Quaternary vegetation and climate of Southwestern Turkey. Palaeohistoria 17: 53-143.
Vardar, Y. (1965). Outline of the vegetation of West Anatolia. Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 145: 111-116.
Vardar, Y., Oflas, S. ve Oğuz, G. (1970). Tabiatı değerlendirmenin önemi ve kum yığınlarında kendiliğinden beliren vegetasyona ait bir
gözlem. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporu 109: 1-13.
Varol, Ö. (2003). Phytosociological research on maquis and steppe vegetation of Başkonuş mountain (Kahramanmaraş-Turkey). Thaiszia
13(1): 77-88.
Varol, Ö. (2004). Phytosociological investigations of Pinus pinea L. forests in the south-western Anatolian region (Muğla-Turkey). Israel J. Pl. Sci. 52(1): 65-70.
Varol, Ö. ve Tatlı, A. (2001). The vegetation of Çimen mountain (Kahramanmaraş). Turkish J. Bot. 25(5): 335-358.
Varol, Ö. ve Tatlı, A. (2002). Phytosociological investigations of a Pinus pinea L. forest in the eastern mediterranean region (K. Maraş -
Turkey). Plant Ecology 158(2): 223-228.
Varol, Ö. ve Tel, A.Z. (2010). Ecological features of the Pinus pinea forests in the north-west region of Turkey (Yalova). Ekoloji 19(76): 95-101.
Varol, Ö., Karaer, F., Terzioğlu, S. ve Kutbay, H.G. (2003). Phytosociological investigations of Pinus pinea L. forests in the north-east Anatolia
region (Trabzon and Artvin -Turkey). Pakistan J. Bot. 35(4): 587-595.
Varol, Ö., Ketenoğlu, O., Bingöl, Ü., Geven, F. ve Güney, K. (2006). A phytosociological study on the coniferous forests of Başkonuş mts, anti-Taurus, Turkey. Acta Bot. Hungarica 48(1-2): 195-211.
Vural, F. (1944). Herbert Louis’ye gore Anadolunun vejetasyon formasyonları, tabii step mıntıkaları. Orman ve Av 16(11): 411-417.
Vural, F. (1946). Uludağ’ın orman rejyonları (Düşey orman zonları). Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi 5(2): 323-334.
Vural, M. (1996). Rize’nin yüksek dağ vejetasyonu. Turkish J. Bot. 20(ek sayı): 83-102.
Vural, M., Akman, Y. ve Quézel, P. (1999). Contribution à l’étude de la vegetation forestière du Taurus central: Analyse phyto-écologique
d’un transect sud-nord, entre Silifke et Karaman. Fitosociologia 36(1): 3-21.
Vural, M., Duman, H., Adıgüzel, N. ve Kol, Ü. (1995). Göreme milli parkının (Nevşehir) vejetasyonu. Turkish J. Bot. 19: 389-400.
Vural, M., Duman, H., Güner, A., Dönmez, A.A. ve Şağban, H. (1995). The vegetation of Köyceğiz-Dalyan (Muğla) specially protected area.
Turkish J. Bot. 19: 431-476.
Vural, M., Ekim, T., İlarslan, R. ve Malyer, H. (1985). Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı vejetasyonu. Doğa A2,9(2): 363-387.
Vural, M., Yaman, M. ve Şahin, B. (2007). Büyükhemit deresi ve civarının (Delice-Kırıkkale) vejetasyonu. Ekoloji 16(64): 53-62.
Wagner, M. (1848). Reise Nach Dem Ararat Und Dem Hochland Armenien. Stuttgart & Tübingen.
Walter, H. (1956). Das problem der zentralanatolischen steppe. Naturwissenschaften 43: 97-102.
Walter, H. (1956). Vegetationsgliederung Anatoliens. Flora 143(2): 295-326.
Walter, H. [Uslu, S. (çev.)] (1962). Anadolu vegetasyon yapısı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları No: 944/80. İstanbul.
Walter, H. [Uslu, S. (çev.)] (1962). İç Anadolu Step Problemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 943, Ankara
Matbaası, İstanbul.
Washington, J. ve Hamilton, W.I. (1839). Instructions of the council of the royal geographical society of London addressed to the leaders of the expedition for exploring in Kurdistán. J. Roy. Geogr. Soc. London 9: 13-22.
Weinert, E. (1968). Zur chorologie der submeridionalen eichen-hainbuchen-walder des südöstlichen Europa. Feddes Repert. 78: 131-133.
Wenzel, H. (1932). Sultan-Dagh und Akschehir ova eine landeskundliche untersuchung in ınneranatolien. Schriften Geogr. Inst. Univ. Kiel.
1(1): 1-81.
Wenzel, H. (1937). Forschungen in inneranatolien II. die steppe als lebensraum. Schr. Geogr. Inst. Univ. Kiel. 7(3): 1-144.
Wenzel, H. [Çev. Kemal, A.] (1933). Sultan Dağı mecmuai nebatiyesi ve hayatı iktisadiye. Orman ve Av 6(53): 3-8.
Wettstein, R. von (1918). Botanische reiseeindrucke auf einer fahrt nach Konstantinopel. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 68(6-8): 241-242.
Yalçın, S. (1985). Batı Karadeniz bölümü (Sakarya-Filyos kesimi) bitki örtüsünün coğrafi dağılışı. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi 1:
33-46.
Yaltırık, F. (1963). Belgrad Orman vejetasyonunun floristik analizi ve ana meşcere tiplerinin kompozisyonu üzerinde araştırmalar İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 13(1): 33-80.
Yaltırık, F. (1969). Hollanda’da yapılan bir paleobotanik araştırmanın bizi ilgilendiren yönü (makale tanıtımı). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 19(1): 195.
Yaltırık, F. (1974). Floristic composition of garig vegetation in Turkey. Biyoloji Dergisi 24: 9-14.
Yaltırık, F. (1977). Antalya yöresi vejetasyon yapısı. Tabiat ve İnsan 11(3): 16-19.
Yaltırık, F. ve Efe, A. (1988). Trakya vejetasyonuna genel bakış ve İğneada subasar (longos) ormanları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi Seri B, 38(1): 69-75.
Yaltırık, F. ve Uluocak, N. (1975). İstanbul boğaz çevresi bitki örtüsü özellikleri ve fonksiyonları. İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları
Sempozyumu, 111-117, İstanbul.
Yaltırık, F., Akman, Y. ve Ketenoğlu, O. (1983). A phytosociological research in the Belgrad forest. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 1: 1-9.
Yarcı, C. (1994). Longos (subasar) ormanlarının (İğneada-Kırklaereli) fitososyolojik yapısı. TÜBİTAK 12. Ulusal Biyoloji Kongresi 125-132,
Edirne.
Yarcı, C. (1996). Istranca Dağları’ndaki (Kırklareli) bazı vejetasyon tipleri. 1. Ulusal Bitki Sosyolojisi Kongresi, 11-12 Eylül, Ankara.
Yarcı, C. (2000). Demirköy (Istranca Dağları/Trakya Bölgesi) ve civarının orman vejetasyonu. Ekoloji 9(35): 13-18.
Yarcı, C. (2000). Işıklar Dağı’nın (Tekirdağ) vejetasyonu üzerinde fitososyolojik ve ekolojik araştırmalar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi 16(1-2): 1-10.
Yarcı, C. (2001). Demirköy (Istranca Dağları/Trakya Bölgesi) ve civarının çalı ve çayır vejetasyonu. Ekoloji 10(39): 19-24.
Yarcı, C. (2002). Istranca Dağları’ndan (Trakya Bölgesi) iki yeni birlik: Carpino betuli-Fagetum orientalis Yarcı ass. nov. ve Querco cerridis-
Carpinetum orientalis Yarcı ass. nov. Ekoloji 11(42): 1-7.
Yarcı, C., Serin, M. ve Altay, V. (2007). The segetal vegetation of Kocaeli province (Turkey). Ekoloji 16(63): 23-33.
Yardar, Y. (1965). Outline of the vegetation of West Anatolia. Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 145: 111-116.
Yıldırım, C. ve Cansaran, A. (2010). A study on the floristical, phytosociological and phytoecological structure of Turkish Astragalus
angustifolius subsp. angustifolius associations. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10(2): 164-171.
Yıldırım, C. ve Kılınç, M. (2011). İnegöl Dağı (Amasya-Türkiye) orman vejetasyonu üzerine fitososyolojik bir araştırma. Kastamonu Üni.
Orman Fakültesi Dergisi 11(1): 27-43.
Yıldırımlı, Ş. ve Erik, S.(1985). Munzur Dağları’nın başlıca vejetasyon tipleri. Doğa Bilim Dergisi A2, 9(3): 598-605.
Yıldız, B. (1983). Berit Dağı’nın (Kahramanmaraş) vejetasyon tipleri üzerinde gözlem. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Dergisi 1(1): 31-39.
Yılmaz, C. (2005) Sarıkum gölü ekosistemi (Sinop). Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 219-226.
Yılmaz, H. (2004). Bartın kentinin çayır vejetasyonu uzerinde gözlemler. Ekoloji 13(51): 26-32.
Yılmaz, K.T. (1996). Akdeniz Dogal Bitki Örtüsü. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitapları, Yayın No: 13, Adana.
Yılmaz, M. ve Büyükburç, U. (1996). Tokat ili askeri garnizonunda korunan doğal bir mera vejetasyonunun ekolojik ve fitososyolojik yönden incelenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yembitkileri Kongresi, 146-152, Erzurum.
Yurdakulol, E. (1974). Konya ovasındaki çorak bataklıklar vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. Bitki 1(2): 257-276.
Yurdakulol, E. (1981). A phytosociological and ecological research on the vegetation of the pos forests (Adana, Distr. Karsantı) on the anti-
Taurus mountains. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C2, 24(Suppl. 1): 1-50.
Yurdakulol, E. ve Ercoşkun, T. (1990). Orta Anadolu’da çorak alanların vejetasyonu üzerinde ekolojik ve sintaksonomik araştırma. Turkish
J. Bot. 14: 109-123.
Yurdakulol, E., Aydoğdu, M. ve Çetin, B. (1990). Kırıkkale-Kalecik-Kırşehir arası step vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden
araştırılması. Turkish J. Bot. 14: 215-234.
Yurdakulol, E., Demirörs, M. ve Yıldız, A. (2002). A phytosociological study of the vegetation of the Devrekani-İnebolu-Abana area
(Kastamonu, Turkey). Israel J. Pl. Sci. 50: 293-311.
Yurdakulol, E., Öncel, İ, Demirörs, M., Yıldız, A. ve Keleş, Y. (1996). Ecological and syntaxonomic ınvestigation of salt marshes vegetation
in the vicinity of Burdur and Acıgöl (Denizli/Turkey). Ecologia Meditarranea 22(1/2): 51-61.
Zederbauer, E. (1906). Vegetationsbilder aus kleinasien. Vegetationsbilder 3(6): 31-36.
Zengin, H. (1997). Erzurum ili Pasinler ve Tortum ilçelerinde mısır tarlalarında bulunan yabancı otlar, yoğunlukları, yaygınlıkları ve topluluk
oluşturmaları üzerine araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28(4): 556-564.
Zengin, H. (1999). Erzurum yöresi ayçiçeği tarlalarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları, rastlama sıklıkları ve topluluk oluşturmaları
üzerine araştırmalar. Turkish J. Agric. For. 23: 39-44.
Zengin, H. (1999). Erzurum yöresinde fasulye ekim alanlarında görülen yabancıotlar, yoğunlukları, yaygınlıkları ve topluluk oluşturma
durumları üzerinde çalışmalar. Turkish J. Agric. For. 23: 69-74.
Zohary, M. (1973). Geobotanical Foundations in the Middle East. Cilt 1-2. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                 
 

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.