Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Pinophytina Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal Phytologia 79: 70 (1996)
Açık Tohumlular Türk. Bitkileri List. (2012)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Altbölüm
Adı Pinophytina
Yazarı Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal
Künyesi Phytologia 79: 70 (1996)
Lâtince bir diyagnozla birlikte yayınlanan, Coniferae Bartl. Sınıfına [Ord. Nat. Pl.: 90, 92 (1830)] doğrudan ve tam bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Açık Tohumlular
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip cins:
Tip cins: Pinus L. (1753)
 
Sinonimleri:
Sin.: Gymnospermae Lindl., Intr. Nat. Syst. Bot. xlv (1830)
 
Betim:
Ağaç veya çalılar, nadiren tırmanıcı, tek bir türü asalak. Odunu başlıca tırakeyitlerden oluşur, çok nadiren tırakeler de bulunur. Megasporangiyum tohum gömleği ile sarılarak tohum taslağını meydana getirir. Tohumtaslağı yumurtalık içinde kapalı değildir, genellikle sadece kozalak yapıları tarafından korunur, nadiren tamamen açıkta. Kozalaklar bir eşeyli olup, ya erkek ya da dişidir. Bu farklı kozalaklar ya aynı birey (monoyik bitki) üzerinde ya da farklı bireyler (diyoyik bitki) üzerinde bulunur. Gametofit iyice indirgenmiş olup, sporofit üzerinde gelişir; dişi gametofit sadece arkegonyumdan ibarettir; erkek gametofitte anteridyum bulunmaz, 4 ilâ çok hücrelidir. Döllenme çiçektozu tüpüyle gerçekleşir. Tohum pirimer endospermli. Açıktohumluların en önemli özellikleri: diployit nesil siporofit baskın; haployit gametofit sporofite bağımlı; tohumlu bitkiler; tohum taslakları tohumyaprağı üzerinde açıkta (“Açık Tohumlular” adı bu sebeple verilmiştir).
 
 
Yayınlar:
 • Anşin, R. (1994). Tohumlu Bitkiler, Gymnospermae (Açık Tohumlular), I. Cilt 2. Baskı. KTÜ Orman Fak., yay. no: 122/15. KTÜ Basımevi, Trabzon.
 • Eckenwalder, J.E. (2009). Conifers of the World. Timber Press, Portland.
 • Farjon, A. (1998). World Checklist and Bibliography of Conifers (2. basım 2001). The Royal Botanic Gardens, Kew, Londra.
 • Farjon, A. (2010). A Handbook of the World’s Conifers, cilt 1-2. Brill Leiden, Boston.
 • Frey, W. (ed.) (2015). Syllabus of Plant Families, Adolf Engler’s Syllabus der Pflanzenfamilien, 4. kısım. 13. baskı. Bortraeger, Stuttgart.
 • Gaussen, H. (1968). Les gymnospermes actuelles et fossiles, fasc.10. Les cupressacées. Trav. Lab. Forest. Toulouse, T. 2, sect.1, chap. 13: 1-326.
 • Gökmen, H. (1970). Açık Tohumlular (Gymnospermae). Orman Bakanlığı OGM Yayınları, Sıra no: 623, Seri no: 49. Alkan Matbaası, Ankara.
 • Kayacık, H. (1959). Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği I. Cilt Gymnospermae (Açık Tohumlular), (4. basım 1980). İstanbul Üniv. Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 2642, O.F. Yayın No: 281, İstanbul.
 • Kramer, K.U. ve Green, P.S. (1990). The Families and Genera of Vascular Plants, cilt. 1. Springer-Verlag, Berlin.
 • Oksal, E.M. (1943). Orman ve Park Ağaçlarımız 1. Hüsnü Tabiat Basımevi, İstanbul.
 • Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L., Leblebici, E. (1995). Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Ege Ü., Fen Fak. Kitaplar serisi No: 116.Bornova, İzmir.
 • Yaltırık, F. (1993). Dendroloji 1 Ders kitabı, Gymnospermae (Açık Tohumlular). İstanbul Üniv. Orman Fak. Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3443, O.F. Yayın No: 386. İstanbul.
 • Yaltırık, F. ve Akkemik, Ü. (edlr.) ( 2011). Türkiye’nin Doğal Gymnospermleri (Açık Tohumlular). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, OGM Yayınları. Dumat Ofset, Ankara.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.08, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=OQ=="

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.