Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Erythronium L. Sp. Pl. 1: 305 (1753).
Alplâlesi Türk. Bitkileri List., s. 604 (2012).
 
  SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Bayram Yıldız
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Erythronium
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 1: 305 (1753).
Türkçe adı Alplâlesi
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 604 (2012).
 
Tip:
Tip tür: E. dens-canis L.
 
Sinonimleri:
Dens-canis Tourn. ex Rupp., Fl. Jen., ed. 3: 197 (1745), [geçz. ad / nom. inval.].
Mithridatium Adans., Fam. Pl. 2: 48 (1763).
 
Betim:
Sitigma hariç tüysüz bitkiler. Soğan birleşik 2-3 pullu, yumurtamsı ilâ dar eliptik; tabanı yuvarlak; ucu sivri; kabuk açık kahverengi. Kökler soğanın tabanından ya da tabanın 5-10 mm yukarısından yanal olarak çıkar. Bazı türlerde tabanda sitolonlu. Yapraklar, bitkinin genç evresinde tek, saplı; sap yuvarlak, bazen belirgin kanatlı, geniş yumurtamsı; çiçekli dönemde 2 adet, karşılıklı, sap belirgin değil; aya tam kenarlı, mızraksı, tamamen yeşil ya da morumsu-kırmızı benekli. Çiçekler genellikle sapın ucunda tek, bazı türlerde 2-10 adet, tomurcuk evresinde dik, olgunlaştıkça aşağı sarkık. Tepaller 6, serbest, mızraksı, genç evrede çansı, olgunlukta geriye kıvrık; iç ve dış yüzeyler benekli ya da çizgi desenli. Filâmentler serbest, yassı, şeritsi ya da merceksi, ucu sivri; anterler filâmentlerden uzun. Sitilus kısa, çomaksı, sitigma baş şeklinde; bazı türlerde ise sitilus uzun ve ipliksi, sitigma 3-loplu. Yumurtalık altdurumlu. Meyve kapsül, küremsi ya da üç açılı ve üç yüzeyli, ucu kalkansı, kesik ya da gagalı. Tohum 4-6 × 3-4 mm, yumurtamsı, yüzeyi düz.
 
Yayılış:
K. Amerika, Avrupa ve Asya’da yayılış gösteren 29 türü bulunmaktadır. Türlerin çoğu (18 tür) K. Amerika’da yetişmektedir.
 
 
Yayınlar:
 • Clennet, C. (2014). The genus Erythronium. Kew Publishing, R.B.G. Kew.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Bayram Yıldız (2018). Erythronium. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 876. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.08, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=ODg1"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.