Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Lilium kesselringianum Miscz.
Bull. Angewandte Bot. 7: 255 (1914).
Kaf zambağı Türk. Bitkileri List., s. 610 (2012).
 
ÖNCEKİ
TÜR
 
Lilium kesselringianum 
 
Yazar: Nursel İkinci

 
Taksonun;
Kategorisi Tür
Adı kesselringianum
(Lilium kesselringianum Miscz.)
Yazarı Miscz.
Künyesi Bull. Angewandte Bot. 7: 255 (1914).
Türkçe adı Kaf zambağı
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 610 (2012).
 
Tip:
Lektotip: [resim / icon.] t. 117 f. I şu yayında: Bull. f. angew. Botanik 7: 257 (1914)!. “Lily Year Book 33: 222, 1969” eserinde belirlenmiştir..
 
Betim:
Bitki en çok 170 cm boyunda. Soğanlar geniş yumurtamsı; pullar çok, yumurtamsı ilâ mızraksı, sarımsı fildişirengi, sarı çizgili. Gövde açık yeşil. Yapraklar çok; alttakiler dikdörtgensi ilâ mızraksı, 6-12 × 1,5-2,7 cm; alt yüzde damarlar ile kenarlar kısa kıllı; ortadakiler mızraksı ilâ şeritsi mızraksı, 10-18 × 0,9-1,5 cm, sivri, damarlar yoğun kıllı. Çiçekdurumu salkım, 1-8 çiçekli. Bırakteler mızraksı, 3,5-7,0 × 0,2-1,0 cm; kenarlar ile alt yüzde kıllı. Çiçek sapı 4,8-8 cm. Tomurcuklar fildişi ilâ yeşilimsi sarı; tabanı ve ucu bordo. Çiçekler sarkık, hunimsi; tepaller tüpü kapatmayacak şekilde geriye kıvrık; açık fildişi ilâ açık sarı, ucu ve dibi bordomsu, kahverengi benekli veya beneksiz, ortası sarı çizgili. Dış tepaller şeritsi-mızraksı, 6,5-10 × 7-1,6 cm, ucu sivilceli. İç tepaller dar tersmızraksı, 7-10 × 1,3-2,0 cm, altta daralır. Erkek organlar serbest; filâmentler açık yeşil, 3,2-4,2 cm; anterler bordo, 0,8-1,25 × 0,15-0,25 cm; çiçektozları sarımsı kahvrengi ilâ yavruağzı. Yumurtalık 1,2-2,5 cm boyunda. Sitilus beyazımsı yeşil, 3,0-3,7 cm; sitigma bordo, nadiren sarımsı yeşil. Kapsül yuvarlak ilâ silindirik, bordo-kahverengi, 3,0-4,0 × 1,2-2,4 cm. Tohumlar yassı, kahverengi, kenarlar dar zarımsı, 0,4-0,7 cm çapında.
 
Çiçeklenme:
Haziran – Haziran
 
Habitat:
Sarıçam, lâdin, göknar orman altı ve açıklıkları
 
Yükseklik:
1450 – 2400 m
 
Dünya Yayılışı:
Gürcistan. Karadeniz elementi.
 
TÜRKİYE YAYILIŞI
Marmara Bölgesi
1a-Istranca Bölümü
1b-Çatalca-Kocaeli Bölümü
1c-Ergene Bölümü
1ç-Güney Marmara Bölümü
Karadeniz Bölgesi
2a-Batı Karadeniz Bölümü
2b-Orta Karadeniz Bölümü
2c-Doğu Karadeniz Bölümü
Ege Bölgesi
3a-Asıl Ege Bölümü
3b-İç Batı Anadolu Bölümü
Akdeniz Bölgesi
6a-Antalya Bölümü
6b-Adana Bölümü
İç Anadolu Bölgesi
4a-Yukarı Sakarya Bölümü
4b-Orta Kızılırmak Bölümü
4c-Yukarı Kızılırmak Bölümü
4ç-Konya Bölümü
Doğu Anadolu Bölgesi
5a-Yukarı Fırat Bölümü
5b-Erzurum-Kars Bölümü
5c-Yukarı Murat-Van Bölümü
5ç-Hakkari Bölümü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
7a-Orta Fırat Bölümü
7b-Dicle Bölümü
Anadolu
BİTKİ COĞRAFYASI
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya elementi
Avrupa-Sibirya (dağ) elementi
Karadeniz elementi
Karadeniz (dağ) elementi
Hirkanya elementi
Hirkanya-Karadeniz elementi
Hirkanya-Karadeniz (dağ) elementi
Sarmasya elementi
Akdeniz
Akdeniz elementi
Akdeniz (dağ) elementi
Doğu Akdeniz elementi
Doğu Akdeniz (dağ) elementi
Batı Akdeniz elementi
İran-Turan
İran-Turan elementi
Mezopotamya elementi
 
 
Herbaryum örnekleri:
 
 • Ardahan: Posof, Alköy yukarısı, Elekler Deresi-Değirmenler arası, 1660-1750 m, 41°28,519?K-42°46,677?D, 05 vii 2002, N. İkinci 1974 (AIBU 11130!).
 • Artvin: Alaca (Tiryal) Dağı, Doğu yamacı, Düzler Mevkii, ıslak alanlar1540 m, 13 vii 1977, A. Düzenli 835 (E!).
 • Artvin: Ardanuç-Bilbilan arası, Picea ormanı, 1700 m, 41°05,859?K-42°09,001?D, 04 vii 2002, N. İkinci 1968 (AIBU!).
 • Artvin: Ardanuç, Ardanuç-Kordevan Dağı (Artvin-Ardahan), Picea orman sınırlarındaki çayırlıklar, 1450 m, 27 vi 1957, P.H. Davis 30111 ve I.C. Hedge (E!). A.y., 1700 m, 27 vi 1957, P.H. Davis 30099 ve I.C. Hedge (E!).
 • Artvin: Ardanuç, Ardanuç?tan Yalnızçam?a doğru, Ardanuç?un 53 km doğusu, karışık ormanlar, 1850 m, 01 vii 1975, Pasche ve Taubenheim P + T 75/157 (E!).
 • Artvin: Ardanuç, Bilbilan Dağı yukarısı, 1200-2000 m, 09 vi 1982, F. K. ve J. Meyer 13898 (JE!).
 • Artvin: Ardanuç, Peynirli Köyü, Quercus, Picea, Carpinus orman açıklıkları, 1450 m, 41°00,112?K-42°02,500?D, 03 vii 2002, N. İkinci 1966 (AIBU 11094!). Aynı yer, Yukari Evhari, Picea orman açıklıkları, çayırlıklar, 03 vii 2002, N. İkinci 1967 (AIBU!).
 • Artvin: Ardanuç, Peynirli Köyü, yükseklerde Pinus orman altlarında, düşük yükseltilerde Picea orman açıklıklarında, 1800-2100 m, 40°59,328?K-42°04,729?D, 03 vii 2002, N. İkinci 1965 (AIBU!).
 • Artvin: Artvin, Şavşat?a 6 km. kala (Ardahan?dan), Kocabey Köyü çevresi, Fagus ormanı, 1550 m, 04 vii 2002, N. İkinci 1970 (AIBU!).
 • Artvin: Artvin, Şavşat?a 6 km. kala (Ardahan?dan), Kocabey Köyü çevresi, Fagus ormanı, 1550 m, 04 vii 2002, N. İkinci 1970 (AIBU!).
 • Artvin: Artvin, Yalnızçam Silsilesi, Şavşat?ın 10 km Güneydoğusu, 2400 m, 10 vii 1967, Albury, Cheese ve Watson 3197 (K!).
 • Artvin: Borçka, Camili-Borçka arası, dik yamaçlar, seyrek Corylus çalılıkları arası, 1530 m, 28 vi 2001, N. İkinci 1901 (AIBU!).
 • Artvin: Borçka, Gorgit Yaylası yukarısı, dik yamaçlar, 1700-1730 m, 27 vi 2001, N. İkinci 1899 ve 1900 (AIBU!).
 • Artvin: Borçka, Karagöl, Picea ormanı, 1620 m, 41°22,400?K-41°51,752?D, 06 vii 2002, N. İkinci 1975 (AIBU!).
 • Artvin: Borçka, Otingol (Balcı), Balci Deresi civarı, Kaynarca Yaylası?na kadar, seyrek Picea ormanı, 1700-1950 m, 41°19,650?K-41°56,126?D, 06 vii 2002, N. İkinci 1976 (AIBU!).
 • Artvin: Borçka, Otingol, gölge yamaçlar, 1800 m, 04 vii 1960, J.D.A. Stainton ve D.M. Henderson 6001 (E!).
 • Artvin: Karanlık Meşe, Artvin?in doğusu, Ardahan?a doğru, ladin ve fındıklıklarla çevrili nemli çayırlar, 1250 m, 17 vi 1961, Kerck 37 (W!).
 • Artvin: Şavşat, Şavşat?ın 20 km doğusu (Karaköy?ün 3 km doğusu), 2200-2300 m, 08 viii 1981, F. Sorger 81-76-10 (W!).
 • Artvin: Şavşat, Şavşat?ın 5 km doğusu, Yavuzköy yukarısı, fındıklıklar, 1300 m, 11 vii 1967, M.J. Cheese 3197 (E!).
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Nursel İkinci (2018). Lilium. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 796. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bitki resmine atıf
 • Elif Şirin, Gürol Aytepe (2018). Lilium kesselringianum. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: Şekil 1204. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.09.26, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=ODM2"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.