Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Lilium ciliatum P.H.Davis
Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28: 235 (1968).
Kirno Türk. Bitkileri List., s. 610 (2012).
 
ÖNCEKİ
TÜR
 
Lilium ciliatum SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Nursel İkinci

 
Taksonun;
Kategorisi Tür
Adı ciliatum
(Lilium ciliatum P.H.Davis)
Yazarı P.H.Davis
Künyesi Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28: 235 (1968).
Türkçe adı Kirno
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 610 (2012).
 
Tip:
Tip: Turkey [Türkiye] A8 Trabzon: 45 miles (72,4 km) S. of Of on road to Bayburt, N. Side of pass, 2040 m, Apold, Cox & Hutchinson 189A (holo. E!).
 
Betim:
Bitki 40-180 cm boyunda. Soğanlar büyük, bazen rizomlu gibi; pullar mızraksı ilâ şeritsi-mızraksı, fildişirengi, sivri, 3,3-5,2 × 0,6-1,2 cm. Gövde yeşilimsi sarı, en çok 8 cm çapında. Yapraklar çok, sapsız; alttakiler yumurtamsı ilâ mızraksı, 7,4-9 × 1,3-2,9 cm; ortadakiler mızraksı ilâ şeritsi-mızraksı, uzun beyaz kirpikli, sivri, 8,6-18 × 1,0-1,6 cm, çıplak. Çiçekdurumu salkım, 1-5(-25) çiçekli. Bırakteler sapsız, mızraksı, sipsivri, 3,2-7,0 × 0,2-1,2 cm, çıplak, kenarlar ve taban uzun beyaz kirpikli kırışık tüylü. Çiçek sapı 4-8 cm. Tomurcuklar parlak yeşil ilâ yeşilimsi sarı, genellikle tabanı ile ucu bordomsu, uzun tüylü. Çiçekler sarkık, fildişirengi, açık sarı ilâ açık hardal sarısı, tabanı bordomsu kahve, ortaya kadar hafif ya da yoğun bordomsu benekli; tepaller bordomsu yeşil çiçek tüpünü kapatacak şekilde geriye kıvrık; dış tepaller mızraksı, ucu küt, 3,5-5,7 × 0,6-1,2 cm; iç tepaller dikdörtgensi, küt, 4,5-5,0 × 0,7-1,0 cm. Sitamenler serbest; filâmentler 2,2-2,7 cm boyunda; anterler turuncu, 0,6-1,1 × 0,1-0,2 mm; çiçektozu sarı ilâ turuncu. Yumurtalık 9-15 cm boyunda; sitilus sarımsı yeşil, 1,5-2,0 cm boyunda; sitigma beyazımsı yeşil ya da bordo. Kapsül geniş silindirik. Tohumlar yassı, kâğıtsı, koyu kahverengi, kenarlar zarımsı.
 
Endemizm:
Endemik
 
Çiçeklenme:
Haziran – Temmuz
 
Habitat:
Nemli, dik çayırlıklar, ladin ve kayın ormanı açıklıkları
 
Yükseklik:
700 – 2200 m
 
Dünya Yayılışı:
Endemik. Karadeniz elementi. Rize, Çayeli popülasyonunda tomurcuk taban ve uçları bordomsu değil yeşilimsi sarıdır. Çiçekler açık sarı, boğaz ve uçlar yeşilimsi sarı, ama ortası bordomsu değildir. Ayrıca alt yarısında sadece seyrek bordo benekler vardır. Bu popülasyondaki bireyler farklı renk karakterine sahip olsalar da bu özellik farklı bir taksonomik statü vermek için yeterli değildir.
 
TÜRKİYE YAYILIŞI
Marmara Bölgesi
1a-Istranca Bölümü
1b-Çatalca-Kocaeli Bölümü
1c-Ergene Bölümü
1ç-Güney Marmara Bölümü
Karadeniz Bölgesi
2a-Batı Karadeniz Bölümü
2b-Orta Karadeniz Bölümü
2c-Doğu Karadeniz Bölümü
Ege Bölgesi
3a-Asıl Ege Bölümü
3b-İç Batı Anadolu Bölümü
Akdeniz Bölgesi
6a-Antalya Bölümü
6b-Adana Bölümü
İç Anadolu Bölgesi
4a-Yukarı Sakarya Bölümü
4b-Orta Kızılırmak Bölümü
4c-Yukarı Kızılırmak Bölümü
4ç-Konya Bölümü
Doğu Anadolu Bölgesi
5a-Yukarı Fırat Bölümü
5b-Erzurum-Kars Bölümü
5c-Yukarı Murat-Van Bölümü
5ç-Hakkari Bölümü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
7a-Orta Fırat Bölümü
7b-Dicle Bölümü
Anadolu
BİTKİ COĞRAFYASI
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya elementi
Avrupa-Sibirya (dağ) elementi
Karadeniz elementi
Karadeniz (dağ) elementi
Hirkanya elementi
Hirkanya-Karadeniz elementi
Hirkanya-Karadeniz (dağ) elementi
Sarmasya elementi
Akdeniz
Akdeniz elementi
Akdeniz (dağ) elementi
Doğu Akdeniz elementi
Doğu Akdeniz (dağ) elementi
Batı Akdeniz elementi
İran-Turan
İran-Turan elementi
Mezopotamya elementi
 
 
Herbaryum örnekleri:
 
 • Giresun: Dereli, Tamdere, Karınca, nemli, dik yamaçlar, 1230 m, 40°33,942?K?38°21,266?D, 24 vi 2002, N. İkinci 1931 (AIBU!).
 • Giresun: Dereli, Tamdere?ye 1-2 km kala, nemli, dik yamaçlar 1620 m, 40°30,934?K?38°21,023?D, 25 vi 2002, N. İkinci 1932 (AIBU!).
 • Giresun: Giresun-Şebinkarahisar, 64. km, 1800 m, 25 vi 1960, J.D.A. Stainton ve D.M. Henderson 5844 (E!).
 • Giresun: Karahisar (Şebinkarahisar), 1600 m, 07 vi 1890, E. Rodiger (B!).
 • Giresun: Şebinkarahisar?ın 35 km kuzeyi, 1575 m, 18 vi 1962, J. Apold, P.A. Cox ve P.C. Hutchison, 50A, 50B (E!).
 • Giresun: Tamdere, Yedigözü Yaylalari, 1610 m, 01 vii 1955, A. Huber-Morath, 14402 (G!).
 • Giresun: Yavuzkemal, Bicik, 1570 m, 28 vi 1961, Kerck 45/1 (W!).
 • Gümüşhane: Yağmurdere Girişi, Yağmurdere-Araklı arası, alpin çayırlıklar, L. armenum ile birlikte, 900-1670 m, 27 vi 2002, N. İkinci 1941 (AIBU!).
 • Rize: Çamlıhemşin, Amlakit Yaylası, Koper çevresi, 2200 m, vii 2015, A. Güner gözlemi.
 • Rize: Çayeli, Çataldere Köyü, Düzmezra, Karos?un altı, seyrek ladin ormanı, 1600-1700 m, 40°52?K?40°43?D, 09 vii 2004, N. İkinci 2275 (AIBU 10746!).
 • Rize: İkizdere, Çamlık Köyü, dere kenarları, nemli çayırlıklar 1410 m, 40°42,471?K?40°39,717?D, 29 vi 2002, N. İkinci 1952 (AIBU!).
 • Trabzon: Maçka, Hamsiköy?den 3-4 km ileride, orman açıklıkları, 1400-1550 m, 40°41,041?K?39°27,173?D, 27 vi 2002, N. İkinci 1935 (AIBU 10811!). Aynı yer, 1600-1700 m, 40°39,937?K?39°25,966?D, 27 vi 2002, N. İkinci 1938 (AIBU!).
 • Trabzon: Maçka, Zigana Geçidi, Hamsiköy yukarısı, 1730 m, 12 vii 1934, E.K. Balls 1661 (K!). Aynı yer, 1575 m, 05 vii 1960, P. Furse ve P.M. Synge 905 (K!). Aynı yer, 1520 m, 13 vii 1960, K.J. Guichard (K!).
 • Trabzon: Trabzon, Bayburt-Rize Geçidi?nin kuzeyi, 700 m, 04 vii 1960, Furse & Synge 831 (B!). Aynı yer, 2400 m, 11 vii 1960, J.D.A. Stainton ve D.M. Henderson 6190 (K!).
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Nursel İkinci (2018). Lilium. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 790. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bitki resmine atıf
 • Elif Şirin, Gürol Aytepe (2018). Lilium ciliatum. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: Şekil 1202. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.09.26, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=ODM0"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.