Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Lilium akkusianum R.Gämperle
Quart. Bull. Alp. Gard. Soc. 66(3): 380 (1998).
Mis zambak Türk. Bitkileri List., s. 610 (2012).
 
ÖNCEKİ
TÜR
 
Lilium akkusianum SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Nursel İkinci

 
Taksonun;
Kategorisi Tür
Adı akkusianum
(Lilium akkusianum R.Gämperle)
Yazarı R.Gämperle
Künyesi Quart. Bull. Alp. Gard. Soc. 66(3): 380 (1998).
Türkçe adı Mis zambak
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 610 (2012).
 
Tip:
Tip: Turkey [Türkiye], Ordu: Secundum viam ab ünye ad Niksar, 6-7 km ab coemeterio Akkus vici, Niksar versus, in clivo viae, inter frutices fagorum, altitudo 1150 m, Leg. René Gämperle, (holo. Z; izo. ISTE!).
 
Betim:
Bitki en çok 150 cm boyunda. Soğan yumurtamsı; pullar çok, fildişi, mızraksı, sivri, 3,2-4 × 0,5-0,7 cm. Gövde sarımsı yeşil. Yapraklar çok, almaşlı, sapsız; alttakiler yumurtamsı ilâ mızraksı, küt, 8,6-14 × 1,5-3,5 cm, neredeyse çıplak; ortadakiler mızraksı ilâ şeritsi-mızraksı, sivri, 6,5-15,5 × 0,7-2 cm; kenarı ile tabanı uzun yünlü. Çiçekdurumu salkım, 1-12 çiçekli. Bırakteler mızraksı ilâ şeritsi mızraksı, sipsivri, 3,5-7,5 × 0,3-1,1 cm; ucu ve tabanı uzun yünlü. Çiçek sapı 1,8-10 cm. Tomurcuklar fildişi ilâ yeşilimsi sarı, özellikle uçta yoğun yünlü; tabanı yeşilimsi nadiren morumsu. Çiçekler eğik ilâ asık; tepaller az veya çok geriye kıvrık; dış tepaller mızraksı, bazen kaşıksı, küt, 6,9-9 × 1,0-2,2 cm; iç tepaller mızraksı, küt, 6,5-8,2 × 1,4-2,6 cm, fildişi, ortada koyu çizgili, kahverengi benekli veya beneksiz; boğaz yeşilimsi sarı. Balözü bezleri düzgün, zeytuni ilâ açık yeşil. Sitamenler serbest; filâmentler beyazımsı yeşil, 4,5-6,0 cm; anterler turuncu ya da turuncumsu kırmızı, 0,7-1,3 × 0,1-0,2 mm; çiçektozu turuncu. Yumurtalık 10-22 mm boyunda, beyazımsı yeşil. Sitilus 4,2-5,2 cm boyunda, beyazımsı yeşil. Sitigma üç loplu, açık sarımsı yeşil veya nadiren bordo. Kapsül silindirik. Tohumlar koyu kahverengi, kenarlar dar zarımsı, yassı.
 
Çiçeklenme:
Haziran – Temmuz
 
Habitat:
Çoğunlukla kayın ormanı açıklıkları ve karışık ormanlar
 
Yükseklik:
1160 – 1450 m
 
Dünya Yayılışı:
Endemik. Karadeniz elementi.
 
TÜRKİYE YAYILIŞI
Marmara Bölgesi
1a-Istranca Bölümü
1b-Çatalca-Kocaeli Bölümü
1c-Ergene Bölümü
1ç-Güney Marmara Bölümü
Karadeniz Bölgesi
2a-Batı Karadeniz Bölümü
2b-Orta Karadeniz Bölümü
2c-Doğu Karadeniz Bölümü
Ege Bölgesi
3a-Asıl Ege Bölümü
3b-İç Batı Anadolu Bölümü
Akdeniz Bölgesi
6a-Antalya Bölümü
6b-Adana Bölümü
İç Anadolu Bölgesi
4a-Yukarı Sakarya Bölümü
4b-Orta Kızılırmak Bölümü
4c-Yukarı Kızılırmak Bölümü
4ç-Konya Bölümü
Doğu Anadolu Bölgesi
5a-Yukarı Fırat Bölümü
5b-Erzurum-Kars Bölümü
5c-Yukarı Murat-Van Bölümü
5ç-Hakkari Bölümü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
7a-Orta Fırat Bölümü
7b-Dicle Bölümü
Anadolu
BİTKİ COĞRAFYASI
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya elementi
Avrupa-Sibirya (dağ) elementi
Karadeniz elementi
Karadeniz (dağ) elementi
Hirkanya elementi
Hirkanya-Karadeniz elementi
Hirkanya-Karadeniz (dağ) elementi
Sarmasya elementi
Akdeniz
Akdeniz elementi
Akdeniz (dağ) elementi
Doğu Akdeniz elementi
Doğu Akdeniz (dağ) elementi
Batı Akdeniz elementi
İran-Turan
İran-Turan elementi
Mezopotamya elementi
 
 
Herbaryum örnekleri:
 
 • Ordu: Akkuş, Gökçebayır Köyü?ne varmadan 1-2 km geride, Quercus, Pinus, Daphne, Fagus ormanı, 1270 m, 40°44,616?K?37°01,681?D, 23 vi 2002, N. İkinci 1928 (AIBU!).
 • Ordu: Akkuş, 1380 m, 40°45,698?K?37°02,052?D, 18 viii 2002, N. İkinci 1982 (AIBU!).
 • Ordu: Başçiftlik, 1-2 km kala, Fagus ormanı, 1360 m, 40°31,447?K?37°07,459?D, 23 vi 2002, N. İkinci 1930 (AIBU!).
 • Tokat: Erbaa, Gökal, Kızılotu orman deposu, seyrek kayın ormanı altı, 1410 m, 40°48?K?36°35?D, 21 vi 2004, N. İkinci 2222 (AIBU!).
 • Tokat: Erbaa, Madenli Köyü, kayın ormanı açıklığı, çok dik yamaçlar, 1200-1220 m, 40°44?K?36°45?D, 21 vi 2004, N. İkinci 2221 (AIBU!).
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Nursel İkinci (2018). Lilium. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 790. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bitki resmine atıf
 • Elif Şirin, Gürol Aytepe (2018). Lilium akkusianum. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: Şekil 1201. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.09.26, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=ODMz"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.