Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Colchicum L. Sp. Pl. 1: 341 (1753).
Acıçiğdem Türk. Bitkileri List., s. 371 (2012).
 
  
 
Yazar: Olcay Düşen, Betül Gürcan
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Colchicum
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 1: 341 (1753).
Türkçe adı Acıçiğdem
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 371 (2012).
 
Tip:
Lektotip tür: C. autumnale L.
 
Sinonimleri:
Bulbocodium L., Sp. Pl. 1: 294 (1753).
Celsia Boehm., Defin. Gen. Pl.: 370 (1760), [y.dışı ad / nom. illeg.].
Abandium Adans., Fam. Pl. 2: 54 (1763).
Merendera Ramond, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 2: 178 (1801).
Geophila Bergeret, Fl. Basses-Pyrénées 2: 184 (1803), [red. ad / nom. rej.].
Monocaryum (R.Br.) Rchb., Consp. Regn. Veg.: 64 (1828).
Hermodactylum (R.Br.) Bartl., Ord. Nat. Pl.: 52 (1830), [geçz. ad / nom. inval.].
Eudesmis Raf., Fl. Tellur. 3: 80 (1837), [lüz. ad / nom. superfl.].
Fouha Pomel, Mat. Fl. Atl.: 2 (1860).
Paludana Salisb., Gen. Pl.: 53 (1866), [y.dışı ad / nom. illeg.].
Synsiphon Regel, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6: 490 (1879).
 
Betim:
Kormus yumurtamsı, eliptik, küremsi, silindirik veya sobollu; dış gömlek zarsı, kâğıtsı veya derimsi, açık ilâ siyahımsı kahverengi; boyun mevcut veya değil, mevcut ise dökülücü veya kalıcı, bazen lifli. Gövde kını beyaz ilâ sarımsı-beyaz, boyundan uzun veya eşit. Yapraklar sinantus veya histerantus, dik ilâ yatık, şeritsi ilâ dikdörtgensi, tüysüz veya tüylü; ucu az girintili ilâ sipsivri; kenarları düz ilâ fırfırlı, tüysüz ilâ kıllı. Çiçek tek veya demetler halinde; perigon tüpü beyaz ilâ sarımsı-beyaz, bazen üst kısımda pembe ilâ mor; tepal tabanda bir tüp oluşturacak şekilde birleşik veya serbest; tepal şeritsi ilâ dikdörtgensi, hafif veya belirgin damarlı, beyaz ilâ mor, damalı veya damasız, tabanda kulakçıksız veya kulakçıklı; tepallerdeki filâment kanalları derin veya sığ, tüysüz ilâ tüylü. Erkek organ 6 adet; filâmentler beyaz ilâ sarımsı-beyaz, tabanda şişkin, sarı ilâ kahverengimsi-sarı veya yeşil balözü bezli, tüysüz veya cılız tüylü; anter sarı ilâ siyah, zarımsı kenarlı veya değil. Sitilus erkek organlara eşit veya uzun, uç kısımda düz ilâ kıvrık, beyaz ilâ sarımsı-beyaz; sitigma noktamsı veya dekürent. Meyve eliptik, dikdörtgensi ilâ küremsi, tüysüz veya uçta cılız tüylü, gagalı, sivri çıkıntılı ilâ küt uçlu, açık ilâ siyahımsı-kahverengi, siyah noktalı veya noktasız; tohumlar küremsi ilâ eliptik, açık ilâ koyu kahverengi.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Yapraklar çiçeklerle beraber (sinantus) veya çiçeklerin solmaya başladığı sırada mevcut (subsinantus)

2- Perigon tüpsüz (tepaller tabanda birleşmez)

3- Kormus sobollu, yatayda uzunlamasına 1-2 adet yuvarlak uçlu silindirik loplu soboliferum / Koyungöğsü

3- Kormus sobolsuz

4- Kormusun dış gömleği zarımsı, kırmızımsı-kahverengi ilâ kahverengi

5- Tunika 1-3 cm uzunluğunda bir boyun oluşturur; yapraklar genellikle 3 adet; olgun yaprak en az 2 cm eninde; tepal ucu külahsız; kapsül 2-3(-4) × 1-2 cm kurdicum / Yırtık mahrut

5- Tunika boyun oluşturmaz; yapraklar genellikle 2 adet; olgun yaprak en çok 2 cm eninde; tepal ucu külahlı; kapsül 1-2,5 × 0,5-1,2 cm raddeanum / Acem cambırtı

4- Kormusun dış gömleği kâğıtsı veya derimsi, koyu kahverengi, siyahımsı-kahverengi veya siyah

6- Çiçeklenme güzün atticum / Yırtıkçiğdem

6- Çiçeklenme baharda

7- Gövde kını genellikle uç kısımda morumsu-pembe; yaprak bizsi ilâ sivri uçlu; tepal tabanda kulakçıksız figlalii / Yırtık sürincan

7- Gövde kını beyaz veya fildişi rengi; yaprak sivrimsi ilâ küt uçlu; tepal tabanda kulakçıklı

8- Tepal şeritsi-eliptik, ters mızraksı ilâ ters yumurtamsı, leylak ilâ menekşe renkli; filâmentler en az 8 mm boyunda, tabanda portakal sarısı balözü bezli; anter yeşilimsi-sarı manissadjianii / İtboğan

8- Tepal dikdörtgensi, ters mızraksı ilâ eliptik, beyaz, leylak ilâ pembemsi-leylak; filâmentler en çok 4 mm boyunda, tabanda sarı ilâ sarımsı-yeşil balözü bezli; anter siyah, morumsu-siyah, yeşilimsi-siyah veya yeşilimsi-kahverengi trigynum / Üçmahrut

2- Perigon tüplü (tepaller tabanda birleşerek uzun bir tüp oluşturur)

9- Kormus gömleği boyunlu

10- Kormusun dış gömleği derimsi; boyun uzunlamasına belirgin kıvrımlı, uç kısmı lifli sert saçaklı; filamet yoğun cılız tüylü burttii / Tüylü mahrut

10- Kormusun dış gömleği zarımsı, kâğıtsı ilâ yarı-derimsi; boyun yukarıdaki gibi değil; filamet tüysüz

11- Çiçek 1-30 adet; tepal ipliksi ilâ şeritsi, sıklıkla üst kısmı geriye kıvrık; filâment tabanda turuncu- kahverengi ilâ kırmızımsı-kahverengi balözü bezli crocifolium / Urfa mahrutu

11- Çiçek 1-6(-10) adet; tepal mızraksı, tersmızraksı, eliptik veya dikdörtgensi-eliptik, üst kısmı geriye kıvrık değil; filâment tabanda sarı veya portakal sarısı balözü bezli

12- Kormusun dış gömleği zarımsı; boyun kısmen dökülücü, 1-1,5(-2) cm uzunluğunda; yaprak tüylü; çiçek beyaz ilâ pembe (çiçeklenme baharda) hirsutum / Şarşatkovan

12- Kormusun dış gömleği kâğıtsı ya da derimsi; boyun kalıcı ve sağlam, 1-12(-15) cm uzunluğunda; yaprak tüysüz veya sadece kenarları kirpikli; çiçek pembe ilâ morumsu-pembe (çiçeklenme güzün) stevenii / Yalı mahrutu

9- Kormus gömleği boyunlu

13- Kormus hafif veya belirgin şekilde sobollu

14- Olgun yaprak 20-40 × 1,5-7 cm, dar veya geniş mızraksı; tepaller açık pembe veya morumsu-pembe, tabanda beyaz (çiçeklenme güzün) baytopiorum / Güzçiğdemi

14- Olgun yaprak 7-20 × 0,2-1,5 cm, şeritsi veya şeritsi-mızraksı; tepaller beyaz veya açık pembe, bazen tabanda morumsu-pembe (çiçeklenme baharda)

15- Kormus hafifçe sobollu; yaprak düz; anter morumsu-gri ilâ kahverengi veya siyah munzurense / Munzurçiğdemi

15- Kormus belirgin sobollu; yaprak oluklu; anter sarı veya sarımsı-gri

16- Yaprak eni 2-3,5 mm; filâment sarı, tabanda kahverengimsi-sarı balözü bezli; sitilus sarımsı (Karadeniz Bölgesi) leptanthum / İtkesen

16- Yaprak eni 2-15 mm; filâment beyaz, tabanda portakal sarısı balözü bezli; sitilus beyaz (Akdeniz Bölgesi) minutum / Çiçi çiçeği

13- Kormus sobolsuz

17- Kormusun dış gömleği zarımsı

18- Olgun yaprak en az 20 cm uzunluğunda, darca veya geniş mızraksı; anter sarı (çiçeklenme güzün) baytopiorum / Güzçiğdemi

18- Olgun yaprak en çom 18 cm uzunluğunda, şeritsi, şeritsi-mızraksı veya dikdörtgensi; anter kirli sarı ilâ siyah (çiçeklenme baharda)

19- Yaprak kenarı düzensiz büklümlü fırfırlı, az pürüzlü ilâ kirpikli; çiçek tüpü sarı ilâ yeşilimsi-beyaz, üst kısmı pembemsi-kırmızı; tepal kenarı ile tabanı morumsu-kırmızı; anter kirli sarı ilâ yeşilimsi- gri; sitilus açık yeşil antepense / Antep mahrutu

19- Yaprak kenarı düz veya hafifçe fırfırlı, tüysüz ilâ sivilceli; çiçek tüpü beyaz veya fildişi renkli; tepal kenarı ile tabanı yukarıdaki gibi değil; anter grimsi-sarı, yeşilimsi siyah veya siyah; sitilus beyaz ilâ sarı

20- Yaprak 2 adet, ucu küt; çiçek genellikle 1(-3) adet; tepallerin tabanı kulakçıksız; filâment kanalları sığ, uçta bir dişle sonlanmaz lagotum / Has mahrut

20- Yaprak 3(-4) adet, ucu sivri veya yarı-sivri; çiçek 1-6 adet; tepallerin tabanı bazen kulakçıklı; filâment kanalları derin, bazen uçta dişle sonlanır triphyllum / Öksüzali

17- Kormun dış gömleği kâğıdımsı veya derimsi

21- Tepal tabanı beyaz; anter sarı (çiçeklenme güzün) baytopiorum / Güzçiğdemi

21- Tepal tabanı beyaz değil; anter kirli sarı ilâ siyah (çiçeklenme baharda)

22- Yaprak genellikle 2-3 adet, oluksuz, ucu sivri, tüysüz; çiçek çansı; tepal tabanı bazen kulakçıklı szovitsii / Katırçiğdemi

22- Yaprak 3-4 adet, oluklu, ucu yarı-sivri ilâ küt, sırtı veya kenarları tüylü veya tüysüz; çiçek yıldızsı ya da darca hunimsi; tepal tabanı kulakçıksız

23- Yaprak kenarı düzensiz büklümlü fırfırlı; çiçek tüpü sarı ilâ yeşilimsi-beyaz üst kısımda pembemsi-kırmızı; anter kirli sarı ilâ yeşilimsi-gri; sitilus açık yeşil antepense / Antep mahrutu

23- Yaprak kenarı hafif fırfırlı; çiçek tüpü beyaz veya fildişi renkli; anter yeşilimsi-siyah ilâ siyah; sitilus beyaz

1- Yapraklar çiçeklenme döneminde yok (histerantus)

24- Kormus sobollu veya eğer dik ise 1-2 adet diş benzeri çıkıntılı veya loplu

25- Kormus sobollu; boyun dökülücü; yaprak en fazla 3 adet boissieri / Sürincan

25- Kormus 1-2 adet diş benzeri çıkıntılı veya loplu; boyun kalıcı; yaprak en az 3 adet

26- Kormus 2-3 × 1,5-2 cm; yaprak 4-5(-6) adet; filâment tabanda şişkince yeşil balözü bezli chlorobasis / Yeşil sürincan

26- Kormus 1-2 × 0,9-1,5 cm; yaprak 3-4 adet; filâment tabanda sarı balözü bezli sieheanum / Güznevruzu

24- Kormus dik, çıkıntısız ve lopsuz

27- Kormusun dış gömleği zarımsı

28- Boyun yok veya en çok 1 cm uzunluğunda; yaprak genellikle en az 10 adet polyphyllum / Likoser

28- Boyun mevcut, en az 1 cm uzunluğunda; yaprak en çok 10 adet

29- Gövde kını üst kısımda veya tamamen kırmızımsı-mor; filâment kanalı uç kısımda 1-3 ipliksi dişli sanguicolle / Zurnak

29- Gövde kını beyaz, fildişi veya sarımsı-beyaz, bazen üst kısımda morumsu-pembe; filâment kanalı uç kısımda düz

30- Tepal deseni hafif veya belirgin damalı

31- Yapraklar 3 adet, en az 15 cm uzunluğunda, tüysüz; çiçek morumsu-pembe ilâ menekşe moru; tepal ucu sipsivri ilâ yuvarlak; filâment tabanda açık sarı balözü bezli; anter en az 9 mm boyunda davisii / Ağuçiğdemi

31- Yaprak 4-10(-12) adet, en fazla 15 cm boyunda, kenarları az pürüzlü, kısa kirpikli veya tüysüz; çiçek beyaz, açık pembe ilâ morumsu-pembe; tepal ucu yarı-sivri, küt veya az girintili; filâment tabanda kahverengimsi sarı veya koyu sarı balözü bezli; anter en çok 8 mm boyunda inundatum / İnce sürincan

30- Tepal deseni damasız

32- Sitigma noktamsı veya en fazla 1 mm boyunda dekürent

33- Gövde kını bazen uçta morumsu-pembe; yaprak en az 3 adet, yaprak kını veya yaprak tabanının sırtı havlı; çiçek 2-15 adet; perigon tüpü bazen üst kısımda açık pembe veya morumsu pembe decaisnei / Göçkovan

33- Gövde kını tamamen beyaz, fildişi veya sarımsı-beyaz; yaprak genellikle en fazla 3 adet, yaprak kını veya yaprak tabanının sırtı tüysüz; çiçek 1-3 adet; perigon tüpü tamamen beyaz, fildişi renkli veya sarımsı-beyaz ilâ saman-sarısı

34- Yaprak 3 adet (bazen normal yapraklardan daha küçük en fazla 3 adet yaprak daha bulunur), hemen hemen kıvrık; çiçek tüpü sarımsı-beyaz ilâ saman sarısı; tepal pembemsi ilâ morumsu- pembe, tabanda ve orta damar boyunca beyaz; filâment kanalları tüysüz ilâ kısa havlı micaceum / Baba mahrutu

34- Yaprak genellikle 3 adet, düz; çiçek tüpü beyaz ilâ fildişi renkli; tepal tamamen beyaz ilâ açık pembemsi-mor; filâment kanalları tüysüz ilâ sivilceli

35- Gövde kını en fazla 5 cm uzunluğunda; yaprak yarı-dik, en fazla 1 cm eninde, şeritsi ilâ şeritsi-mızraksı; tepaller ters mızraksı ilâ eliptik; kapsül en fazla 2,5 × 1 cm micranthum / Narin acıçiğdem

35- Gövde kını en az 5 cm uzunluğunda; yaprak yayık, en az 1,6 cm eninde, dikdörtgensi ilâ tersmızraksı; tepal şeritsi ilâ ters mızraksı, kapsül en az 2,8 × 1,6 cm paschei / Yoz mahrut

32- Sitigma en az 1 mm boyunda dekürent

36- Kormus dış gömleği koyu kahverengi; yaprak ucu yuvarlak ilâ yarı-sivri; filâment tabanda açık sarı veya portakal sarısı balözü bezli; anter kenarı zarımsı kotschyi / Acıçiğdem

36- Kormus dış gömleği açık kahverengi, kahverengi ilâ kızıl-kahverengi; yaprak ucu küt, kesik ilâ az girintili; filâment tabanı altunî, kahverengimsi sarı veya koyu sarı balözü bezli; anter kenarı zarımsı değil

37- Gövde kını beyaz, bazen ucu morumsu-pembe; yaprak en fazla 4 adet, en fazla 3 cm eninde; tepal ucu külahsız; filâment kanalları sığ, tüysüz veya bazen sadece tabanda havlı; filâment tabanda altunî balözü bezli heldreichii / Çayır mahrutu

37- Gövde kını tamamen sarımsı-beyaz veya fildişi renkli; yaprak en az 4 adet, en az 3 cm eninde; tepal ucu külâhlı; filâment kanalları derin, kısa havlı veya havlı, bazen kenarları yoğun kirpikli; filâment tabanda kahverengimsi sarı veya koyu sarı balözü bezli inundatum / İnce sürincan

27- Kormusun dış gömleği kâğıdımsı veya derimsi

38- Tepal deseni belirgin damalı

39- Yaprak 4-9(-11) adet, kenarları düz; tepal açık veya koyu pembemsi-mor, bazen tabanda beyaz; filâment kanalları havlı; anter en az 2 mm eninde bivonae / Öksüzoğlan

39- Yaprak 3-5 adet, kenarları pileli veya fırfırlı; tepal leylak, mor ilâ menekşe renkli; filâment kanalları seyrek sivilceli, kısa havlı veya tüysüz; anter en fazla 2 mm

40- Segmentler öylesine açık ki çiçek yıldız biçimli; filâment tabanda pembemsi-mor balözü bezli variegatum / Vargit

40- Çiçek biçimi hunimsi veya çansı; filâment tabanda sarı ilâ kahverengimsi-sarı balözü bezli

41- Kormus gömleği boynu sağlam yapılı, sert, lifli; yaprak genellikle 3-4 adet, en az 7 cm eninde, kenarları pileli, tüysüz; tepaller en az 1,5 cm eninde; filâment kanalları kısa havlı veya tüysüz; kapsül en az 4 × 2 cm macrophyllum / Mahrut

41- Kormus gömleği boynu lifsiz; yaprak genellikle 4-5 adet, en fazla 4,5 cm eninde, kenarları fırfırlı, pürüzcüklü, kısa kirpikli veya tüysüz; tepal en fazla 1,5 cm eninde; filâment kanalları seyrek sivilceli; kapsül en çok 2,5 × 1,5 cm chalcedonicum / Kadıköyçiğdemi

38- Tepal deseni damasız veya hafifçe damalı

42- Kormus gömleği boynu en az 20 cm uzunluğunda, sağlam, sert lifli

42- Boyun yukarıdaki gibi değil

43- Çiçek çansı şekilli

44- Yaprak kenarları düz; çiçek 1-2(-4) adet; tepal tabanda genişçe beyaz, ucu yarı-sivri, az girintili, yuvarlak veya küt speciosum / Şepart

44- Yaprak kenarları fırfırlı veya pileli; çiçek 1-10(-15-25) adet, tepal tabanda beyaz değil, ucu sipsivri, küt ilâ bazen yarı-sivri

45- Gövde kını boyundan uzun, beyaz veya fildişi renkli, bazen ucu morumsu-kırmızı; yaprak en az 4 cm eninde, kenarları pileli, tüysüz; filâment en az 2,5 cm boyunda, beyaz veya fildişi renkli, bazen üst kısımda leylak; sitigma noktamsı veya en fazla 1 mm boyunda dekürent cilicicum / Ayıçiğdemi

45- Gövde kını hemen hemen boyunla aynı uzunlukta, tamamen fildişi renkli; yaprak eni en çok 3,5 cm, kenarları fırfırlı, kirpikli; filâment en fazla 2,5 cm boyunda, tamamen beyaz; sitigma 3-4 mm dekürent turcicum / Taranaçiğdemi

43- Çiçek hunimsi

46- Filâment kanalları tüysüz

47- Yaprak kenarları düz; anter en fazla 4 mm eninde, darca zarımsı kenarlı umbrosum / Şaşortkovan

47- Yaprak kenarları fırfırlı; anter en az 4 mm eninde, kenarlar zarımsı değil

48- Kormus gömleği boynu ince lifli; olgun yaprak en az 5 cm eninde, kenarları az pürüzlü veya kısa kirpikli dolichantherum / Hatay mahrutu

48- Kormus gömleği boynu lifli değil; olgun yaprak eni en fazla 5 cm eninde, kenarları tüysüz, az pürüzlü veya yoğun kirpikli

49- Kın tamamen beyaz veya fildişi renkli; yaprak en az 5 adet; çiçek tüpü kına eşit veya çok az uzun, tamamen beyaz ilâ sarımsı-beyaz; filâment beyaz ilâ sarımsı-beyaz, bazen tamamen veya sadece yukarda mor persicum / Acem mahrutu

49- Kın uç kısımda bazen sarımsı-yeşil veya morumsu-pembe; yaprak en fazla 5 adet; perigon tüpü kından 0,5-8 cm daha uzun, beyaz, bazen yukarda pembe veya morumsu-leylak; filâment tamanen beyaz

50- Yaprak kını veya yaprak tabanının sırtı havlı, kenarları yoğun kirpikli veya tüysüz; çiçek 2-15 adet; tepal beyaz ilâ açık pembe veya açık morumsu-pembe, ucu külâhlı decaisnei / Göçkovan

50- Yaprak tamamen tüysüz; çiçek 1-5 adet; tepal açık morumsu-leylak ilâ koyu morumsu- leylak ve ucu külahsız 38- lingulatum / kalkgit

46- Filâment kanalları havlı veya kısa kirpikli

51- Kın hemen hemen boyunla aynı uzunlukta; sitigma en az 3 mm boyunda dekürent turcicum / Taranaçiğdemi

51- Kın boyundan uzun; sitigma en fazla 3 mm boyunda dekürent

52- Boyun ince lifli dolichantherum / Hatay mahrutu

52- Boyun lifsiz

53- Tepal ucu külahsız; filâment en az 2,5 cm uzunluğunda cilicicum / Ayıçiğdemi

53- Tepal ucu külâhlı; filâment en fazla 2,5 cm uzunluğunda

54- Gövde kını tamamen beyaz veya sarımsı-beyaz; yaprak ucu yuvarlak ilâ yarı-sivri; anter kenarı zarımsı kotschyi / Acıçiğdem

54- Gövde kını fildişi veya sarımsı-beyaz, bazen ucu morumsu-pembe; yaprak ucu yarı-küt, küt veya az girintili; anter kenarı zarımsı değil

55- Yaprak şeritsi-mızraksı ilâ mızraksı veya darca yumurtamsı; yaprak kını veya yaprak tabanının sırtı havlı, kenarları hafif fırfırlı, yoğun kirpikli veya tüysüz; filâment tamamen beyaz; filâment tabanda sarı balözü bezli decaisnei / Göçkovan

55- Yaprak dikdörtgensi ilâ eliptik veya yumurtamsı, yaprak kını veya tabanı tüysüz, kenarları hafif pileli veya düz, tüysüz; filâment beyaz veya fildişi renkli, genellikle üstte leylak; filâment tabanda kahverengimsi-sarı balözü bezli imperatoris-friderici / Galaden

 
 
Yayınlar:
 • Persson, K. (1998). Comments on some tesellated Colchicum species in the East Mediterranean Area. Candollea 53(2): 399-418.
 • Persson, K. (1999a). The genus Colchicum in Turkey. I. New species. Edinburgh J. Bot. 56(1): 85-102.
 • Persson, K. (1999b). The genus Colchicum in Turkey. II. Revision of the large-leaved autumnal species. Edinburgh J. Bot. 56(1): 103-142.
 • Persson, K. (2001). A new soboliferous species of Colchicum in Turkey. Bot. J. Linn. Soc. 135: 85-88.
 • Persson, K. (2005). A new Turkish species of Colchicum (Colchicaceae) related to C. boissieri. Edinburgh J. Bot. 62(3): 181-192.
 • Persson, K., (2007). Nomenclatural synopsis of the genus Colchicum (Colchicaceae), with some new species and combinations. Bot. Jahrb. Syst.127: 165-242.
 • Persson, K., Petersen, G., Hoyo A., Seberg, O. ve Jǿrgensen, T. (2011). A phylogenetic analysis of the genus Colchicum L. (Colchicaceae) based on sequences from six plastid regions. Taxon 60(5): 1349-1365.
 • Sevgi, E. ve Küçüker, O. (2011). Morpho-anatomical observations on Colchicum boissieri Orph. in Turkey. IUFS Journal of Biology 70(2): 53-61.
 • Stefanoff, B. (1926). Monographie der gattung Colchicum L. Sborn. B’lghar. Akad. Nauk. 22: 1-99.
 • Sterling, C. (1973). Comparative morphology of the carpel in the Liliaceae: Colchicum (Colchicaceae). Bot. J. Linn. Soc. 66: 213-221.
 • Varol, Ö. (2005). Merendera figlalii (Colchicaceae), a new species from southwestern Anatolia, Turkey. Belg. J. Bot. 138(1) : 89-92.
 • Vinnersten, A. ve Reeves, G. (2003). Phylogenetic relationships within Colchicaceae. Amer. J. Bot. 90: 1455-1462.
 • Vinnersten, A. ve Manning, J. (2007). A new classification of Colchicaceae. Taxon 56(1): 171-178.
 • Akan, H. ve Eker, İ. (2005). A new record for Turkey: Colchicum crocifolium, with a contribution to the description of the species. Belg. J. Bot. 38(1): 93-96.
 • Akan, H. ve Eker, İ. (2005). Check-List of the genus Colchicum in the Flora of Turkey. Turkish J. Bot. 29: 327-331.
 • Baytop, T. (1976). Trakya’da Colchicum cinsi. Istanbul Üniv. Eczac. Fak. Mecm. 12: 163-165.
 • Baytop, T. (1987). Türkiye’nin Colchicum (Liliaceae) Türleri Üzerinde Yeni Gözlemler. Istanbul Üniv. Eczac. Fak. Mecm. 23: 41-47.
 • Düşen, O. ve Sümbül, H. (2007). A morphological investigation of Colchicum L. (Liliaceae) species in the Mediterranean Region in Turkey. Turkish J. Bot. 31: 373-419.
 • Engel, T. ve Küçüker, O. (1994). Micromorphological examination of leaf, fruit, tunica and seed surface of Anatolian Colchicum species. Bot. Jahrb. Syst. 116(1): 123-133.
 • Kahraman, A. ve Celep, F. (2010). Anatomical properties of Colchicum kurdicum (Bornm.) Stef. (Colchicaceae). Austral. J. Crop Sci. 4(5): 369-371.
 • Küçüker, O. (1985). The morphological, anatomical and cytological studies on some Colchicum species of İstanbul area. Istanbul Üniv. Fak. Mecm., B 50: 87-111.
 • Küçüker, O. ve Çelebioğlu, T. (1988). Micromorphological and anatomical structure of the seed testa of some Colchicum (Liliaceae) species. Candollea 43(1): 129-138.
 • Küçüker, O. (1990a). Studies on the endemic Colchicum taxa of Turkey: C. baytopiorum C.D.Brickell. Turkish J. Bot. 14: 1-11.
 • Küçüker, O. (1990b). Studies on the endemic Colchicum taxa of Turkey II. C. lingulatum Boiss. & Sprun. Turkish J. Bot. 14: 178-179.
 • Küçüker, O. (1995). Contributions to the knowledge of some endangered Colchicum species of Turkey. Fl. Medit. 5: 211-219.
 • Manning, J., Forest, F. ve Vinnersten, A. (2007). The genus Colchicum L. redefined to include Androcymbium Willd. based on molecular evidence. Taxon 56: 872-882.
 • Oganezova, G.H. (2014). On the treatment of Merendera and Bulbocodium (Colchicaceae) as separate genera. Fl. Medit. 24: 79-92.
 • Özhatay, N. ve Kaya, E. (2014). Anadolu’dan üç yeni Colchicum türü. Şu eserde: Kaya, E. Türkiye Geofitleri 3: 532-542. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 96, Yalova.
 • Özhatay, N. (2016). Validation of Colchicum erdalii and C. osmaniyense (Colchicaceae) and correction the name of Paeonia × kayae (Paeoniaceae). İstanbul Ecz. Fak. Derg. 46(2): 125-128.
 • Parolly, G. ve Eren, Ö. (2007). Contributions to the Flora of Turkey, 2. Willdenowia 37: 243-271.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Olcay Düşen, Betül Gürcan (2018). Colchicum. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 688. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.05, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=Nzc1"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.