Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Paris quadrifolia L.
Sp. Pl. 1: 367 (1753).
Horozhayası Türk. Bitkileri List.s. 621 (2012).
 
ÖNCEKİ
TÜR
 
Paris quadrifolia 
 
Yazar: Yeter Yeşil

 
Taksonun;
Kategorisi Tür
Adı quadrifolia
(Paris quadrifolia L.)
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 1: 367 (1753).
Türkçe adı Horozhayası
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 621 (2012).
 
Tip:
Lektotip: Herb. Burser IX: 9 (UPS). Mathew tarafından belirlenmiştir: Jarvis ve ark. Regnum Vegetabile 127: 73 (1993).
 
Sinonimleri:
P. pentafolia P.Renault, Fl. Orne: 26 (1804).
P. trifolia P.Renault, Fl. Orne: 26 (1804).
 
Betim:
Çokyıllık, (18-)23-40 cm boyunda bitkiler. Rizom 2-2,5 mmçapında. Yaprak 4-5 adet; çoğu zaman geniş yumurtamsı ilâ yumurtamsı, (6-)8-10(-13) × 4-6 mm; alt yüzeyi donuk mavimsi yeşil, üst yüzeyi açık yeşil; ucu sivri ilâ sipsivri; tabanı kamamsı; kenarı düz; saplı. Periyant iki halkalı; tepaller geri kıvrık; dış tepaller iç tepallerden kısa; dış tepaller 4-5 adet, mızraksı, 20-35(-40) × (3-)4 mm; üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü donuk yeşil; ucu sivri; tabanı daralmış kesik; belirgin 3 damarlı; iç tepaller 4-5 adet, şeritsi, (12-)18-24 × 1-2 mm; ucu sivri; tabanı kesik; kenarı tam; belirgin bir damarlı. Erkek organ 8-9(-10) adet; (11-)13-17 mm; filâment 3-5 mm; anter sarı; tepedeki uzantı 4-7 mm. Yumurtalık küremsi; 4 veya bazen 5 bölümlü, eğer beş bölümlü ise bir bölümde bulunan tohumlar ya gelişmez ya da az gelişir; bölümler yakl. 6 tohumtaslaklı. Sitilus siyah; 4-5 parçalı; (3-)4-6 mm; geriye kıvrık; erkek organdan kısa. Meyve üzümsü; siyah-mor; üstten basık küremsi; 6-8 × 7-9 mm. Tohum yumurtamsı; kahverengi.
 
Habitat:
Karışık ve nemli orman altı
 
Çiçeklenme:
Mayıs-Haziran
 
Meyvelenme:
1860-2073
 
 
Herbaryum örnekleri:
 
 • Ardahan: Posof, Gönülaçan Köyü ormanı, 1930-2015 m, N. Demirkuş (HUB!).
 • Ardahan: Posof, Gönülaçan Köyü, nemli alanlar Betula litwinowii hâkimiyetinde karışık yapraklı orman altı, 1930-2012 m, 17 viii 2007, S. Terzioğlu (KATO 10538!).
 • Ardahan: Posof, Çamyazı, Asmakonak Köyü?nden Posof?a giderken, Betula pendula, B. litwinowii, B. recurvata karışık ormanı, 1960 m, 07 viii 2010, Y. Yeşil (ISTE 97502!).
 • Ardahan: Posof, Gönülaçan Köyü ormanı, 2015 m, 07 viii 2010, Y. Yeşil (ISTE 97505!).
 • Ardahan: Posof, Çamyazı Köyü?ne giderken, Betula pedula, B. litwinowii, B. recurvata karışık orman altı, 1978 m, 01 vii 2011, Y. Yeşil (ISTE 97682!).
 • Ardahan: Posof, Âşık Zülali Köyü, Karakelle mevkii, 2073 m, 01 vii 2011, Y. Yeşil (ISTE 97686!).
 • Ardahan: Posof, Baykent Köyü üstü, Betula pendula, B. litwinowii ve B. recurvata yoğunluklu karışık orman, 2041 m, 01 vii 2011, Y. Yeşil (ISTE 97737!).
 • Ardahan: Posof, Gönülaçan Köyü ormanı, Betula pendula, B. litwinowii ve B. recurvata yoğunluklu karışık orman, 1860 m, 01 viii 2011, Y. Yeşil (ISTE 97747!).
 • Ardahan: Posof, Baykent Köyü üstü, Fado?nun köprüsü mevki, Betula pendula, B. litwinowii ve B. recurvata yoğunluklu karışık orman, 1905 m, 01 vii 2011, Y. Yeşil (ISTE 97757!).
 • Artvin: Ardanuç, Kütül Ormanı, 15 vii 1947, toplayıcı bilinmiyor (ISTF 7592!).
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Yeter Yeşil (2018). Paris. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 686. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bitki resmine atıf
 • Elif Şirin (2018). Paris quadrifolia. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: Şekil 1153. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.02.25, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=Nzc0"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.