Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Paris incompleta M.Bieb.
Fl. Taur.-Cauc. 1 306 (1808).
Tilkiüzümü Türk. Bitkileri List.s. 621 (2012).
 
 Paris incompleta SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Yeter Yeşil

 
Taksonun;
Kategorisi Tür
Adı incompleta
(Paris incompleta M.Bieb.)
Yazarı M.Bieb.
Künyesi Fl. Taur.-Cauc. 1 306 (1808).
Türkçe adı Tilkiüzümü
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 621 (2012).
 
Tip:
Lektotip: Kafkasya’dan (Tiflis) betimlenmiştir (LE!).
 
Sinonimleri:
Demidovia polyphylla Hoffm., Hort. Mosq.: 2(1808).
Paris apetala Hoffm., Commentat. Soc. Phys.-Med. Univ. Litt. Caes. Mosq. 1(1): 5 (1808).
P. octophylla Hoffm., Hort. Mosq.: 27 (1808).
 
Betim:
Çokyıllık, 15-40 cm boyunda bitkiler. Rizom 5-6 mm çapında. Yaprak 6-12(-13) adet; çoğu zaman tersyumurtamsı, bazen tersmızraksı, nadiren eliptik, (6-)7,8-11 × (2-)3-5 mm; alt yüzeyi açık yeşil; üst yüzeyi yeşil; ucu genellikle sipsivri; tabanı sivri; kenarları hafif dalgalı; saplı. Periyant tek halka; tepaller 4-5(-6) adet; sayısına göre geniş eliptik (en çok 4 tepal) ilâ dar eliptik (tepal 4’ten çok), (2-)27-37(-40) × (2-)10-14 mm; belirgin 3 damarlı. Erkek organ (6-)8-12 adet; 12-15 mm uzunluğunda; filâment 6-10 mm boyunda; anter sarı; tepedeki uzantı 0,3-0,4 mm; çiçektozları açık sarı. Yumurtalık küremsi; 4 veya bazen 5 bölümlü, eğer 5 bölümlü ise bir bölümde bulunan tohumlar gelişmez ya da az gelişir. Sitilus 4-5 parçalı, (10-)14-18 mm; geriye kıvrık; genellikle erkek organdan daha uzun, nadiren eşit. Meyve üzümsü; koyu mor, siyah; üstten basık küremsi, 5-7(-8) × 5-7 mm; her bir bölümde yaklaşık 6 tohumlu. Tohum yumurtamsı, kahverengi.
 
Habitat:
Karışık nemli ormanlar, lâdin ormanları
 
Çiçeklenme:
Mayıs-Haziran
 
Meyvelenme:
30-2180
 
 
Herbaryum örnekleri:
 
 • Artvin: Çoruh, Şavvaltepe, Murgul üstü, Picea ve Fagus orientalis ormanı, 1800 m, 11 viii 1957, P.H. Davis 32232 ve I.C. Hedge (E!).
 • Artvin: Çoruh, 1900 m, 19 vi 1957, P.H. Davis 29723A ve I.C. Hedge (ANK!).
 • Artvin: Artvin merkez üstü, Picea-Abies ormanları altı, 2000 m, 1 vii 1960, J.D.A. Stainton ve D.M. Henderson 5926 (E!).
 • Artvin: Tiryal Dağı, güney yamaç, Hatila Bölgesi, çayırlık, dere kenarı, 1750 m, 18 v 1976, A. Düzenli (ANK!).
 • Artvin: Çoruh, Tiryal Dağı, Damar ve Murgul üstleri, volkanik kayalık vadiler, 1500 m, 03 vii 1994, A.J. Byfield ve D. Pearman (ISTE 67114!).
 • Artvin: Cerattepe, Pinus, Abies ve Picea ormanı altları, 1600 m, 28 vii 2004, H. Altınözü 4129 (HUB!).
 • Artvin: Murgul-Damar üstü, karışık orman açıklıkları, dere kenarı, 1445 m, 04 vii 2011, Y. Yeşil (ISTE 97694!).
 • Artvin: Hopa-Borçka arası, Castanea, Carpinus ve Buxus altında, 700 m, 22 v 1980, R. Anşin (KATO 4902!).
 • Artvin: Hopa, Başköy çevresi, 250 m, 20 iv 1996, M. Keskin (ISTE 77447!).
 • Artvin: Artvin üstleri, Soçun dibi, ağaçlandırma alanında, 1450 m, 12 v 1978, R. Anşin (KATO 1978!).
 • Artvin: Genya Dağı, Artvin üstleri, sarp yamaçlar, Picea, Fagus orientalis ve Castanea ağaçları ve Rhododendron ponticum, R. luteum çalıları ve Pteridium altı, 1500 m, 14 vii 1986, J.C. Archidald 7756 (E!).
 • Artvin: Şavşat, Yavuz Köyü üstü, Kışlaların üstü, Şavşat izleme tepesi sağ tarafı, karışık orman altı, 2177 m, 02 vii 2011, Y. Yeşil (ISTE 97695!).
 • Artvin: Tütüncüler mevkii, Avana Yaylası, Çivkariyet kayası, 2000 m, 19 vii 1973, M. Koyuncu (AEF 4021!).
 • Artvin: Murgul, Petek merası, 26 vii 1965, R. Çetik 216 (ANK!).
 • Artvin: Murgul, Damar, Tiryal Dağı, kuzeybatı yamaç, Atmeydanı mevki, çayırlıklarda, 1200 m, 01 vi 1976, A. Düzenli 656 (ANK!).
 • Arvin: Arhavi, Arhavi-Ortacalar arası, Çifteköprü mevkii, 150 m, 20 iv 1984, M. Koyuncu, T. Ekim ve A. Güner (AEF 15004!).
 • Giresun: Giresun, Kulakkaya-Akçakbel yöresi, saf Picea orman altı, 1600 m, 22 v 1979, R. Anşin (KATO 3382!).
 • Giresun: Bektaş-Bulancak, Bicik Yaylası, Abies nordmanniana ve Picea orientalis ormanları, 1700 m, 22 viii 1995, A.J. Byfield ve S. Atay (ISTE 69335!).
 • Giresun: Bektaş-Bulancak, Bicik Yaylası?na giderken yanık orman altı, Abies nordmanniana ve Picea orientalis ormanları, 1640 m, 02 viii 2010, Y. Yeşil (ISTE 97754!).
 • Giresun: Tirebolu İşletme Müdürlüğü, Akılbaba Serisi, 1350 m, 05 ix 1989, L. Görnaz (ISTO 32450!).
 • Gümüşhane: Kürtün, Örümcek Ormanı, Elceyiz yaylası kenarları, orman içi, 1970 m, 08 viii 1990, M. Küçük (KATO 9152!).
 • Kastamonu: Ilgaz dağı, Kuzey-Kuzeybatı bakı. 1100-1300 m, 06 viii 1996, A. Yılmaz (ISTO 28249!).
 • Kastamonu: Kastamonu-Pınarbaşı, Kurtgirmez Dağı, orman altı, 1250 m, 24 viii 2002, U. Özbek (MUÖ 1353!).
 • Ordu: Ünye üstleri, 1220 m., Furse ve Synge 137 (E!).
 • Ordu: Ordu, Çambaşı-Turnalık, 1820 m, 10 vi 1981, H. Demir ve Y. Karaağaçlı (KATO 5569!).
 • Rize: Uzunkaya, 06 vii 1947, A. Heilbron ve M. Baş (ISTF 7040!).
 • Rize: Çinçiva, 460 m, Guichard TUR/12/59! (E!).
 • Rize: Çamlihemşin, Ayder Kaplıcaları üstü, saf Picea ormanları, 1800 m, 10 vii 1979, R. Anşin (KATO 3925!).
 • Rize: Çamlıhemşin, Aşağı Vice Mahallesi, 400-900 m, 26 iv 1981, A. Güner 3462 (ISTE 50147!).
 • Rize: Çamlıhemşin, Kaleköy?e varmadan, nemli karışık orman altı, 1780 m, 01 vii 2011, Y. Yeşil (ISTE 97651!).
 • Rize: İkizdere, Cimil Yaylası?na varmadan-Bulanıksu Köyü üstü, karışık ve nemli orman altı, 1400 m, 28 vi 2010, Y. Yeşil (ISTE 97639!).
 • Trabzon: Maçka, Zigana geçidi, 1330 m, 17 v 1960, Furse-Synge 179 (E!).
 • Trabzon: Maçka, Hamsiköy ilerisi, Çifteköprü deresi, Yıkık Değirmen civarı, orman altı, 1450 m, 03 vi 1969, A. Baytop (E!; ISTE 15310).
 • Trabzon: Maçka, Hamsiköy-Gürgen ağaç Köyü, 850 m, Picea ve Fagus orientalis ormanları altında, 25 v 1973, R. Anşin (ISTO 16538!; KATO 13!).
 • Trabzon: Tonya, Fol Deresi vadisi, yapraklı ormanaltı, 1100 m, 20 vii 1979, O. Beşel ve A. Demirci (KATO 4137!).
 • Trabzon: Maçka, Meryemana Ormanı, Zalişki Dağı, Sümela Yöresi ve Altındere Köyü, saf Picea orman altı, 1280 m, 19 v 1974, R. Anşin (KATO 1369!).
 • Trabzon: Maçka, Meryemana-Zaliçki Deresi kenarı, 1500 m, 25 vi 1981, E. Yeşilada (HUEF 81082!).
 • Trabzon: Merkez, Yeşilova Köyü, orman altında, 350 m, 14 iv 1990, A. Tüfekçioğlu (KATO 8710!).
 • Trabzon: Sürmene, Köprübaşı, Arpalı Köyü?ne 4 km kala, orman açıklığı, 1550 m, 25 v 1983, A. Güner 4919, M. Vural ve M. Bilgin (GAZI!).
 • Trabzon: Şalpazarı, Kireçhane, orman altı, 1450 m, 16 vii 2006, S. Palabaş Uzun (KATO 16534!).
 • Trabzon: Şalpazari, Kalpakkaya arkası, Eskioba yaylası, orman altı, 1790 m, 08 viii 2006, S. Palabaş Uzun (KATO 16504!).
 • Trabzon: Şalpazari, Geyikli, orman içi açıklık, 1487 m, 11 viii 2007, S. Palabaş Uzun (KATO 16501!).
 • Trabzon: Maçka, Hamsiköy, nemli dere içleri, orman altı, 147 m, 11 ix 2007, M. Karaköse (KATO 8687!).
 • Trabzon: Maçka, nemli dereiçi. yapraklı karışık orman, 320 m, 01 vi 2008, S. Terzioğlu (KATO 7856!).
 • Trabzon: Maçka, Ormanüstü Köyü, ormaniçi, 1280 m, 09 vii 2008, A. Uzun (KATO 18752!).
 • Trabzon: Maçka, Ormanüstü Köyü, ormaniçi, 1642 m, 15 vii 2008, A. Uzun (KATO 18753!).
 • Trabzon: Maçka, Hamsiköy ilerisi yıkık değirmen civarı, Çifteköprü Deresi üstü kuzey yamaçlar, 1534 m, 03 viii 2010, Y. Yeşil (ISTE 97488!).
 • Trabzon: Maçka, Hamsiköy Zigana arası, Bekçile mevki, 1640 m, 03 viii 2010, Y. Yeşil (ISTE 97490!).
 • Trabzon: Maçka, Hamsiköy, Dikkaya mevki üst kısımları, Fagus orientalis ve Carpinus orientalis yoğunluklu orman, 1031 m, 27 vi 2011, Y. Yeşil (ISTE 97591!).
 • Trabzon: Maçka, Hamsiköy, 1600 m, 14 vi 1933, Balls (ANK 385!).
 • Trabzon: Maçka, Zigana Dağı Dinlenme Tesisleri altı, Bekçiler mevkii, 1600 m, 27 vi 2011, Y. Yeşil (ISTE 97594!).
 • Trabzon: Sürmene, Asot, Araklı-Bayburt yolu, Boğalı Deresi, karışık orman, 1560 m, 03 viii 2010, Y. Yeşil (ISTE 97639!).
 • Trabzon: Of, Karayer, nemli ve gölgeli dere içleri, 35 m, 01 iv 1993, S. Terzioğlu (KATO 10459!).
 • Trabzon: Of, Çataldere Köyü, ormanaltı, nemli alanlar, 120 m, 16 v 1996, S. Terzioğlu (KATO 13061!).
 • Trabzon: Maçka, Zigana, 26 vi 1977, Y. Akman (ANK 6993!).
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Yeter Yeşil (2018). Paris. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 684. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bitki resmine atıf
 • Elif Şirin (2018). Paris incompleta. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: Şekil 1152. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.02.25, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=Nzcz"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.