Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Veratrum L. Sp. Pl. 2: 1044 (1753).
Dokuztepeli Türk. Bitkileri List.s. 621 (2012).
 
  SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Yeter Yeşil
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Veratrum
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 2: 1044 (1753).
Türkçe adı Dokuztepeli
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 621 (2012).
 
Tip:
Lektotip tür: V. album L.
 
Sinonimleri:
Helleborus Gueldenst., Reis. Russland 2:196 (1791), [yasd. ad / nom. illeg.].
Acelidanthus Trautv. & C.A.Mey., Reise Sibir. 1(2;3): 94, (1856).
 
Betim:
Rizomlu, çokyıllık otsu bitkiler. Gövde tek, dik, silindirik, içi boş, ince kınlarla çevrili, yapraklı. Yapraklar gövdede yukarı doğru küçülür, çoğu tabana yakın, helezonî dizilişli, sapsız, basit, pileli, şeritsi, şeritsi-mızraksı, tersmızraksı, geniş yumurtamsı, eliptik ilâ geniş eliptik, havlı tüylü ya da tüysüz; damarlanma paralel, birkaç belirgin damarlı. Bırakte ve bırakteoller mızraksı. Çiçekdurumu sapı ülgerli. Çiçekdurumu bileşik salkım, havlı, uçta. Çiçek sapı tepalden kısa, yayık. Çiçek aktinomorf, erselik ya da andromonoyik, purotandroz; tepal (4-5-)6(-8) tane, iki sıralı, mızraksı ilâ geniş eliptik, kaşıksı ya da dikdörtgensi, ucu küt veya sivri, tabanı daralmış, sarı-yeşil, üst yüzü tüysüz, alt yüzü tüylü, kalıcı; balözü keseleri her tepalin tabanında, V şeklinde, hafif şişkin, koyu yeşil. Erkek organ 6 adet (nadiren 4-5-8); filâment belirgin, ± serbest, ipliksi, tabanda genişlemiş; anter bir tekalı, böbreksi, yüreksi veya dairesel; sırttan bağlı, kalıcı. Dişi organ 3 karpelli, karpeller biraz birleşik. Yumurtalık 1/3 oranında altdurumlu, 3-bölümlü; pilasentalanma eksenden; her bölüm 4-40 tohum taslaklı; sitilus 3 parçalı, ayrı, dik ya da geri kıvrık, kalıcı; sitigmalı. Meyve bir perdeli kapsül. Tohum eliptik ilâ mekiksi, basık, çoğunlukla kanatlı; kanatlar geniş, kahverengi.
 
 
Yayınlar:
 • Zomlefer, W.B., Whitten, M.W., Williams, N.H. ve Judd, W.S. (2003). An Overview of Veratrum s.l. (Liliales: Melanthiaceae) and an Infrageneric Phylogeny Based on ITS Sequence Data. Jpn. J. Bot. 28(2): 250-269.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Yeter Yeşil (2018). Veratrum. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 681. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.08, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=Nzcw"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.