Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Cymodocea K.D.Koenig Ann. Bot. 2: 96 (1805).
Sudüğümü Türk. Bitkileri List.s. 390 (2012).
 
  SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Ergün Taşkın
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Cymodocea
Yazarı K.D.Koenig
Künyesi Ann. Bot. 2: 96 (1805).
Türkçe adı Sudüğümü
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 390 (2012).
 
Tip:
Tip tür: C. aequorea K.D.Koenig. (geçr. ad: C. nodosa (Ucria) Asch.).
 
Betim:
İki evcikli, rizomlu, suya batık bitkiler. Rizom monopodiyal, ince; düğümler kısa sürgünlü; yaprak yassı, dilsi, 7−17 damarlı; hücreler tanenli; yaprak kını kalıcı. Çiçek tek ve uçta; erkek çiçekler saplı; sitamenler 2; dişi çiçekler sapsız; karpeller 2; stilus 2, ipliksi.
 
Yayılış:
Dünyada 4 tür ile Türkiye’de bir türle temsil edilmektedir. Bu türler Türkiye’de burada temsil edilenden daha geniş yayılışa sahip olmasına karşın, herbaryumlarda, örnek toplanmadığı için yeteri kadar temsil edilmemektedir. Bu sebeple Uotila’nın (1984) belirttiği örneklere de, burada değinilmiştir.
 
 
Yayınlar:
 • Uotila, P. (1984). Cymodocea C.Konig. Şu eserde: Davis, P.H. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, 8: 33-34. Edinburgh Univ. Press. Edinburg.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Ergün Taşkın (2018). Cymodocea. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 672. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.08, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NzY0"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.