Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Potamogeton gramineus L.
Sp. Pl. 1: 127 (1753).
Çim susümbülü Türk. Bitkileri List.s. 765 (2012).
 
ÖNCEKİ
TÜR
 
Potamogeton gramineus 
 
Yazar: Necati Bayındır

 
Taksonun;
Kategorisi Tür
Adı gramineus
(Potamogeton gramineus L.)
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 1: 127 (1753).
Türkçe adı Çim susümbülü
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 765 (2012).
 
Tip:
Lektotip (Jarvis’e göre): Herb. Linn. No: 70 (LAPP). R.R. Haynes tarafından belirlenmiştir: Taxon 35: 570 (1986).
 
Sinonimleri:
P. heterophyllus Schreb., Spic. Fl. Lips.: 21 (1771).
P. hybridus Petagna, Inst. Bot. 2: 289 (1787).
P. palustris Teesd., Trans. Linn. Soc. London 5: 43 (1800).
P. augustanus Balb., Misc. Bot.: 14 (1803).
P. heterophyllus var. terrestris Schltdl., Fl. Berol. 1: 116 (1823).
P. oblongifolius Hook.f., Handb. N. Zeal. Fl. 2: 742 (1867).
Spirillus heterophyllus (Schreb.) Nieuwl., Amer. Midl. Naturalist 3: 17 (1913).
 
Betim:
Çokyıllık, rizomlu sucul bitkiler. Gövde silindirik, dallanmış, en çok 150 cm boyunda; filiz üretmez. Yapraklar almaşlı, batık veya hem batık hem yüzücü; yaprak kını yaprak tabanından serbest, dürülmüş, açık yeşil ilâ açık kahverengi, 42-58 mm boyunda, zarsı, inatçı; batık yapraklar sapsız, şeffaf, fırfırlı ya da düz, açık yeşil ilâ kahverengi, 5-9 paralel damarlı, 27-66 × 4-10 mm, dar eliptik, mızraksı; kenarları düz ya da dişçikli, tabanı kamamsı ilâ daralan; ucu sivri ilâ sipsivri; yüzücü yapraklar var ya da yok, var ise sapı 2,6-8,2 cm uzunluğunda; aya derimsi, parlak ya da donuk, 13-17 paralel damarlı, 3,3-6,8 × 1,9-2,4 cm, yumurtamsı, yumurtamsı ilâ eliptik, dar eliptik, kenarları düz, tabanı küt, ucu sivri, bazen küt. Çiçekdurumu sapı 45-48 mm uzunlukta, yukarı doğru kalınlaşır; başak, silindirik, 2,4-3,2 cm uzunlukta, kesintisiz. Karpel 4 tane. Meyve sapsız, yumurtamsı ilâ tersyumurtamsı, 1,8-2,0 × 2,5-3,0 mm.
 
Çiçeklenme:
Mayıs – Ağustos
 
Habitat:
Göller, nehirler, barajlar
 
Yükseklik:
10 – 2700 m
 
Dünya Yayılışı:
Avrupa, Kafkaslar, İran, Japonya, Kore, Pakistan, Kuzey Amerika.
 
TÜRKİYE YAYILIŞI
Marmara Bölgesi
1a-Istranca Bölümü
1b-Çatalca-Kocaeli Bölümü
1c-Ergene Bölümü
1ç-Güney Marmara Bölümü
Karadeniz Bölgesi
2a-Batı Karadeniz Bölümü
2b-Orta Karadeniz Bölümü
2c-Doğu Karadeniz Bölümü
Ege Bölgesi
3a-Asıl Ege Bölümü
3b-İç Batı Anadolu Bölümü
Akdeniz Bölgesi
6a-Antalya Bölümü
6b-Adana Bölümü
İç Anadolu Bölgesi
4a-Yukarı Sakarya Bölümü
4b-Orta Kızılırmak Bölümü
4c-Yukarı Kızılırmak Bölümü
4ç-Konya Bölümü
Doğu Anadolu Bölgesi
5a-Yukarı Fırat Bölümü
5b-Erzurum-Kars Bölümü
5c-Yukarı Murat-Van Bölümü
5ç-Hakkari Bölümü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
7a-Orta Fırat Bölümü
7b-Dicle Bölümü
Anadolu
BİTKİ COĞRAFYASI
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya elementi
Avrupa-Sibirya (dağ) elementi
Karadeniz elementi
Karadeniz (dağ) elementi
Hirkanya elementi
Hirkanya-Karadeniz elementi
Hirkanya-Karadeniz (dağ) elementi
Sarmasya elementi
Akdeniz
Akdeniz elementi
Akdeniz (dağ) elementi
Doğu Akdeniz elementi
Doğu Akdeniz (dağ) elementi
Batı Akdeniz elementi
İran-Turan
İran-Turan elementi
Mezopotamya elementi
 
 
Herbaryum örnekleri:
 
 • Antalya: Kaş, İslamlar Köyü?nü 5 km geçince, krater gölü, Baranda Gölü, 1509 m, 23 vi 2015, N. Bayındır 1250 ve E. Doğan (AIBU!).
 • Ardahan: Çıldır Gölü?nün kuzeybatısındaki sahilde, Gölbelen Köyü yakını, Carex ve karayosunları topluluğu, turbalıklar, 1960 m, 29 vi 1995, A.J. Byfield 1729 (ISTE69079!).
 • Ardahan: Putka Düzlüğü, Putka Gölü, yakl. 1900 m, 06 viii 1990, E. Leblebici 7763 ve Ö. Seçmen (EGE!).
 • Balıkesir: Bandırma, Kuşcenneti milli parkı, yakl. 10 m, 24 vi 1984, E. Leblebici 6527 ve Y. Gemici (EGE33418!).
 • Balıkesir: Manyas, Manyas Kuş Cenneti, 22 m, 29 vii 2015, N. Bayındır 1083 (AIBU!).
 • Bolu: Abant Gölü, 1350 m, 05 vii 1976, A. Baytop ve K. Alpınar (ISTE35132!).
 • Bolu: Abant Gölü güney batısı, 1500 m, 26 vii 1985, E. Leblebici, Ö. Seçmen ve G. Görk (EGE33415!).
 • Bolu: Göynük, Çubuk Köyü, Çubuk Gölü, yakl. 1140 m, 11 vii 1984, E. Leblebici 4662 ve H. Ellikçi (EGE33419!).
 • Bolu: Gölköy Göleti, göletin batısı, 27 vii 2011, N. Bayındır 278 (AIBU!).
 • Bolu: Gölköy baraj gölü, gölün kuzeybatısı, 02 ix 2014, N. Bayındır 601 (AIBU 12348!).
 • Burdur: Karaevli Köyü, yakl. 1200 m, 16 vi 1986, E. Leblebici 4072 (EGE26211!).
 • Denizli: Çivril, Işıklı Gölü, 21 v 1980, G. Altınayar (ANK!).
 • Denizli: Beydilli, Işıklı Gölü, gölün kenarları, yoğun, sığ su, 25 vi 1985, P. Uotila 30488 ve E. Leblebici (ISTE30488!).
 • Denizli: Çivril, Işıklı Gölü batısı, Bucak Köyü önü, yakl. 850 m, 15 vi 1986, E. Leblebici 4037 (EGE26212!).
 • Gümüşhane: Erzincan-Bayburt Yolu, Salyazı Köyü yakını, Salyazı Göleti, su içi, 1684 m, 20 viii 2016, N. Bayındır 1319 (AIBU!).
 • Hakkari: Gevar Ovası, Yüksekova ve Sat Dağı arası, Nehil Çayı, 1930 m, Davis.
 • Kars: Çıldır Gölü, 1975 m, E. Leblebici, 10 vii 1985, E. Leblebici 2792 (GAZI!).
 • Kars: Çıldır Kars yolu, Çıldır Gölü kenarı, 1970 m, 20 viii 1975, A. Baytop ve A. Meriçli (ISTE33450!).
 • Konya: Ilgın, Çavuşçu Gölü, 1016 m, 09 ix 2016, N. Bayındır 1372 (AIBU!).
 • Konya: Seydişehir, Suğla Gölü?nün kuzeyi, 1100 m, Seçmen ve ark. (EGE!).
 • Manisa: Salihli, Gölmarmara kuzeyi, sağ köy kıyıları, yakl. 90 m, 03 vi 1981, E. Leblebici 4010 (EGE20645!).
 • Van: Çaldıran, Hıdırmenteş Gölü, su içi, yakl. 2357 m, 12 ix 1992, L. Behçet 5088 (VANF!).
 • Van: Erek Dağı, Keşiş Gölü, 2700 m, 29 vii 1992, L. Behçet 4530 (VANF!).
 • Van: Özalp, Akgöl, su içi, yakl. 2000 m, 12 vii 1998, F. Özgökçe 8295 (VANF!).
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Necati Bayındır (2018). Potamogeton. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 646. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bitki resmine atıf
 • Fatma Şen, Semra Sert, Elif Şirin (2018). Potamogeton gramineus. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: Şekil 1136. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.07.12, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NzQ5"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.