Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Potamogeton coloratus Hornem.
Fl. Dan. 9 (25): 1449 (1813).
Ala susümbülü Türk. Bitkileri List.s. 765 (2012).
 
ÖNCEKİ
TÜR
 
Potamogeton coloratus SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Necati Bayındır

 
Taksonun;
Kategorisi Tür
Adı coloratus
(Potamogeton coloratus Hornem.)
Yazarı Hornem.
Künyesi Fl. Dan. 9 (25): 1449 (1813).
Türkçe adı Ala susümbülü
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 765 (2012).
 
Tip:
Lektotip: The island Fyn (Funen Adası), Hofmansgave, Danimarka (C10006187 [!]).
 
Sinonimleri:
P. plantagineus Du Croz ex Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 3: 504 (1818).
P. hornemannii G.Mey., Chloris Han.: 521 (1836).
P. coloratus var. siculus Nyman, Consp. Fl. Eur.: 682 (1882).
Buccaferrea hornemannii (G. Mey.) Bubani, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 5: 316 (1873).
Potamogeton subflavus Loret & Barrandon, Fl. Montpellier: 671 (1876).
 
Betim:
Çokyıllık, rizomlu sucul bitkiler. Gövde silindirik, az dallanmış, en çok 100 cm boyunda; filiz üretmez. Yapraklar almaşlı, batık veya hem batık hem yüzücü; batık yapraklar 7-34 mm boyunda saplı, 11-17 damarlı, 3,2-8,1 × 1,1-3,7 cm, şeffaf ya da bazen derimsiye yakın; kenarları dümdüz; tabanı yüreksi, kesik, bazen daralan; ucu sivri, sivri ilâ yuvarlak, orta damar geniş yivli ya da değil; üst yapraklar geniş yumurtamsı, dairesel, kısa saplı; alt yapraklar üst yapraklara nazaran daha uzun, dar eliptik ilâ dikdörtgensi, saplı; yüzücü yapraklar 13-22 mm boyunda saplı, 15-17 damarlı, 3,6-5,2 × 2,1-3,2 mm, derimsiye yakın; kenarları dümdüz; tabanı yüreksi, kesik; ucu sivri, sivri ilâ yuvarlak, orta damar yivli değil; yaprak kını yaprak tabanından serbest, açık şekilli, 21-26 mm boyunda, zarsı, saçaklı, inatçı. Çiçekdurumu başak, silindirik; çiçekdurumu sapı 4,4-7,2 cm uzunluğunda; başak 1,9-3,1 cm uzunluğunda, çiçeklenme esnasında çok az ayrık, gövde ile aynı kalınlıkta. Karpel 4 tane; tohum yuvarlak, lateralde çukurlu, küçük saplı, sırtsal kaburga belirgin 1,5-1,75 × 1-1,25 mm; gaga kısa, dik.
 
Çiçeklenme:
Haziran – Eyül
 
Habitat:
Akıntılı tatlı kaynak suları
 
Yükseklik:
0 – 300 m
 
Dünya Yayılışı:
O. ve G. Avrupa, KB. Afrika, Suudi Arabistan.
 
TÜRKİYE YAYILIŞI
Marmara Bölgesi
1a-Istranca Bölümü
1b-Çatalca-Kocaeli Bölümü
1c-Ergene Bölümü
1ç-Güney Marmara Bölümü
Karadeniz Bölgesi
2a-Batı Karadeniz Bölümü
2b-Orta Karadeniz Bölümü
2c-Doğu Karadeniz Bölümü
Ege Bölgesi
3a-Asıl Ege Bölümü
3b-İç Batı Anadolu Bölümü
Akdeniz Bölgesi
6a-Antalya Bölümü
6b-Adana Bölümü
İç Anadolu Bölgesi
4a-Yukarı Sakarya Bölümü
4b-Orta Kızılırmak Bölümü
4c-Yukarı Kızılırmak Bölümü
4ç-Konya Bölümü
Doğu Anadolu Bölgesi
5a-Yukarı Fırat Bölümü
5b-Erzurum-Kars Bölümü
5c-Yukarı Murat-Van Bölümü
5ç-Hakkari Bölümü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
7a-Orta Fırat Bölümü
7b-Dicle Bölümü
Anadolu
BİTKİ COĞRAFYASI
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya elementi
Avrupa-Sibirya (dağ) elementi
Karadeniz elementi
Karadeniz (dağ) elementi
Hirkanya elementi
Hirkanya-Karadeniz elementi
Hirkanya-Karadeniz (dağ) elementi
Sarmasya elementi
Akdeniz
Akdeniz elementi
Akdeniz (dağ) elementi
Doğu Akdeniz elementi
Doğu Akdeniz (dağ) elementi
Batı Akdeniz elementi
İran-Turan
İran-Turan elementi
Mezopotamya elementi
 
 
Herbaryum örnekleri:
 
 • Antalya: Döşemealtı, Antalya?nın 25 km KB.?sı, göl, kamışlık alan, su, yakl. 30 cm derinlikte, 11 vi 1959, E. Hennipmann ve ark. 506 (B!, K!, L 1197298!).
 • Antalya: Döşemealtı, Kırkgözler mevkii, kaynak suyu içi, yakl. 300 m, 24 vi 2016, N. Bayındır 1257 (AIBU!).
 • Muğla: Gökova, Akkaya Köyü, tatlı kaynak suyu, yoğun, 27 vii 1981, P. Uotila 30663 (E 00330284!).
 • Muğla: Gökova, Azmak Deresi, 2 m, 09 ix 2016, N. Bayındır 1148 (AIBU 12349!).
 • Muğla: Gökova, Azmak Deresi, 2 m, 21 vi 2016, N. Bayındır 1240 (AIBU!).
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Necati Bayındır (2018). Potamogeton. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 638. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bitki resmine atıf
 • Fatma Şen, Semra Sert, Elif Şirin (2018). Potamogeton coloratus. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: Şekil 1132. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.07.12, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NzQ0"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.