Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Potamogeton L. Sp. Pl. 1: 126 (1753).
Susümbülü Türk. Bitkileri List.s. 765 (2012).
 
  SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Necati Bayındır
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Potamogeton
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 1: 126 (1753).
Türkçe adı Susümbülü
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 765 (2012).
 
Tip:
Lektotip tür: P. natans L.
 
Betim:
Rizomlu ya da rizomsuz, biryıllık ya da çokyıllık sucul bitkiler. Gövde basit ya da dallanmış silindirik, silindiriğe yakın ya da basık; düğümlerde karşılıklı 2 adet beze var ya da yok; filiz (turyon) üretimi var ya da yok. Yapraklar çoğunlukla almaşlı, bazen çiçekdurumu kısımları dallanma noktalarında karşılıklı gibi, batık, hem batık hem yüzücü ya da sadece yüzücü; batık yapraklar sapsız, nadiren kısa veya uzun saplı, şeffaf; yüzücü yapraklar çoğunlukla uzun saplı, derimsi ya da derimsiye yakın; yaprak kını sitipüllü, tabanda serbest ya da çok az yapışık, açık ya da kapalı, borucuk biçiminde. Çiçekdurumu başak, terminal ya da koltuksal, tomurcuk halinde 2 kın ile sarılı; çiçekler erselik; çiçekdurumu sapı dik; olgun başaklar su üzerine çıkar, tozlaşma rüzgâr ile. Çiçek örtüsü bölmeleri çok simetrili, 4’lü, kısa kabzalı. Erkek organlar 4 tane, 2 tekalı. Yumurtalık üst durumlu; karpel 1 veya 4 tane.
 
Yayılış:
Dünyada 69 tür ile temsil edilmektedir.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Yüzücü yapraklı bitkiler

2- Yaprak sapının ayaya bağlandığı bölüm açık renkli (genellikle fildişi renkli); yaprak ayası yaprak sapına değişik açıyla bağlanır, batık yapraklar sap şeklinde (tam gelişmemiş) natans / Suotu

2- Yaprak sapı tümüyle tek renkli; yaprak ayası yaprak sapına düz şekilde bağlanır ; batık yapraklar gelişmiş

3- Batık yapraklar sapsız

4- Gövde dallanmış; yaprak kenarı genellikle dişçikli gramineus / Çim susümbülü

4- Gövde basit, dallanmamış; yaprak kenarı düz alpinus / Yayla susümbülü

3- Batık yapraklar belirgin saplı

5- Batık yaprakların sapı en az 4,5 cm uzunluğunda; yüzücü yapraklar derimsi nodosus / Düğmelisuotu

5- Batık yaprakların sapı en çok 3,5 cm uzunluğunda; yüzücü yapraklar derimsiye yakın coloratus / Ala susümbülü

1- Batık yapraklı bitkiler

6- Yaprak en fazla 4 mm eninde; bitki rizomsuz

7- Yaprak ayasında belirgin çizgili; gövde yassı

7- Yaprak çizgili değil; gövde silindirik ya da çok az basık

8- Karpel 1; yaprak tedricen sivrilir, ucu sipsivri

8- Karpel 4; uçlar yaprak ucunda aniden daralır, sivri

9- Kın en azından tabanda tüpsü; başak kesintili, 2 öbekli

9- Kın tüpsü değil, açık; başak kesintisiz, bir öbek halinde

6- Yaprak en az 4 mm eninde; bitki rizomlu

10- Tohumun gagası tohum boyuna eşit veya daha uzun; gövde özelleşmiş vejetatif organ üretir

10- Tohumun gagası tohum boyundan kısa; gövde özelleşmiş vejetatif organ üretmez

11- Yaprak kını dökülücü, yaklaşık 14 mm uzunluğunda; perfoliatus / Sargın susümbülü

11- Yaprak kını inatçı, en az 17 mm uzunluğunda

12- Batık yapraklar sapsız

13- Yaprak ucu düz, yassı; gövde düz gramineus / Çim susümbülü

13- Yaprak ucu kukuletalı; gövde zikzaklı 8- praelongus / şark susümbülü

12- Yapraklar saplı

14- Meyve en fazla 1,75 mm boyunda, yan çukurlu belirgin, saplı 2- coloratus / ala susümbülü

14- Meyve en az 2,25 mm boyunda, yan çukurlar yok, sapsız

15- Yaprak sapı en az 45 mm 4- nodosus / düğmelisuotu

15- Yaprak sapı en çok 20 mm

16- Bitkinin yaprakları en çok 1,8 cm eninde, hepsi birbirine benzer 3- schweinfurthii / side susümbülü

16- Yaprakları eni aşağıdan yukarı doğru gittikçe artar, geniş yaprakların eni en az 3 cm eninde 5- lucens / tel susümbülü

 
 
Yayınlar:
 • Grossheim, A.A. (1928). Flora Kavkaza, c. 1: 88. Tiflis. Atıf var.
 • Haynes, R.R. (1985). A revision of the clasping-leaved Potamogeton (Potamogetonaceae). Sida 11: 173-188.
 • Wiegleb, G. ve Kaplan, Z. (1998). An account of the species of Potamogeton L. Folia Geobot. 33: 241-316.
 • Wiegleb, G. (1988). Notes on pondweeds- outlines for a monographical treatment of the genus Potamogeton L. Feddes Repert. 99: 249-266.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Necati Bayındır (2018). Potamogeton. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 636. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.01.28, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NzQy"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.