Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Vallisneria spiralis L.
Sp. Pl. 2: 1015 (1753).
Kordelaotu Türk. Bitkileri List., s. 522 (2012).
 
 Vallisneria spiralis 
 
Yazar: Serdar Gökhan Şenol

 
Taksonun;
Kategorisi Tür
Adı spiralis
(Vallisneria spiralis L.)
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 2: 1015 (1753).
Türkçe adı Kordelaotu
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 522 (2012).
 
Tip:
Lektotip: [Resim / icon.] “Vallisneria palustris, Algae folio, Italica, foliis in summitate denticulatis, flore purpurascente” şu eserde: Micheli, Nov. Pl. Gen.: 12, t. 10 (1729). Simpson tarafından belirlenmiştir: Kew Bull. 44: 456, f. 1 (1989).
 
Sinonimleri:
V. michelii Savi, Osserv. Div. Piante: 11 (1816).
V. jacquinii Savi, Osserv. Div. Piante: 12 (1816).
V. linnet Bercht. & J.Presl, Prir. Rostlin 1: 7 (1823).
V. jacquiniana Spreng., Syst. Veg. 3: 900 (1826).
V. micheliana Spreng., Syst. Veg. 3: 900 (1826).
V. pusilla Barbieri ex Bertol., Fl. Ital. 10: 299 (1855).
V. aethiopica Fenzl, Math.-Naturwiss. Cl. 51(1;2):139 (1865).
V. numidica Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 386 (1875).
 
Betim:
Suya batık, kalın sitolonlu, iki evcikli, çokyıllık otlar. Sitolon en çok 12 cm boyunda. Yapraklar tabanda, almaşlı, şeritsi, kurdele şeklinde, en çok 70 × 1 cm boyutlarında, zayıfça 7-9 paralel damarlı; kenarı düz, uca doğru hafif testere dişçikli ilâ dümdüz; ucu yuvarlak ilâ küt. Erkek çiçekler sıpatalı; erkek organ (1-)2(-3) adet; erkek çiçek sıpatası dikdörtgensi, kısa saplı. Dişi çiçekler uzun saplı sıpatalarda tek; dişi çiçek sıpatası en çok 2 cm uzunluğunda, ucu iki loplu; dişi çiçek sıpatası yapraklar kadar veya daha uzun, döllenme sonrası helezoni şekilde kıvrık. Çanak yapraklar 3 adet, küçük. Taç yapraklar 2 adet, oldukça küçük. Sitamenler 2-3 adet. Yumurtalık 2-3 cm boyunda, sapsız, yarıdan fazlası sıpata ile sarılı; sitilus 3 adet, iki loplu. Meyve uzun silindirik
 
Habitat:
Ötrofik göller derinliği 1mye kadar olan tatlı sular
 
Yükseklik:
0 – 50 m
 
Dünya Yayılışı:
Avrupa ve Asya.
 
Tartışma ve genel:
İncelenen herbaryum örneklerinin çoğunda çiçek yoktur. Betimdeki ölçmelerin çoğu çok az sayıdaki örneğe dayanmaktadır. Türkiye’de, akvaryum bitkisi olarak yetiştirilmekte ve ticareti yapılmaktadır.
 
TÜRKİYE YAYILIŞI
Marmara Bölgesi
1a-Istranca Bölümü
1b-Çatalca-Kocaeli Bölümü
1c-Ergene Bölümü
1ç-Güney Marmara Bölümü
Karadeniz Bölgesi
2a-Batı Karadeniz Bölümü
2b-Orta Karadeniz Bölümü
2c-Doğu Karadeniz Bölümü
Ege Bölgesi
3a-Asıl Ege Bölümü
3b-İç Batı Anadolu Bölümü
Akdeniz Bölgesi
6a-Antalya Bölümü
6b-Adana Bölümü
İç Anadolu Bölgesi
4a-Yukarı Sakarya Bölümü
4b-Orta Kızılırmak Bölümü
4c-Yukarı Kızılırmak Bölümü
4ç-Konya Bölümü
Doğu Anadolu Bölgesi
5a-Yukarı Fırat Bölümü
5b-Erzurum-Kars Bölümü
5c-Yukarı Murat-Van Bölümü
5ç-Hakkari Bölümü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
7a-Orta Fırat Bölümü
7b-Dicle Bölümü
Anadolu
BİTKİ COĞRAFYASI
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya elementi
Avrupa-Sibirya (dağ) elementi
Karadeniz elementi
Karadeniz (dağ) elementi
Hirkanya elementi
Hirkanya-Karadeniz elementi
Hirkanya-Karadeniz (dağ) elementi
Sarmasya elementi
Akdeniz
Akdeniz elementi
Akdeniz (dağ) elementi
Doğu Akdeniz elementi
Doğu Akdeniz (dağ) elementi
Batı Akdeniz elementi
İran-Turan
İran-Turan elementi
Mezopotamya elementi
 
 
Herbaryum örnekleri:
 
 • Edirne: Enez, Gala Gölü doğusu, 25 vii 1984, E. Leblebici ve H. Ellikçi (EGE 33474!).
 • İstanbul: Terkos gölü, 15 vii 1955, A. ve T. Baytop (HUB 32458!, ISTE 4410!).
 • İstanbul: Terkos Köyü, göl kıyısı, 29 ix 1967, A. Baytop, (ISTE 12106!).
 • Kocaeli: Eşme, İstanbul Adapazarı yolu, karayolları dinlenme parkı yanı, Sapanca Gölü, su içi, 13 vii 1978, A. Baytop ve P. Uotila, (ISTE 40264!).
 • Kocaeli: Sapanca Gölü kuzeyi, Eşme yakını, 50 m, 28 vii 1985, Ö. Seçmen, E. Leblebici ve G. Görk (EGE 33481!).
 • Sakarya: Büyük Ak Göl batısı, 50 m, 28 vii 1985, Ö. Seçmen, E. Leblebici ve G. Görk (EGE 33482!).
 • Sakarya: Eşme Adapazarı yolu, Sapanca gölü kenarı, göl içi, 13 vii 1978, A. Baytop ve P. Uotila (EGE 23458!, ISTE 40267!).
 • Sakarya: Sapanca Gölü?nün doğu ucu, 50 m, 12 x 1978, A. Baytop, (ISTE41698!).
 • Sakarya: Sapanca Gölü, Yeni Eşme Köyü sahili, yakl. 30 m, 15 viii 2015, N. Bayındır 1124.
 • Sakarya: Sapanca, Kumbaz, 40 m, 20 vii 1981, P. Uotila (EGE 27184!).
 • Sakarya: Sapanca Gölü, kuzey kıyısı, 24 viii 1973, H. Güner (EGE 14559!)
 • Sakarya: Taşkısığı Gölü, 80 m, 28 vii1985, Ö. Seçmen, E. Leblebici ve G. Görk (EGE 33483!).
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Serdar Gökhan Şenol (2018). Vallisneria. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 600. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bitki resmine atıf
 • Belkıs Muca (2018). Vallisneria spiralis. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: Şekil 1115. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.09.26, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NzE0"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.