Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Butomus L. Sp. Pl. 1: 372 (1753).
Bataklıkgülü Türk. Bitkileri List.s. 300 (2012).
 
  SONRAKİ
TÜR
 
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Butomus
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 1: 372 (1753).
Türkçe adı Bataklıkgülü
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 300 (2012).
 
Tip:
Tip tür: B. umbellatus L.
 
Betim:
Çokyıllık, rizomlu otlar. Rizom kalın, yatay. Yapraklar tabanda, şeritsi, dik, almaşlı. Çiçek durumu sapı dik, çıplak. Çiçekdurumu yalancı şemsiye, herbiri bırakte ile taşınan 3 sarmal talkımlı. Çiçekler 3’lü, erselik, çok simetrili; dış tepaller iç tepallerden hafifçe dar; erkek organlar verimli, 9 adet; başçıklar içe yönelimli; yumurtalık üstdurumlu 6(-9) karpelli; karpeller hafifçe tabanda yapışık; sitilus kalıcı. Meyve folikül. Tohumlar besidokusuz.
 
Yayılış:
Cinsin Asya ve Avrupa kıtalarında yayılan 2 türü vardır. Türkiye’de bir tür ile temsil edilmektedir.
 
 
Yayınlar:
 • Argue, C.L. (1972). Pollen of the Butomaceae and Alismataceae. I. development of the pollen wall in Butomus umbellatus L. Grana 11: 131-144.
 • Stant, M.Y. (1967). Anatomy of the Butomaceae. J. Linn. Soc. Bot. 60: 31-60.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.08, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NzAz"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.