Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Biarum Schott Melet. Bot.: 17 (1832)
Yılanpancarı Res. Tur. Flor. II (2018)
 
  
 
Yazar: Hasan Yıldırım
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Biarum
Yazarı Schott
Künyesi Melet. Bot.: 17 (1832)
[kor. ad / nom. cons.]
Türkçe adı Yılanpancarı
Türkçe ad künyesi Res. Tur. Flor. II (2018)
 
Tip:
Tip tür: B. tenuifolium (L.) Schott (baz.: Arum tenuifolium L.).
 
Sinonimleri:
Homaid Adans., Fam. Pl. 2: 470 (1763), [red. ad / nom. rej.].
Homaida Raf., Fl. Tellur. 3: 63 (1837), [fark. telf. / orth. var.]
Ischarum Blume, Rumphia 1: 144 (1837).
Cyllenium Schott, Gen. Aroid.: t. 9 (1858).
Leptopetion Schott, Gen. Aroid.: t. 8 (1858).
Stenurus Salisb., Gen. Pl.: 5 (1866).
 
Betim:
Yumrulu, çokyıllık bitkiler. Yumru alttan ve üstten basık, disk ilâ küremsi. Yaprak sapları tabanda kâğıtsı-zarsı katafillerle kaplı; yaprak ayası mızraksı, eliptik-dikdörtgensi ya da kaşıksı. Çiçekdurumu saplı, çok kötü kokulu ya da nadiren hoş kokulu. Sıpata tüpü dar ilâ şişkin; kenarlar tabana kadar ayrık ilâ tamamen birleşik; sıpata ayası şeritsi, mızrakı veya eliptik, bazen körelmiş; dış yüzeyi kirli yeşil ilâ yeşil, kirli beyaz, açık sarı ya da pembemsi kahverengi, bazen mor noktacıklı veya çizgili; iç yüzeyi koyu mor-kahverengi ilâ mor, sarı veya açık yeşil; ucu küt, sivri ilâ sipsivri. Koçan sıpata ayasından kısa ilâ uzun; apendaj, saplı veya değil, silindrik ilâ mekiksi, pürüzsüz veya nadiren tabana doğru tüylerle kaplı, koyu mor, kahverengi-kırmızı veya kahverengi, bazen yeşil, nadiren sarı. Dişi çiçekler koçanın tabanında yarı-küremsi bir küme şeklinde; yumurtalık dikdörtgensi, küremsi veya şişe görünüşlü, kirli beyaz ilâ mor, tek tohum taslaklı; sitilus var veya bulunmaz; sitigma top başlı, açık gri veya mor. Sitaminotlar ara bölgenin tabanı ilâ alt yarısında bulunur, bazen tabandan üst çeyreğe kadar görülebilir, çok nadiren bütün ara bölgede bulunur veya hiç bulunmaz, nadiren erkek çiçeklerin üst kısmında mevcut, ince ipliksi ilâ kancalı, aşağı veya yukarı yönlü kıvrık veya oldukça iç içe girmiş, fildişi, kirli beyaz ya da mor. Erkek çiçek bölgesi silindirik, dikdörtgensi veya küremsi; çiçeklerden her biri iki anterli; anterler fildişi ilâ mor. Meyvedurumu küremsi ilâ yarı kürmesi; meyveler çok sayıda, küremsi ilâ armutsu, beyaz ilâ mor, sitigma kalıntısı belirgin ya da bulunmaz; tohumlar yumurtamsı ilâ küremsi, büyük dış besi dokulu, tohum gömleği derimsi, pürüzsüz ilâ ağsı, açık ilâ koyu kahverengi; bol besi dokulu.
 
Yayılış:
Cins Avrupa, K. Afrika, B. ve O. Asya ülkelerinde, yarı kurak ve mevsimsel kuraklığın olduğu alanlarda yaklaşık 20 tür ile temsil edilir.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Sitaminotlar erkek çiçekler bölgesinin hem üst hem de alt bölgesinde mevcut

1- Sitaminotlar, erkek çiçekler ile dişi çiçekler arası bölgede yer alır veya sitaminot yok

2- Apendaj oldukça kalınlaşmış, sarı, tabanında aşağı dönük tüylerle kaplı bölge var; sıpata ayası oldukça körelmiş ve sıpata tüpünden çok kısa ditschianum / Güdük yılanpancarı

2- Apendaj yukarıdaki gibi değil, tabanında tüysüz; sıpata ayası var, tüpten uzun ya da kısa

3- Sıpata tüpünün kenarları tabana kadar ayrık veya en fazla boyunun alt çeyreğine kadar, nadiren yarısına kadar birleşmiş

4- Sıpata tüpü küremsi ilâ dikdörtgensi şekilde şişkin; sitaminotlar erkek ve dişi çiçekler arası bölgenin alt yarısına kadar bulunur, nadiren alt yarısını geçer ama asla tamamını kaplamaz veya sitaminot bulunmaz

5- Sıpata ayası dar şeritsi-mızraksı, 0,8-1,2 cm eninde, kenar içe kıvrık ve kuvvetli şekilde lüleli; yapraklar ile çiçeklenme eş zamanlı crispulum / Eğri yılanpancarı

5- Sıpata ayası şeritsi mızraksı ilâ tabanda oldukça genişlemiş mızraksı, 1,2-10 cm eninde, kenarlar düz ya da bazen dalgalı; yapraklar çiçeklerden sonra ya da nadiren eşzamanlı

6- Siteril çiçek bulunmaz (çok nadiren 1-2 tane); sıpata tüpü iç yüzeyi koyu parlak kırmızımsı-mor

6- Siteril çiçekler mevcut; sıpata tüpü iç yüzey yukarısında beyazımsı ilâ kirli beyaz, tabanda hafifçe mor

7- Sıpata ayası şeritsi mızraksı, çoğunlukla dik veya kendi üzerine kıvrılmış, 5-13 × 1,2-3 cm; sıpata tüpü şişkin dikdörtgensi-silindirik; apendaj dar mekiksi ilâ mekiksi-silindrik, 4-11 cm × 2,5-5 mm bovei / Yılanpancarı

7- Sıpata ayası tabanda oldukça genişlemiş mızraksı yapıda, geriye yatık veya kendi üzerine kıvrılmış, 11-25 × 5-8,5 cm; sıpata tüpü küremsi ilâ küremsi-dikdörtgensi; apendaj silindirik-mekiksi, 14-28 cm × 5-12 mm pyrami / Ağukınası

4- Sıpata tüpü şişkin değil ya da hafifçe şişkin, eğer şişkinse sitaminotlar erkek ve dişi çiçekler arası bölgenin tamamını kaplar

8- Sıpata tüpü şişkin değil, kenarları tabana kadar ayrık, sitaminotlar erkek ve dişi çiçekler arası bölgenin yarısı ilâ yarının biraz üstüne kadar mevcut; yapraklar 7-21 adet

8- Sıpata tüpü hafifçe şişkin, kenarları tüp boyunun yarısına kadar ayrık, sitaminotlar erkek ve dişi çiçekler arası bölgenin tamamını kaplar; yapraklar 4-7 adet eximium / Adanapancarı

3- Sıpata tüpü kenarları tamamen birleşik ya da en fazla boyunun yarısına kadar ayrık

9- Sıpata ayası iç yüzeyi sarımsı-kırem, 2-5 cm × 1-2 mm, dik-yatık ilâ öne doğru kıvrık duruşlu, çiçekdurumu hoş kokulu

9- Sıpata ayası iç yüzeyi koyu mor-kahverengi, apendaj 5-16 cm × 4-12 mm, dik duruşlu, çiçekdurumu çok veya belli belirsiz kötü kokulu

10- Sıpata tüpü dar silindrik, şişkin değil; çiçekler güzün, yapraklar çiçeklenmeden sonra ortaya çıkar carduchorum / Kardi

10- Sıpata tüpü dikdörtgensi-yumurtamsı, şişkin; çiçekler ilkbahar ya da yaz aylarında görülür

11- Siteril çiçekler mevcut; yaprak 11-27 adet; aya şeritsi ilâ şeritsi eliptik; sıpata tüpü iç yüzeyi üst yarısı açık mor, alt yarısı beyaz syriacum / Arapsucukotu

11- Siteril çiçek bulunmaz (çok nadiren 1-2 tane); yaprak 3-7 adet; aya eliptik ilâ ters mızraksı-eliptik sıpata tüpü iç yüzeyi koyu parlak kırmızımsı-mor

 
 
Yayınlar:
 • Boyce, P.C. (2006). A taxonomic revision of Biarum (Araceae). Aroideana 29: 2-36.
 • Boyce, P.C. (2008). A taxonomic revision of Biarum (Araceae). Curtis’s Botanical Magazine 209: 2-119.
 • Engler, H.G.A. (1879). Biarum Schott., Şu eserde: de Candolle, A. & C. Monographiae Phanerogamarum 2: 571-80. Paris.
 • Koach, J. ve Feinbrun, D.N . (1986). Biarum Schott. Şu eserde: Feinbrun, D.N. (ed.). Flora Palaestina 4: 330-340. Kudüs. ATIF VAR
 • Riedl, H . (1980). On two aroids described in Russell’s Natural History of Aleppo (1794). Aroideana 3(1): 19-23.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Hasan Yıldırım (2018). Biarum. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 520. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.09, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NjU2"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.