Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Arisarum Mill. Gard. Dict. Abr. (ed. 4): s.p. (1754)
Yılancıkotu Res. Tur. Flor. II (2018)
 
  
 
Yazar: Hasan Yıldırım
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Arisarum
Yazarı Mill.
Künyesi Gard. Dict. Abr. (ed. 4): s.p. (1754)
Türkçe adı Yılancıkotu
Türkçe ad künyesi Res. Tur. Flor. II (2018)
 
Tip:
Lektotip tür: A. vulgare Targioni-Tozzetti (Arum arisarum L.).
 
Sinonimleri:
Arisaron Adans., Fam. 2: 470 (1763).
Balmisa M.Lagasca, Gen. Sp. Pl. Nov. 17 (1816).
 
Betim:
Yumurtamsı ilâ silindirik sitolonsu yumrulu veya ince rizomlu bitkiler. Yapraklar 1-2(-3) adet; yaprak sapı genellikle seyrek benekli, tabanda yapraksı katafillerle örtülü; kın kısa; aya yüreksi ilâ oksu veya hemen hemen tebersi, bazen gümüşi-grimsi benekli. Çiçekdurumu tekli, yapraklarla birlikte çıkar; sap yapraklardan kısa veya eşit, genellikle benekli. Sıpata tüpü dik, kenarlar kaynaşık, silindirik ilâ hafif göbekli; kenarlar tamamen birleşmiş; uçta hafifçe daralmış; dışta yeşil, yeşilimsi-kahverengi, morumsu-kahverengi veya beyazımsı, genellikle uzunlamasına beyaz ilâ açık sarımsı-yeşil çizgili; sıpata ayası yumurtamsı ilâ yuvarlak, orak gibi kıvrık, parlak veya mat, bazen yoğun sivilceli; ucu sivri çıkıntılı ilâ sipsivri, bazen kırbaç şeklinde burulmuş; yeşilimsi ilâ kahverengimsi veya morumsu-kahverengi. Koçan saplı veya sapsız, sıpatayı geçer veya içinde kalır, 2-6 cm boyunda. Apendaj çıplak, saplı, ucu kalın topuzlu ilâ çomaksı veya sapsız, ince çomaksı ilâ silindirimsi-çomaksı, açık yeşil, kahverengimsi veya kirli beyaz. Çiçekler tek eşeyli, perigonsuz. Erkek çiçekler bölgesi seyrekçe çiçekli, sıpata tüpünün yarısından daha fazla uzar; erkek çiçekler tek sitamenli; filament silindirik, anterle aynı boyda veya daha uzun; anter dairemsi. Dişi çiçekler bölgesi sıpataya yapışık, 2-5 çiçekli, erkek çiçekler bölgesi ile bitişik; yumurtalık tek bölümlü, basık küremsi; tohumtaslakları birkaç adet, atrop duruşlu; tohumtaslağı sapı kısa; sitilus aniden daralmış; sitigma küçük, hemen hemen yarıküremsi. Meyve yarıküremsi, uçta yassı, birkaç tohumlu; perikarp derimsi-etli; tohumlar yumurtamsı, büyük, konimsi, dış besi dokulu.
 
Yayılış:
Makaronezya adalar bölgesi, Akdeniz havzası ülkeleri ve Batı Transkafkasya bölgesine kadar geniş bir alanda toplamda 3 tür ve 1 de melez türle temsil edilir.
 
 
Yayınlar:
 • Boyce, P.C. (2008). Friar’s cowls and mouse plants-The genus Arisarum. Curtis’s Bot. Mag. 7(1): 14-22.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Hasan Yıldırım (2018). Arisarum. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 503. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.08, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NjQy"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.