Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Lemna L. Gen. PI.(ed.5). 417 (1754); Sp. Pl. 1: 970 (1753)
Sumercimeği Res. Tur. Flor. II (2018)
 
  SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Hasan Yıldırım
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Lemna
Yazarı L.
Künyesi Gen. PI.(ed.5). 417 (1754); Sp. Pl. 1: 970 (1753)
Türkçe adı Sumercimeği
Türkçe ad künyesi Res. Tur. Flor. II (2018)
 
Tip:
Lektotip tür: L. minor L.
 
Sinonimleri:
Lenticularia Ség., Pl. Veron. 3: 129 (1754).
Lenticula P.Micheli ex Adans., Fam. Pl. 2: 471 (1763).
Hydrophace Hallier, Hist. Stirp. Helv. 3: 68 (1768).
Telmatophace Schleid., Linnaea 13: 391 (1839).
Staurogeton Rchb., Deut. Bot. Herb.-Buch: 33 (1841).
Thelmatophace Godr., Fl. Lorraine 3: 18 (1844).
Lenticularia P.Micheli ex Montandon, Guide Bot.: 308 (1868).
 
Betim:
Bir evcikli; su yüzeyi ilâ yüzeyi altında serbest yüzen bitkiler. Tek tek veya küçük birkaç adet veya çoklu öbekler halinde birbirlerine kısa veya uzun saplarla bağlı. L. trisulca (yivli sumercimeği) dışında nadiren 5 mm’den büyük. Fıront çoğunlukla dairesel ilâ tersyumurtamsı, bazen dikdörtgensi-mızraksı ilâ şeriti-mızraksı; simetrik veya asimetrik; 1-5(-7) damarlı; pigmentsiz veya bazı türlerde özellikle fıront alt yüzeyi açık ilâ koyu kırmızımsı-mor veya kırmızımsı-mavi pigmentli; iki adet yanal keseli, herbiri taban yakınındaki sapın her iki tarafında, genç fıront ilâ çiçek veya her ikisi birlikte bu keselerden çıkar. Kökler 1 adet, fırontun eksene yakın kısmının alt yüzeyinden çıkar. Çiçekdurumu zarımsı, şeffaf bir sıpata ile örtülü, bir kenarı boyunca açıkt veya tepede bir yarık ile yarı açıktır; 1 dişi ve 2 erkek çiçekli. Dişi çiçek: yumurtalık tek odacıklı, bir veya çok tohumtaslaklı; tohumtaslağı atrop, anatrop veya amfitrop; sitilus yuvarlak, içi boştur; sitigma içbükey, olgunlaştığında müsilaj damlacıklı. Erkek çiçek: filament ince, zayıf yapılı; anter iki odacıklı; erkek çiçekler farklı zamanlarda olgunlaşır. Meyve yuvarlak ve torbacık şeklinde; 1-6 tohumlu; tohumlar 0,3-0,9 mm boyunda; boyuna 8-60 damarlı; kapak kısmı belirgin.
 
Yayılış:
Kozmopolit olup Antartika dahil dünya çapında geniş bir yayılışa sahiptir. Genellikle ılıman ve tropik alanlarda yayılır. Toplamda 14 türü bulunur.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Fırontlar su yüzeyi altında serbest yüzücü; dikdörtgensi-mızraksı ilâ şeritsi-mızraksı, olgunlukta 5 mm’den uzun trisulca / Yivli sumercimeği

1- Fırontlar su yüzeyinde serbest yüzücü; yumurtamsı, tersyumurtamsı veya küremsi; olgunlukta 5 mm’den kısa veya nadiren 5 mm civarında

2- Alt kısmı hava odacıklarından dolayı oldukça şişkin, nadiren düzce fakat odacıklar belirgin; damar sayısı çoğunlukla 4-5 adet; tohum sayısı (1-)2-4(-6) gibba / Yamuk sumercimeği

2- Alt kısım çoğunlukla düz ya da hafifçe dış bükey ama asla şişkin değil; hava odacıkları belirsiz; damar sayısı çoğunlukla 3 adet; tohum sayısı 1

3- Orta damar üzerinde belirgin 2-7 adet sivilceli; fırontlar dış yüzeyde dairemsi ilâ tersyumurtamsı, hemen hemen boy ve en eşit; uyku tomurcuğu çoğunlukla mevcut

3- Orta damar üzerinde sivilce bulunmaz; fırontların dış yüzeyi tersyumurtamsı ilâ eliptik, boyu her zaman eninden uzun; genellikle uyku tomurcuğu yok minor / Sumercimeği

 
Diğer:
Bazı türleri uygun olmayan kış koşullarında nişasta deposu yüksek, uyku tomurcuğu (turiyon) oluşturur. Özellikle uyku tomurcuğu oluşturmasıyla karakterize tür olan L. turionifera (sivri sumercimeği) Türkiye’de genellikle daha soğuk ve rakımı yüksek alanlara uyum sağlamıştır. Diğer türlerden L. gibba (yamuk sumercimeği) ve L. minor (sumercimeği) normalde uyku tomurcuğu oluşturmamalarına karşı, kışları soğuk geçen sulak habitatlardaki popülasyonlar uyku tomurcuğu oluşturma potansiyelindedir. L. trisulca’nın (yivli sumercimeği) çiçeksiz formları su yüzeyi altında yaşadığı için kışın sert koşullarından pek etkilenmez ve uyku tomurcuğu oluşturmaz
 
 
Yayınlar:
 • De Lange, L. (1975). Gibbosity in the complex Lemna gibba/Lemna minor: literature survey and ecological aspects. Aquat. Bot. 1: 327-332.
 • Dudley, J.L. (1987). Turion formation in strains of Lemna minor (6591) and Lemna turionifera (6573, A). Aquat. Bot. 27: 207-215.
 • Kandeler, R. (1975). Species delimitation in the genus Lemna. Aquat. Bot. 1: 365-376.
 • Hasmi, R.Y. ve Omer, S. (1986). Lemna L. Şu eserde: Nasir, E. ve Ali, S.I. (edlr.). Flora Pakistan 173. Dept. Bot. Univ. Karachi and National Herberium. Pak. Agri. Research council. İslamabad.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Hasan Yıldırım (2018). Lemna. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 492. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.09, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NjM3"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.