Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Aristolochia L. Sp. Pl. 2: 960 (1753)
Lohusaotu Res. Tur. Flor. II (2018)
 
  SONRAKİ
TÜR
 
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Aristolochia
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 2: 960 (1753)
Türkçe adı Lohusaotu
Türkçe ad künyesi Res. Tur. Flor. II (2018)
 
Tip:
Lektotip tür: A. rotunda L.
 
Betim:
Çokyıllık otsu veya odunsu (tropiklerde); dik, yarı yatık veya sürünücü bitkiler. Depo kök yuvarlak, uzamış, silindirik, bazen dallanmış. Gövde ince, basit, toprak altında veya toprak üstünde, dallanmış, az ya da yoğun tüylü ya da tüysüz. Yaprak yüreksi-yumurtamsı, şeritsi-mızraksı veya yüreksi, bazen üç köşeli, uçta mukrolu, küt veya derin girintili, elsi damarlı, tabanda yüreksi veya tebersi; yaprak kenarı tam veya dişli, her iki yüzde tüylü; tüyler kısa, tek veya çok hücreli, bazen uçları kanca şeklinde, yaprak alt yüzeyinde daha yoğun. Çiçek bilateral simetrili, erdişi, yaprak koltuklarında tek veya çok sayıda. Çiçek örtüsü sarı, yeşil, kahve, mor; odacık oval, silindirik, yuvarlak, üstte pencereli; tüp düz, S, L veya U şeklinde kıvrık; çiçek ayası beyaz, yüreksi, yumurtamsı, dikdörtgensi, ucu sivri, küt veya derin girintili, tabanda kulakçıklı veya kulakçıksız. Sitamen 6 adet, sitilus kolonuna yapışık, boyuna yarıkla açılır. Yumurtalık altdurumlu, sinkarp, 6 karpelli; pilasentasyon eksenden; sitilus disk şeklinde, anterlerle birlikte bir ginostemiyum oluşturur. Meyve 6 perdeli kapsül, yuvarlak, yumurtamsı veya silindirik; tohum üçgen şeklinde, basık.
 
Yayılış:
Cins, dünyada çoğunlukla tropik ve astropiklerde yayılış gösteren genelde otsu, nadiren odunsu ve tırmanıcı yaklaşık 400-450 kadar tür ile temsil edilir. Türkiye’de cinse ait 26 tür yayılış göstermektedir.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Çiçek yaprak koltuklarında 2’den fazla sayıda, demetler halinde clematitis / Lohusaotu

1- Çiçek yaprak koltuklarında tek

2- Gövde çokyıllık, odunsu, sarılıcı veya dik; yaprak derimsi sempervirens / Sarıasma

2- Gövde biryıllık, otsu, sarılıcı değil; yaprak otsu

3- Depo kök yuvarlak

4- Yaprak sapsız veya kısa saplı; kulakçıklar gövdeye sarılmış rotunda / Zeraventotu

4- Yaprak belirgin olarak saplı; kulakçıklar gövdeyi sarmaz pallida / Sarıcaotu

3- Depo kök silindirik

5- Çiçek tüpü dik, sigmoid ± L şeklinde kıvrık

6- Çiçek ayası belirgin kulakçıklı

7- Yaprak havlı tüylü; yaprak sapı en çok 1 mm uzunluğunda; çiçek ayası boyu enine eşit, yoğun beyaz geniculata / Zılındar

7- Yaprak kısa kaba tüylü; yaprak sapı en az 3 mm uzunluğunda; çiçek ayası boyu eninden uzun, uzun seyrek tüylü auricularia / Keditaşağı

6- Çiçek kulakçıkları belirgin değil

8- Çiçek ayası tüp’ten uzun parvifolia / Kedikirpiği

8- Çiçek ayası tüp’ten kısa krausei / Kargatopalağı

5- Çiçek tüpü U şeklinde kıvrık

9- Yaprak boyu eninden en az üç kat uzun

10- Çiçek kulakçıklarının yüzeyi çıplak, girintili çıkıntılı poluninii / Dulcikdibi

10- Çiçek kulakçıklarının yüzeyi tüylü, düz

11- Çiçek ayası eni boyundan geniş, limbinin tepesi keskin Sipsivri maurorum / Kargabardağı

11- Çiçek ayası boyu eninden uzun, uçta geriye kıvrık lycica / Kargakavuğu

9- Yaprak boyu eninden uzun veya eşit, üç katı uzun değil

12- Yaprak yumurtamsı

13- Çiçek ayası kulakçıklı

14- Çiçek boyu 6 cm’den uzun pontica / Gangırdak

14- Çiçek boyu 5 cm’den kısa

15- Çiçek ayasının boyu eninden uzun

16- Çiçek ayası boyu eninin iki katından uzun, kayık şeklinde incisa / Kargadüveleği

16- Çiçek ayası boyu eninin iki katından az, dikdörtgensi altanii / Cüceibrik

15- Çiçek ayası yuvarlak

17- Çiçek ayası yoğun sık beyaz kısa tüylü guichardii / Çobandüdüğü

17- Çiçek ayası boğazda seyrek beyaz tüylü iberica / Kocakokorot

13- Çiçek kulakçıkları belirsiz

18- Çiçek ayası içbükey adalica / Koca lohusaotu

18- Çiçek ayası içbükey değil

19- Bitki yarı yatık, gövde distih; tüp kuvvetle kıvrık billardieri / Kargakavunu

19- Bitki dik; tüp gevşek kıvrık brevilabris / Çetükotu

12- Yapraklar üçgensi

20- Çiçek ayası çok belirgin kulakçıklı

21- Yaprak kenarları fırfırlı; çiçek boyu 5 cm’den kısa stenosiphon / Kargakulağı

21- Yaprak kenarları fırfırlı değil; çiçek boyu 6 cm’den uzun

22- Çiçek ayası boyu eninden uzun, uzunca yumurtamsı bodamae / Develiotu

22- Çiçek ayası boyu eninden kısa, üçgensi

23- Çiçek ayası kulakçıkları tüylü bottae / Köpektaşağı

23- Çiçek ayası kulakçıkları tüysüz

24- Yaprak uzunca yumurtamsı; çiçekler dışta çıplak; kulakçık fil kulağı şeklinde cilicica / Köpekyamşağı

24- Yaprak uzunca üçgensi, çiçekler dışta kısa kaba sık tüylü; kulakçık kâse şeklinde paecilantha / Kundurcınık

20- Çiçek kulakçıkları belirgin değil

25- Çiçek ayası kenarları kuvvetle dışa kıvrık baseri / Kargakeleği

25- Çiçek ayası kenarları içbükey hirta / Yılanotu

 
 
Yayınlar:
 • Costa, A. (2008). Taxonomy of an endemic Aristolochia (Aristolochiaceae) from the Iberian Peninsula. Annales del Jardin Botanico de Madrid 65(2): 173-178.
 • Davis, P.H. ve Khan, M.S. (1961). Aristolochia in the Near East. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 515-546.
 • Jarvis, C. (2007). Order Out of Chaos, Linnaean Plant Names and their Types. The Linnean Society of London and The Natural History Museum. Londra.
 • Nardi, E. ve Nardi, C.N. (1987). Taxonomic and chlorogical notes on the genus Aristolochia L. (Aristolochiaceae) from the Central and Eastern Mediterranean area. Bot. Helv. 97: 155-165.
 • Nardi, E. (1991). The genus Aristolochia L (Aristolochiaceae) in Greece. Webbia 45(1): 31-69.
 • Nardi, E. (1993). Systematic revision of the Aristolochia auricularia group (Aristolochiaceae). Fl. Medit. 3: 223-232.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.09, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NjAy"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.