Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Cupressus L. Sp. Pl. 2: 1002 (1753)
Servi Res. Tur. Flor. II (2018)
 
  SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Rahim Anşin
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Cupressus
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 2: 1002 (1753)
Türkçe adı Servi
Türkçe ad künyesi Res. Tur. Flor. II (2018)
 
Tip:
Lektotip tür: C. sempervirens L.
 
Sinonimleri:
Tassilicyparis A.V.Bobrov & Melikyan, Komarovia 4: 72 (2006).
Platycyparis A.V.Bobrov & Melikyan, Komarovia 4: 73 (2006).
Hesperocyparis Bartel & R.A.Price, Phytologia 91 (1): 179 (2009).
 
Betim:
Bir evcikli, herdem yeşil ağaç veya çalılar halinde odunsu bitkiler. Kökler sığ ve yayvan. Gövde monopodiyal. Yapraklar olgun bireylerde pulsu, karşılıklı 4 sıra halinde dizili, gözenek lekeleri yok, dış yüzde yağ bezeli; ilk yapraklar iğnemsi. Sürgünler dört köşeli, nadiren yassı. Erkek kozalak sürgün ucunda, küçük, silindirik. Dişi kozalak küresel, 6-14 karpelli, odunsu, olgunlaşma 2 yılda; karpeller karşılıklı dizilişli, çok tohumlu.
 
Yayılış:
Kuzey Amerika’nın güney batısından güney Honduras’a; Akdeniz bölgesi, Ortadoğu ve Himalaya’lardan Çin’in batısına değin geniş alanlarda yayılan 17 tür ve 8 varyete ile Juniperus’tan (Ardıç) sonra familyanın ikinci büyük cinsi. Bu geniş alanlarda nemli sahil kesimlerinden kurak çöllere, ayrıca yüksek dağlık alanlara dek çıkabilmektedir. Servi (Cupressus sempervirens) Türkiye’de doğal olarak yetişen tek türüdür.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Kozalaklarda pul sayısı en çok 8; yapraklar (genelde ağaç) mavimsi

1- Kozalaklarda pul sayısı en az 8; yapraklar (genelde ağaç) koyu yeşil, yeşil, grimsi yeşil veya sarımsı yeşil

2- Genç sürgünlerdeki (dallardaki) pulsu yapraklar en çok 1 mm uzunluğunda, koyu yeşil ilâ grimsi yeşil sempervirens / Servi

2- Genç sürgünlerdeki (dallardaki) pulsu yapraklar en az 1 mm uzunluğunda, yeşil ilâ sarımsı yeşil macrocarpa / Limonservi

 
 
Yayınlar:
 • Yaltırık, F., Efe, A. ve Uzun, A. (1997). Tarih Boyunca İstanbul’un Park, Bahçe ve Koruları, Egzotik Ağaç ve Çalıları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İsfalt Yayını 4, İstanbul.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Rahim Anşin (2018). Cupressus. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 376. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.02.25, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NTcz"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.