Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Araucariaceae Henkel & W. Hochst. Syn. Nadelhölz.: xvii, 1 (1865)
Arokaryagiller Türk. Bitkileri List. (2012)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Araucariaceae
Yazarı Henkel & W. Hochst.
Künyesi Syn. Nadelhölz.: xvii, 1 (1865)
(Araucarieae), [kor. ad / nom. cons.]. Almanca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Arokaryagiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip cins:
Tip cins: Araucaria Juss. (1789)
 
Betim:
Bir, bazen iki evcikli, herdem yeşil, uzun boylu ağaçlar. Dalları helezoni dizilişli. Tomurcuklar küçük. Yaprakları helezoni, iğnemsi ilâ geniş yumurtamsı veya üçgensi. Erkek kozalaklar küçük dalların üzerinde yaprak koltuklarında ya da uç kısımda, silindirik, yumurtamsı ya da eliptik; sitamen pulları birbiri üzerine sıkıca kapanmış. Dişi kozalaklar dik, eliptik ya da küremsi, bırakte yok; karpeller şeritsi; olgun kozalakların karpelleri geniş, odunsu, ucu kalın, keskin, enine pervazlı, umbo mukrolu, mukro aşağı eğik veya yukarı bükük, sivri. Tohumlar karpellerle kaynaşık; tohum pulları, bazal, tepe kısmından ayrı, bazen de kalın ve açık.
 
 
 
Kitaba atıf
  • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
  • Bu sayfaya referans
  • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.01.28, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NTU0"

  • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                     
     

    Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.