Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Picea A.Dietr. Fl. Berlin 1(2): 794 (1824)
Lâdin Türk. Bitkileri List. (2012)
 
  SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Ali Kandemir, Tuğrul Mataracı
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Picea
Yazarı A.Dietr.
Künyesi Fl. Berlin 1(2): 794 (1824)
Türkçe adı Lâdin
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip:
Tip tür: P. rubra A.Dietr., [y.dışı ad/ nom. illeg.], [geçr. ad: P. abies (L.) H.Karst. [baz.: Pinus abies L.]).
 
Sinonimleri:
Veitchia Lindl., Gard. Chron. 1861: 265 (1861), [red. ad/ nom. rej.; H.Wendl.’ın ki (1868) değil; non H.Wendl. (1868)].
 
Betim:
Birevcikli, monopodiyal dallanan, dik gövdeli ağaçlar. Dallar gövdede dairesel dizilişli. Sürgünler yaprak tabanında törpü şeklindeki odunsu yastıklarla kaplı. Tomurcuklar yumurtamsı veya konik, reçineli veya reçinesiz, genellikle uca yakın yapraklarla bütünüyle örtülü; pullar kiremitvari dizilişli. Yapraklar genellikle ışınsal, yastıklara tek tek sıkıca bağlı, şeritsi, enine kesitleri az çok dört köşeli veya yassı, ucu sivri, nadiren küt, sarmal dizilişli. Erkek kozalak kısa saplı, dik veya asık, yumurtamsı-dikdörtgensi; çiçektozu 2 hava keseli. Dişi kozalak sürgün uçlarında, başlangıçta dik, sonraları asık, silindirik ilâ uzun yumurtamsı, ucu daralıcı; karpeller uzun merkezi eksende helezoni dizilişli, kiremitvari, olgunlukta dağılmaz; bırakte çok küçük, olgun kozalakta dışarıdan görülmez. Tohumlar sivri uçlu, kanatlı.
 
Yayılış:
Kuzey Yarıküre’nin ılıman, serin ve yağışlı kesimlerinde 38 türü bulunur. Boreal-Tayga ormanlarının pek çok yerde hâkim cinsidir. Asya’da 29, K. Amerika Kıtasında 7, Avrupa ve Akdeniz’de 2 türle temsil edilir.
 
Diğer:
Park-bahçe, korularda ve ağaçlandırmalarda kullanılan egzotik lâdin türleri; P. abies (L.) H.Karst. (avrupa lâdini, yeni Türkçe bilimsel ad), P. engelmannii Parry ex Engelm. (engelman lâdini, yeni Türkçe bilimsel ad), P. glauca (Moench) Voss (aklâdin, yeni Türkçe bilimsel ad), P. omorika (Pančić) Purk. (balkan lâdini, yeni Türkçe bilimsel ad), P. pungens Engelm. (mavi lâdin, yeni Türkçe bilimsel ad), P. schrenkiana Fisch. & C.A.Mey. (asya lâdini, yeni Türkçe bilimsel ad), P. sitchensis (Bong) Carriére (sitka lâdini, yeni Türkçe bilimsel ad), P. smithiana (Wall.) Boiss. (himalaya lâdini, yeni Türkçe bilimsel ad).
 
 
Yayınlar:
 • Erkuloğlu, Ö.S. (edr.) (1989). Doğu Ladini. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Muhtelif Yayınlar Serisi: 58, Ankara.
 • Eroğlu, M., Üçler, A.Ö., Akıncı, H.A., Özcan, G.E., Oktan, E. (edlr.) (2005). Ladin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt I. KTÜ Orman Fakültesi, Trabzon.
 • Kayacık, H. (1960). Doğu ladini (Picea orientalis L. Carr.)’nin coğrafi yayılışı. İstanbul Üniv. Orman Fak. Derg., B. 10(2): 25-32.
 • Ran, J-H., Wei, X-X. ve Wang, X-Q. (2006). Molecular phlogeny and biogeography of Picea (Pinaceae): implications for phylogeographical studies using cytoplamic haplotypes. Molec. Phylogen. Evol. 41: 405-419.
 • Schmidt, P.A. (1989). Beitrag zur systematik und evolution der gattung Picea A.Dietr. Flora, Morphol. Geobot. Oekol. 182(5-6): 435-461.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Ali Kandemir, Tuğrul Mataracı (2018). Picea. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 320. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.09, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NTIx"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.