Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Abies Mill. Gard. Dict. Abr. ed. 4, vol. 1: [s.no.vermmş. / unpaged] (1754)
Göknar Türk. Bitkileri List. (2012)
 
  SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Tuğrul Mataracı, Ali Kandemir
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Abies
Yazarı Mill.
Künyesi Gard. Dict. Abr. ed. 4, vol. 1: [s.no.vermmş. / unpaged] (1754)
Türkçe adı Göknar
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip:
Lektotip tür: A. alba Mill.
 
Betim:
Birevcikli, herdem yeşil, monopodiyal dallanmalı ağaçlar. Tepe tacı genç yaşlarda piramitsi, orta yaşlarda konik, ilerleyen yaşlarda yayvan. Dallar gövde üzerinde dairesel dizilişli, yatay yayılışlı, nadiren yukarı yönelimli. Tomurcuklar yumurtamsı veya dikdörtgensi, ucu yuvarlak veya sivri, reçineli veya reçinesiz. Yapraklar uzun sürgünler üzerinde tek tek, sapsız veya kısa saplı, tabanda burkuk, helezoni dizilişli, şeritsi ilâ dar dikdörtgensi, yassı, sürgün izi yuvarlak, çukur; abaksiyal yüz 2 gözenek bantlı; adaksiyal yüz hafif oluklu. Erkek kozalak koltuklarda asık, yumurtamsı ilâ silindirik; çiçektozları 2 hava keseli. Dişi kozalak dik, silindirik, olgunlukta dağılır, ekseni kalıcı. Tohumlar kanatlı.
 
Yayılış:
Kuzey Yarıkürenin ılıman ve serin bölgelerinde yayılış gösteren yaklaşık 40 tür ile temsil edilir. Türkiye’de doğal türlerin dışında A. alba Mill. (ak göknar), A. cephalonica Loudon (kefalon göknarı, yeni Türkçe bilimsel ad), A. concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. (gümüşi göknar, yeni Türkçe bilimsel ad), A. firma Siebold & Zucc. (momi göknarı, yeni Türkçe bilimsel ad), A. grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. (ulu göknar, yeni Türkçe bilimsel ad), A. koreana E.H.Wilson (kore göknarı, yeni Türkçe bilimsel ad) ve A. pinsapo Boiss. (ispanyol göknarı, yeni Türkçe bilimsel ad) park-bahçe ve korularda peyzaj materyali olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca, A. amabilis Douglas ex J.Forbes (sevimli göknar, yeni Türkçe bilimsel ad), A. balsamea (L.) Mill. (balzam göknarı, yeni Türkçe bilimsel ad) ve A. magnifica A.Murray bis (heybetli göknar, yeni Türkçe bilimsel ad) muhtelif ağaçlandırma deneme sahalarında kullanılmaktadır.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Bırakteler pullardan kısa, dışarıdan görülmez cilicica / Toros göknarı

1- Bırakteler pullardan uzun, dışarıdan kolaylıkla görülür nordmanniana / Kafkas göknarı

 
 
Yayınlar:
 • Ata, C. (1975). Kazdağı göknarı (Abies equi-trojani Aschers. & Sinten.)’in Türkiye’deki yayılışı ve silvikültürel özellikleri. İstanbul Üniv. Orman Fak. Derg., A. 25(2): 165-219.
 • Boydak, M. ve Erdoğrul, İ. (1999). A new variety of cilicican fir (Abies cilicica Carr.) from Anatolia. İstanbul Üniv. Orman Fak. Derg., A. 49(2): 17-26.
 • Farjon, A. ve Rushforth, K.D. (1989). A classification of Abies Miller (Pinaceae). Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 46(1): 59-79.
 • Kaya, Z., Skaggs, A. ve Neale, D.B. (2008). Genetic differentiation of Abies equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss) Mattf. populations from Kazdağı, Turkey and the genetic relationship between Turkish firs belonging to the Abies nordmanniana Spach complex. Turkish J. Bot. 32(1): 1-10.
 • Mattfeld, J. (1961). Avrupa ve Akdeniz bölgesinde tabii olarak yetişen göknarlar. İstanbul Üniv. Orman Fak. İ.Ü. Yayın No: 898 O.F. Yayın No: 68. İstanbul.
 • Sekiewicz, K., Dering, M., Sekiewicz, M., Boratynska, K., Iszkulo, G., Litkowiec, M., Ok, T., Dagher-Kharrat, M.B. ve Boratynski, A. (2015). Effect of geographic range discontinuity on species differentiation-east Mediterranean Abies cilicica: a case study. Tree Genetics & Genomes 11(810): 1-10.
 • Tayanç, Y., Çengel, B., Kandemir, G. ve Velioğlu, E. (2012). Türkiye’de Yayılış Gösteren Göknar (Abies spp.) Populasyonlarının Genetik çeşitliliği ve Filogenetik Sınıflandırılması. Teknik Bülten No: 33 Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Ankara.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Tuğrul Mataracı, Ali Kandemir (2018). Abies. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 306. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.07.12, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NTA5"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.