Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Pteris multifida Poir.
Encycl. 5: 714 (1804)
Uzunburun Türk. Bitkileri List. (2012)
 
ÖNCEKİ
TÜR
 
Pteris multifida 
 
Yazar: Mehmet Bona

 
Taksonun;
Kategorisi Tür
Adı multifida
(Pteris multifida Poir.)
Yazarı Poir.
Künyesi Encycl. 5: 714 (1804)
Türkçe adı Uzunburun
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip:
Lektotip: Londra, KEW Garden’da yetiştirilen bir örnek [BM, BM001044196-veb!], <”http://www.nhm.ac.uk/services/media-store/asset/29a43eaca2618cf4d0d9d81bfe2de2b3ac1f7664/contents/preview” er. tar.: 23 vi 2016>.
 
Betim:
Rizom kısa, sürünücü, yoğun pullu; pullar kırmızımsı kahverengi ilâ kestane renginde. Yaprak sapı parlak yeşil, tabana yakın kırmızımsı kahverengi. Verimli yaprak 20-45 × 5-23 cm verimsize göre daha çok bölünmüş. Verimsiz yaprak 20-25 × 5-11 cm; aya tekteleksi, tabandan 3 çifte kadar 2-5 çatallı, yumurtamsı, parlak yeşil, sap ile hemen hemen aynı uzunlukta; eksen tabandaki birinci ya da ikinci çiftten sonra kanatlı; kanatlar 3-12 mm genişliğinde, belli belirsiz dişli. Telekler 1-7 çift, sivri ilâ ince uçlu, kağıtsı, tüysüz, verimli yaprakta genellikle şeritsi, verimsiz yaprakta genellikle mızraksı, 1-18 × 10-12 mm; üstteki basit, 11-22 cm uzunluğunda, en kısa teleğin 10 katı kadar uzunlukta olabilmekte; kenarlar verimli yaprağın spor kesesi taşıyan kısımlarında kıvrılmış, dümdüz, spor kesesi taşımayan kısımlarında dişli, verimsiz yaprakta dişli. Damarlar belirgin, serbest, basit ya da çatallanmış. Sorus kenar boyunca, sürekli veya kesintiye uğramış, kıvrık kenarlar altında; gerçek induzyum yok.
 
Çiçeklenme:
Ekim – Kasım
 
Habitat:
Kalkerli kayaçlar, kaya yarıkları arasında doğal olarak yaşamaktadır, tarihi duvar kenarlarında doğallaşmış halde bulunur
 
Yükseklik:
50 – 50 m
 
Dünya Yayılışı:
Çin, Japonya, Kore, Vietnam. Türkiye’de İstanbul’da doğallaşmış bir türdür (Ekizoğlu, 2016).
 
TÜRKİYE YAYILIŞI
Marmara Bölgesi
1a-Istranca Bölümü
1b-Çatalca-Kocaeli Bölümü
1c-Ergene Bölümü
1ç-Güney Marmara Bölümü
Karadeniz Bölgesi
2a-Batı Karadeniz Bölümü
2b-Orta Karadeniz Bölümü
2c-Doğu Karadeniz Bölümü
Ege Bölgesi
3a-Asıl Ege Bölümü
3b-İç Batı Anadolu Bölümü
Akdeniz Bölgesi
6a-Antalya Bölümü
6b-Adana Bölümü
İç Anadolu Bölgesi
4a-Yukarı Sakarya Bölümü
4b-Orta Kızılırmak Bölümü
4c-Yukarı Kızılırmak Bölümü
4ç-Konya Bölümü
Doğu Anadolu Bölgesi
5a-Yukarı Fırat Bölümü
5b-Erzurum-Kars Bölümü
5c-Yukarı Murat-Van Bölümü
5ç-Hakkari Bölümü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
7a-Orta Fırat Bölümü
7b-Dicle Bölümü
Anadolu
BİTKİ COĞRAFYASI
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya elementi
Avrupa-Sibirya (dağ) elementi
Karadeniz elementi
Karadeniz (dağ) elementi
Hirkanya elementi
Hirkanya-Karadeniz elementi
Hirkanya-Karadeniz (dağ) elementi
Sarmasya elementi
Akdeniz
Akdeniz elementi
Akdeniz (dağ) elementi
Doğu Akdeniz elementi
Doğu Akdeniz (dağ) elementi
Batı Akdeniz elementi
İran-Turan
İran-Turan elementi
Mezopotamya elementi
 
 
Herbaryum örnekleri:
 
 • İstanbul : Fatih Süleymaniye Camii yakınları 16 xii 2015 A. Ekizoğlu 1001 (NGBB 4749)
 • İstanbul : Fatih Süleymaniye Camii yakınları 16 xii 2015 A. Ekizoğlu 1002 (NGBB 4750)
 • İstanbul : Fatih Süleymaniye Camii yakınları 16 xii 2015 A. Ekizoğlu 1003 (NGBB 4751)
 • İstanbul : Fatih Süleymaniye Camii yakınları 16 xii 2015 A. Ekizoğlu 1004 (NGBB 4752)
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Mehmet Bona (2018). Pteris. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 164. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bitki resmine atıf
 • Duygu Baştanlar, Gürol Aytepe (2018). Pteris multifida. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: Şekil 0909. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.09.26, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NDA3"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.