Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Magnoliophyta Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal Phytologia 79: 70 (1996)
Tohumlu Bitkiler Türk. Bitkileri List. (2012)
 
ÖNCEKİ
TÜR
 
 
 
 
Taksonun;
Kategorisi Bölüm
Adı Magnoliophyta
Yazarı Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal
Künyesi Phytologia 79: 70 (1996)
Lâtince bir diyagnozla birlikte yayınlanan, Polycarpellae C.Agardh Sınıfına [Classes Pl.: 13 (1825)], doğrudan ve tam bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Tohumlu Bitkiler
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip cins:
Tip cins: Magnolia L. (1753)
 
Sinonimleri:
Sin.: Spermatophyta Britton & A.Br., Ill. Fl. N. U.S. 49 (1896)
 
Betim:
Bitkiler Alemi’nin en büyük ve en iyi bilinen bölümüdür. Bu bölümdeki bitkilerin en önemli özelliği tohum meydana getirmeleridir. Tohum, uygun şartlar bulunca çimlenip gelişerek sporofit olarak nitelenen yeni bir bitkiyi meydana getirir. Sporofit çok gelişmiş, tohum safhasından itibaren bağımsızdır, gametofit ise sporofite bağımlı olup, bazen birkaç çekirdek ve hücreye kadar indirgenmiştir. Tohumlu bitkiler mikrospor ve makrospor olmak üzere iki farklı spor meydana getirir (heterospori). Mikrospor erkek gametofiti (çiçektozu-polen), megaspor da dişi gametofiti spor duvarı içinde (endosporik) meydana getirir. Çiçektozu erkek organdan rüzgârla, suyla, böcekle, kuşla vs. ile taşınarak dişi organa ulaşır. Bu olay tozlaşma olarak adlandırılır. Makrospor tohum taslağındaki megasporangiyum içerisinde tutulur ve burada dişi gametofiti meydana getirir. Makrospor ve ondan gelişen dişi gametofit hiçbir zaman megasporangiyumdan ayrılmaz. Dişi gametofitin ürettiği yumurta, çiçektozunun ürettiği ve çiçektozu tüpü ile getirilen spermler ile tohum taslağı içerisinde birleşir (döllenme). Tohum, temel olarak yumurtanın döllenmesinden sonra, tohum taslağının gelişmesi ile oluşur ve yapısında üç ana öğeyi bulundurur. Bunlar, zigotun gelişimiyle meydana gelen ve ham sporofit olan embiryo, çimlenme esnasında kullanılmak üzere depolanmış besi dokusu ve su kaybını engelleyen ve onu dış etkenlerden koruyan tohum kabuğudur. Tohumlu bitkilerin büyük bir kısmının bir diğer önemli özelliği de aralarında parankimatik dokunun bulunduğu ayrı ayrı kolateral ya da bikolateral iletim demetlerinin bir araya gelerek oluşturduğu halkasal gövde damarlanmasına sahip olmasıdır (östele).
 
 
 
Kitaba atıf
  • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
  • Bu sayfaya referans
  • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.10.20, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=NA=="

  • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                     
     

    Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.