Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Pteridium Gled. ex Scop. Fl. Carniol. 169 (1760)
Eğrelti Türk. Bitkileri List., s. 5 (2012)
 
  
 
Yazar: Gönül Kaynak
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Pteridium
Yazarı Gled. ex Scop.
Künyesi Fl. Carniol. 169 (1760)
Fl. Carniol. 169 (1760)
Türkçe adı Eğrelti
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 5 (2012)
 
Tip:
Tip tür: P. aquilinum (L.) Kuhn, (baz.: Pteris aquilina L.)
 
Betim:
Rizom sürünücü, dallanmış, tüylü; yapraklar almaşlı, büyük; sap uzun, damarlı; aya çoğunlukla üçteleksi, alttaki telek tabanı nektaryumlu; segmentler çok sayıda, yumurtamsı ilâ şeritsi, kenarlar geriye kıvrılmış; damarlar serbest uçlu; soruslar kenarda, devamlı, dış ve iç induzyumlu; sporlar kahverengi, ince dikencikli, dörtyüzlü-küresel.
 
Yayılış:
Kozmopolit bir cins olan Pteridium’un (Eğrelti) G. Yarımküre’de diployit (2n = 104) olan türleri bulunurken O. ve K. Amerika ile Avrupa’da, Afrika ve Asya’da diployit olan ancak farklı morfoloji gösteren örnekleri bulunmaktadır. Bunların bazıları allotetraployittir. Bu cins, Avrupa ve Asya kıtasında, morfolojik ve genetik açıdan farklı olan iki öbek, “aquilinum” ve “latiusculum” tarafından temsil edilmektedir. Bu taksonlardan Avrupa’da olanlar P. aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum (eğrelti), Asya florası’ndakiler ise P. aquilinum subsp. wightianum (Wall. ex J.Agardh) W.C.Shieh (asyaeğreltisi, yeni ad) olarak betimlenmişlerdir. ”latiusculum” morfotiplerinden K. Amerika örnekleri P. aquilinum (L.) Kuhn subsp. latiusculum (Desv.) Hultén ex R.T.Clausen (amerikaneğreltisi, yeni ad) olarak adladırılmış ve paratip olarak kabul edilmiştir. Benzer morfotipler, Avrupa’da P. aquilinum subsp. pinetorum (C.N.Page & R.R.Mill) J.A.Thomson (çameğreltisi, yeni ad), kuzey-doğu Asya’da ise P. aquilinum subsp. japonicum (Nakai) Á.Löve & D.Löve (japoneğreltisi, yeni ad) olarak adlandırılmıştır. Hawaii’de yayılış gösteren morfotip ise endemik olup P. aquilinum subsp. decompositum (Gaudich.) Lamoureux ex J.A.Thomson (pasifikeğreltisi, yeni ad), 1989 yılında da kuzey Biritanya’da tespit edilen yeni bir morfotip de P. aquilinum subsp. atlanticum C.N.Page (atlaseğreltisi, yeni ad) olarak similendirilmiştir.
 
 
Yayınlar:
 • Benlioğlu, O., Kaynak, G. ve Tarımcılar, G. (1996). Ecological studies of ferns distributed in the Black Sea Region. Fern Gazz. 15(5): 169-192.
 • Demiriz, H., Tutel, B., Aydın, A. (1969). Türkiye Flora ve Vejetasyonu üzerinde araştırmalar: IV. Türkiye Pteridophyt’lerine ait yeni materyaller; Filicales. İst. Üniv. Fen Fak. Mec., Seri B, 34(3-4): 137-181.
 • Kaynak, G., Benlioğlu, O. ve Tarımcılar, G. (1996). Türkiye eğrelti florasına katkılar. Ot Sist. Bot. Dergisi 3(1): 25-54.
 • Page, C.N. (1989). Three subspecies of Bracken, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Britain. Watsonia 17: 429-434.
 • Thomson, J.A. (2004). Towards a taxonomic revision of Pteridium (Dennstaedtiaceae). Telopea 10(4): 793-803.
 • Thomson, J.A. (2008). Morphotype and conflicting taxonomies in Pteridium (Dennstaedtiaceae: Pteridophyta). Fern Gaz. 18 (3): 101-109.
 • Tryon, R.M. (1941). A revision of the genus Pteridium. Rhodora 43(505): 1-31.
 • Tryon, R.M. (1941). A revision of the genus Pteridium (continued). Rhodora 43(506): 37-67.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Gönül Kaynak (2018). Pteridium. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 148. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.05, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=Mzk0"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.