Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Lycopodium L. Sp. Pl. 2: 1100 (1753)
Kibritotu Türk. Bitkileri List., s. 1 (2012)
 
  SONRAKİ
TÜR
 
Yazar: Mustafa Keskin
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Lycopodium
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 2: 1100 (1753)
Türkçe adı Kibritotu
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 1 (2012)
 
Tip:
Lektotip tür: L. clavatum L.
 
Sinonimleri:
Lycopodion Adans., Fam. Pl. 2: 491 (1763), [fark. telf. / orth. var.].
Lepidotis Mirb., Hist. Nat. Veg. (Lam. ve Mirb.) 3: 477 (1802), [lüzs. ad / nom. superfl.].
Diphasium C.Presl ex Rothm., Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 54: 64 (1951).
Diphasiastrum Holub, Preslia 47: 104 (1975).
Lycopodiastrum Holub ex Dixit, J. Bombay Nat. Hist. Soc. 77 (3): 540 (1981); [Holub, Preslia 47: 103 (1975), (geçz. ad / nom. inval.)].
Pseudodiphasium Holub, Folia Geobot. Phytotax. 18: 440 (1983).
Pseudolycopodium Holub, Folia Geobot. Phytotax. 18: 441 (1983); [Preslia 47: 103 (1975), (geçz. ad / nom. inval.)].
Austrolycopodium Holub, Folia Geobot. Phytotax. 26(1): 90 (1991).
 
Betim:
Sürünücü gövdeye sahip çokyıllık otlardır. Gövdenin toprağa değdiği alanlardan kök benzeri yapılar oluşturur. Çatallanarak büyüme gösterir. Yapraklar tek ya da iki biçimli. Toprakaltında kalan yapraklar düz, gövdeye doğru yatık, renksiz ve zarımsı gibi; topraküstü yapraklar gövdeye doğru yatık, uca doğru yükselici veya gövdeye hemen hemen dik, bir damarlıdır. Kozalak saplı ya da sapsız, dik, ya da az sarkık olup ana gövdeden tamamen farklılaşmıştır. Spor kesesi, yaprak (bırakte) koltuğunda tek olarak bir kozalakta toplanmıştır.
 
Yayılış:
Dünya üzerinde 40 kadar türü olmakla birlikte türlerin çoğunluğu kuzey ve güney yarımkürenin sıcak bölgelerinde ve tropik bölgelerin dağlık yerlerinde yayılış göstermektedir.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Yaprakların ucu kılsı çıkıntılı

2- Kılsı çıkıntının uzunluğu yaprak kadar; kozalaklar uzun bir sapın üzerinde 2 tane clavatum / Göbektozu

2. Yaprak ucundaki kılsı çıkıntı yapraktan kısa; kozalaklar tek ve sapsız | 2- annotinum / yalıngöbek annotinum / Yalıngöbektozu

1- Yaprakların ucunda kılsı çıkıntı yok

3- Kozalaklar sapsız, çifter çifter; bitki sarımsı yeşil alpinum / Dağ kibritotu

3- Kozalaklar saplı, tek tek; bitki yeşil ya da koyu yeşil tristachyum / Kibritotu

 
 
Yayınlar:
 • Zeybek, N. (1959). Kuzey-Doğu Anadolu’da bulunan iki Lycopodium türü (L. clavatum L.. ve L. chamaecyparissus A.Br.) üzerinde incelemeler. Türk. Biol. Derg. 9(1-2): 7-18.
 • Wilce, J.H. (1972). Lycopod spores, I. General spore patterns and the generic segregates of Lycopodium. Amer. Fern J. 62(3): 65-79.
 • Bissell, C.H. (1903). Lycopodium clavatum and its variety. Rhodora 5(49): 39-40.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Mustafa Keskin (2018). Lycopodium. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 83. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.01.28, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MzQ4"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.