Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Pteridophyta Schimp Handb. Palaeontol. [K.A.Zittel] 2(1): 1 (1879)
Eğrelti Bölümü Türk. Bitkileri List., s. 2 (2012)
 
ÖNCEKİ
TÜR
 
 
 
 
Taksonun;
Kategorisi Bölüm
Adı Pteridophyta
Yazarı Schimp
Künyesi Handb. Palaeontol. [K.A.Zittel] 2(1): 1 (1879)
Almanca bir diyagnoz ile yürürlüğe sokulmuştur
Türkçe adı Eğrelti Bölümü
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 2 (2012)
 
Tip cins:
Tip cins: Pteris L. (1753)
 
Betim:
Gametofit (gamet oluşturan, eşeyli) ve sporofit (spor oluşturan, eşeysiz) nesiller düzenli olarak birbirini izler. Sporofit, özümleme yapan, kök, gövde, yaprak (megafil) farklılaşması olan, spor keselerini (sporangiyum) ve sporları meydana getiren diployid nesildir. Gövdede öz bölgesini genellikle kesintisiz şekilde saran ksilem, karakteristik olarak mezark protoksilem bulunur. Spor protalyum denilen gametofiti oluşturur. Protalyum (gametofit, haployit nesil) genellikle kısa ömürlü olup, anteridyum ve arkegonyumlar ya izospor eğreltilerdeki gibi aynı birey üzerindedir ya da heterospor eğreltilerdeki gibi farklı bireyler üzerinde, yani mikroprotalyum veya megaprotalyum üzerindedir. Anteridyumların oluşturduğu sipermatozoyitler ancak su varlığında, arkegonyum içinde tutulan yumurtaya vararak dölleyebilir. Eğrelti Bölümü endodermisten çıkan yan kökler, gövdede mezark protokısilem, yalancı endospor, pilazmodiyal tapetum ve 30-1000 kamçılı sipermle karakterize edilir.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Karayosunu görünüşlü bitkiler; bitki dokusu zarsı, yarı saydam Hymenophyllum / Zareğrelti

1- Bitki normal görünüşlü; bitki dokusu kalın, saydam veya yarı saydam değil

2- Bitki gövdeleri eklemli görünüşlü Equisetum / Atkuyruğu

2- Bitki gövdeleri eklemli görünüşlü değil, ya da bitki gövdesiz

3- Suya batık veya suda yüzen tamamen sucul bitkiler

4- Olgun yapraklar uçta 4 yaprakçıklı, yonca görünüşlü (bazen gelişmemiş olabilir) Marsilea / Sutırfılı

4- Olgun yapraklar yukardaki gibi değil, her düğümde 3 yapraklı veya iki loplu

5- Yapraklar dairesel dizilişli, her düğümde 3 yaprak var, ikisi yüzücü yeşil, üçüncüsü dilimli ve suya batık, köke benzer; gerçek kök yok Salvinia / Sueğreltisi

5- Yapraklar almaşlı, kiremitvari dizilişli, iki loplu, üst lop yeşil, sarımsı yeşil veya koyu kırmızı, bordo, alt lop geniş ve suya batık; gerçek kök var Azolla / Kızıleğrelti

3- Karasal bitkiler, bazen bataklıklarda, çok nemli veya ıslak ortamlarda bulunabilir

6- Olgun yapraklar ipliksi, ya da çimensi, yaprakçık yok Pilularia / Teltırfıl

6- Olgun yapraklar basit veya bölünmüş ama ayalı

7- Yapraklar (fırontlar) basit ayalı, bölünmemiş

8- Sporofor başak şeklinde; yapraklarda sporangiyum yok Ophioglossum / Dilotu

8- Sporofor yok; Sporangiyumlar yaprakların alt yüzünde Asplenium / Saçakotu

7- Yapraklar (fırontlar) bileşik ayalı, çeşitli biçimlerde bölünmüş

9- Verimli (doğurgan, sporangiyumları taşıyan) ve kısır yapraklar farklı biçimlerde veya yaprağın verimli ve kısır bölümleri farklı yapıda ve biçimde

10- Sporangiyumlarda annulus yok Botrychium / Gazaldili

10- Sporangiyumlarda annulus var

11- Bitki biryıllık Anogramma / Maydanozeğreltisi

11- Bitki çokyıllık

12- Yapraklar (fırontlar) 3-4 teleksi

13- Verimli ve kısır bölümler aynı yaprakta, uçtaki telekler verimli, aşağıdaki telekler kısır Osmunda / Kıraleğreltisi

13- Verimli ve kısır yapraklar ayrı, verimli yaprakların bütün telekleri verimli Cryptogramma / Saklıeğrelti

12- Yapraklar (fırontlar) 1 teleksi, bazen en alttaki telek tekrar bölünmüş

14- En alttaki telek tekrar bölünmüş

14- Teleklerin hepsi aynı biçimde

15- Kısır yaprakların telekleri düz kenarlı Blechnum / Tarakeğreltisi

15- Kısır yaprakların telekleri az veya derin teleksi Matteuccia / Şaheğreltisi

9- Verimli (doğurgan) ve kısır yapraklar aynı biçimlerde, en azından verimli ve kısır bölümler aynı yaprakta ise bile verimli ve kısır bölümler farklı yapıda ve biçimde

16- Soruslar yaprak kenarında, çoğunlukla kıvrık yaprak kenarı ile örtülü

17- Yapraklar 1 teleksi Pteris / Uzuneğrelti

17- Yapraklar 2-3 teleksi

18- Telekler yelpaze biçiminde; sorusları saran yaprak kenarı bölmeli Adiantum / Baldırıkara

18- Telekler dikdörtgensi; sorusları saran yaprak kenarı bölmesiz, devamlı

19- Bitki en az 30 cm boyunda Pteridium / Eğrelti

19- Bitki en çok 30 cm boyunda

20- Yaprakçıkların alt yüzeyi neredeyse çıplak veya salgılı tüylere sahip Allosorus / Kıvrıkeğrelti

20- Yaprakçıkların alt yüzeyi yoğun pulsu veya salgısız tüylü

21- Yaprakçıkların üst yüzeyi neredeyse çıplak Paragymnopteris / Telekeğreltisi

21- Yaprakçıkların üst yüzeyi yünlü Cosentinia / Bozeğrelti

16- Soruslar yaprak alt yüzünde

22- Soruslar induzyumsuz

23- Yapraklar (fırontlar) en çok 2-az teleksi Phegopteris / Papra

23- Yapraklar (fırontlar) en az 3 teleksi Gymnocarpium / Baldırıçıplak

22- Soruslar induzyumlu

24- Soruslar uzamış, dikdörtgensi veya şeritsi

25- Soruslar uzun, şeritsi Asplenium / Saçakotu

25- Soruslar kısa, dikdörtgensi (oblong) Athyrium / Yeleğreltisi

24- Soruslar yuvarlak, dairesel

26- Soruslar sarı Polypodium / Benlieğrelti

26- Soruslar kahverengi

27- İnduzyum fincansı, spor keseleri bu fincanın içinde (bazen gözlenmesi zor) Woodsia / Yaylaeğreltisi

27- İnduzyum başka türlü veya bazen indirgenmiş

28- İnduzyum indirgenmiş

29- Yapraklar (fırontlar) en çok 1 teleksi Thelypteris / Karakızeğreltisi

29- Yapraklar (fırontlar) en az 2 teleksi Athyrium / Yeleğreltisi

28- İnduzyum belirgin

30- İnduzyum kalkansı; telekler veya telekçikler tabanda başparmak gibi çıkıntılı, loplu veya dişli Polystichum / Sivripilunç

30- İnduzyum başka türlü; telek ve telekçiklerde başparmaksı çıkıntı yok

31- İnduzyum yan kapak biçiminde Cystopteris / Gevrekeğrelti

31- İnduzyum yuvarlak, yüreksi veya böbreksi

32- Yaprak alt yüzü limon kokulu salgılı Oreopteris / İfteri

32- Yaprak alt yüzü salgısız, salgılı ise bile limon kokulu değil

33- Yapraklar 1-4 teleksi; yaprak sapı az veya çok pullu, Dryopteris / Pilunç

33- Yapraklar 1 teleksi; yaprak sapı çok az pullu veya pulsuz, hemen hemen çıplak Thelypteris / Karakızeğreltisi

 
 
Yayınlar:
 • Frey, W. (ed.) (2009). Syllabus of Plant Families, Adolf Engler’s Syllabus der Pflanzenfamilien, 13. baskı. 3. cilt. Bortraeger, Berlin
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.09, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=Mw=="

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.