Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Liliaceae Liliaceae Juss. Gen. Pl.: 48 (1789)
Zambakgiller Türk. Bitkileri List., s. 604 (2012).
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Liliaceae
Yazarı Liliaceae Juss.
Künyesi Gen. Pl.: 48 (1789)
[‘Lilia’ olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Lâtince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Zambakgiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 604 (2012).
 
Tip cins:
Tip cins: Lilium L. (1753).
 
Sinonimleri:
Tulipaceae Batsch, Dispos. Gen. Pl. Jenens.: 48 (1786).
Erythroniaceae Martinov, Tekhno-Bot. Slovar: 238 (1820).
Fritillariaceae Salisb., Gen . Pl.: 56 (1866).
 
Betim:
Soğanlı, bazen sitolonlu veya rizomlu, otsu bitkiler. Soğan pulları tek veya çok, dairesel veya kiremitvari dizilişli, tunikalı veya tunikasız; tunika derimsi, kâğıtsı, lifli veya ağsı, tüylü veya tüysüz, bazen şeffaf; bazen soğancıklı. Toprak üstü gövde dik, basit, tüylü, kıllı, pürüzlü, pürüzsüz veya sivilceli. Taban yaprakları (0-)1-2(-3) tane. Gövde yaprakları (0-)1 veya çok sayıda, kınsız, almaşlı, karşılıklı veya dairesel, sapsız, nadiren saplı; koltuklarında bazen soğancıklı. Çiçekdurumu uçta, tek, salkım, bileşik salkım, nadiren şemsiye veya talkım. Çiçekler erselik (nadiren erkek verimsiz; nispeten sıklıkla dişi verimsiz), dik veya sarkık, hunimsi, bazen tüpsü, çansı veya fincansı, ışınsal simetrili. Tepaller 6 tane, serbest, 2 sıralı (3+3), iç ve dış tepaller genellikle benzer, bazen iç, bazen dış tepaller daha geniş; düz veya geriye kıvrık; bazen meyvede kalıcı; balözü bezleri belirgin veya belirsiz, tepal üzerinde, tepal tabanında veya bükülme noktalarında. Sitamenler 6 tane, 2 sıralı (3+3), tepallere tabanda yapışık; filâmentler serbest, nadiren birleşik, ipliksi, şeritsi, bazen yassı, bazen şişkinleşmiş, sivilceli veya pürüzsüz; anterler filâmente tabandan veya sırttan bağlı, dışadönük. Yumurtalık 3 bileşik karpelli, üstdurumlu, nadiren altdurumlu; sitilus belirgin, uzun ya da kısa, bazen çok kısa ya da belirgin değil, sivilceli veya pürüzsüz; sitigma bölünmemiş veya 3 loplu veya parçalı ya da top başlı. Meyve bölmeli kapsül, kanatlı veya kanatsız. Tohumlar çok sayıda, yassı, bazen armutsu, açık veya koyu kahverengi, kanatlı veya kanatsız.
 
Yayılış:
Kuzey yarıkürenin ılıman bölgelerinde yayılış gösteren Liliaceae (Zambakgiller) Ailesi Dünya´da 6 oymak, 15 cins, yaklaşık 820 tür ile temsil edilir. Türkiye´de ise 2 oymağa ait 5 cins ve 99 türe sahiptir. Eskiden Liliaceae (Zambakgiller) Ailesi´nin çok daha fazla cins ve türü olduğu düşünülürdü. Son yıllarda yapılan çalışmalarla eskiden bu familya içinde olduğu düşünülen birçok bitki cinsi, ayrılarak ya başka familyalara aktarılmış ya da kendi ailesini oluşturmuştur.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Tunika ince, şeffaf, beyazımsı, fildişi rengi veya tunika yok

2- Soğan pulları çok sayıda; anter sırttan bağlı, oynak Lilium / Zambak

2- Soğan pulları 2-3 adet; anterler filâmente tabandan bağlı, sabit Fritillaria / Terslâle

1- Tunika kalın, kahverengi, daima var

3- Sitigma ile yumurtalık arasında sitilus yok Tulipa / Lâle

3- Sitigma ile yumurtalık arasında iyi gelişmiş sitilus var

4- Soğan en az 30 mm çapında; tepaller olgunlukta geriye kıvrık Erythronium / Alplâlesi

4- Soğan en fazla 20 mm çapında; tepaller her zaman dik Gagea / Sarıyıldız

 
 
Yayınlar:
 • Peruzzi, L. (2016). A new infrafamilial taxonomic setting for Liliaceae, with a key to genera and tribes. Pl. Biosystems 150(6): 1341-1347.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.05, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTQy"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.