Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Colchicaceae DC. Essai Propr. Méd. Pl.: 56 (1804)
Acıçiğdemgiller Türk. Bitkileri List., s. 871 (2012).
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Colchicaceae
Yazarı DC.
Künyesi Essai Propr. Méd. Pl.: 56 (1804)
(Cochicaceae), [kor. ad / nom. cons.] Kısa bir Fransızca betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Acıçiğdemgiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 871 (2012).
 
Tip cins:
Tip cins: Colchicum L. (1753).
 
Sinonimleri:
Merenderaceae Mirb., Hist. Nat. Pl. 8: 211 (1804).
 
Betim:
Çokyıllık kormuslu veya rizomlu bitkiler. Kormus dik veya sobollu; dış gömleğin tüp şeklinde uzayarak oluşturduğu bir boyun mevcut veya değil. Gelişmekte olan yapraklar ve çiçekler gövde kını ile çevrili. Yapraklar genellikle tabanda ve sapsız. Çiçekler tek veya demetler halinde. Tepal 6 adet, tabanda bir tüp oluşturacak şekilde birleşik veya serbest. Erkek organlar perigon segmetlerinin tabanına bağlı, 6 adet; filâmentler ince, tabanda balözü bezli; anter bağlantısı oynak. Yumurtalık üstdurumlu. Sitilus 3 adet, serbest; sitigma noktamsı veya dekürent. Meyve perdeli kapsül, 3 bölmeli, hemen hemen toprak seviyesinde veya değil; tohumlar çok sayıda.
 
 
 
Kitaba atıf
  • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
  • Bu sayfaya referans
  • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.01.28, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTQw"

  • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                     
     

    Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.