Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Melanthiaceae Batsch ex Borkh. Bot. Wörterb. 2: 8 (1797)
Dokuztepeligiller Türk. Bitkileri List., s. 621 (2012).
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Melanthiaceae
Yazarı Batsch ex Borkh.
Künyesi Bot. Wörterb. 2: 8 (1797)
[‘Melanthia’ olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Lâtince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Dokuztepeligiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 621 (2012).
 
Tip cins:
Tip cins: Melanthium L. (1753).
 
Betim:
Çokyıllık, rizomlu, otsu bitkiler. Gövde dik, tamamen veya sadece yukarda yapraklı. Yapraklar helezonî veya dairesel dizilişli; şeritsi, mızraksı, tersmızraksı, yumurtamsı veya eliptik; saplı veya sapsız; damarlanma paralel veya ana damarlar arasında ikincil damarlanmalı. Çiçekdurumu bileşik salkım veya uçta tek çiçekli; tüysüz veya tüylü. Çiçekler erselik veya andromonoyik, aktinomorfik; yumurtalık üst veya ortadurumlu. Tepaller iki daire halinde 6 adet (3+3), nadiren 4, 5 veya 8; şeritsi, eliptik, kaşıksı veya dikdörtgensi, kalıcı; serbest veya tabanda birleşik. Erkek organlar genelde 6 adet (3+3), nadiren 4, 5, 8 veya daha çok; serbest veya tepal tabanına tutunmuş. Yumurtalık yumurtamsı ilâ küremsi, 3-5 karpelli; karpeller tamamen veya sadece tabanda birleşik. Meyve üzümsü veya kapsül, dar eliptik ilâ basık küremsi. Tohumlar mekiksi-eliptik ilâ yumurtamsı, kanatlı veya kanatsız.
 
Yayılış:
Familya betimi Türkiye’deki cinslerine göre hazırlanmıştır. Dünyadaki başka cinslerine göre burada belirtilmemiş daha geniş bir betime sahip olabilir.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Boyu en az 60 cm; yapraklar alternat dizilişli, paralel damarlı, pileli, sapsız,

1- Boyu en çok 40 cm; yapraklar dairesel dizilişli, tek düğümde 4-13 yapraklı, 3 anadamarlı, düz, saplı,

 
 
 
Kitaba atıf
  • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
  • Bu sayfaya referans
  • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.07.12, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTM5"

  • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                     
     

    Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.