Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Dioscoreaceae R.Br. Prodr.: 294 (1810)
Dolanbaçgiller Türk. Bitkileri List., s. 408 (2012).
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Dioscoreaceae
Yazarı R.Br.
Künyesi Prodr.: 294 (1810)
[‘Dioscoreae’ olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Lâtince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Dolanbaçgiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 408 (2012).
 
Tip cins:
T: Dioscorea L., [kor. ad / nom. cons.] (1753).
 
Betim:
Çokyıllık, otsu nadiren çalı, tırmanıcı, genellikle kısa rizomlu ve birkaç yumru taşıyan soğanlı bitkiler. Kökler bazen tek katmanlı velamenli. Yapraklar saplı, yaprak sapının uç kısmı yastıksı. Yapraklar az elsi ilâ düz, ucu bazen hafifçe dışa dönük. Çiçekdurumu sapı otsu, bazen yapraksız; genellikle yan çiçekli, herbiri tek veya bileşik salkım, seyrek talkım, başak ya da salkım. Çiçekler üçerli, yumurtalık altdurumlu, aktinomorf, tekeşeyli ya da erselik, saplı ya da sapsız. Bırakteol var ya da yok. Tepaller 3 + 3, genellikle birbirine benzer, serbest ya da bazen tabanda birleşik, beyaz, açık sarı, yeşil ya da kahverengimsi–mor, az veya çok salgılı tüylü. Hipantiyum kısa, geniş ve basık veya genişletilmiş testimsi. Erkek organ genellikle 3 + 3 ya da 3 + 0; iplikçik kısa veya uzun, bazen tabanda genişlemiş, serbest, bazen tabanda tepalle kaynaşmış veya geriye kıvrık; başçık içedönük, sırttan veya tabandan bağlı, açılışı uzunluğuna, içten. Yumurtalık 3 bileşik karpelli, tek ya da üç bölümlü; tohumtaslakları anatrop; pilasentalanma çevresel ya da eksensel. Sitilus ucu üçdallı ya da üç loplu; dalları gerikıvrık, şemsiyeye benzer; sitigma sık sivilceli. Meyve bölmeli kapsül, nadiren üzümsü ya da kanatlı fındık; tohumlar yassı, kanatlı veya kanatsız, küremsi, düz.
 
Yayılış:
Gen merkezi GD. Asya’dır. Dünya’da 6 cins ve takriben 666 türü olan Dioscoreaceae (Dolanbaçgiller) Türkiye’de 1 cins ve 1 türle temsil edilir.
 
 
Yayınlar:
 • Al-Shehbaz, I.A. & Schubert, B.G. (1989). The Dioscoreaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 70: 57-95.
 • Burkill, I.H. (1960). The organography and the evolution of Dioscoreaceae, the family of the yams. Bot. J. Linn. Soc. 56: 319-412.
 • Caddick, L.R., Rudall P.J., Wilkin P., Hedderson, T.A. J. ve Chase, M.W. (2002). Phylogenetics of Dioscoreales based on combined analyses of morphological and molecular data. Bot. J. Linn. Soc. 138: 123-144.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.05, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTM4"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.