Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon Skandin. Växtfam.: 64 (1846).
Düğünvargiller Türk. Bitkileri List., s. 624 (2012).
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Nartheciaceae
Yazarı Fr. ex Bjurzon
Künyesi Skandin. Växtfam.: 64 (1846).
Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Narthecium Huds., [kor. ad / nom. cons.] (1762).
Türkçe adı Düğünvargiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 624 (2012).
 
 
Betim:
Çokyıllık, rizomlu, bazen sitolonlu otsular. Yapraklar çoğunlukla tabanda, kılıcına duruşlu, şeritsi, kılıçsı, mızraksı veya genişçe ters-mızraksı; gövde yaprakları genellikle küçük veya pulsu. Çiçekdurumu salkım, başak, bazen yalancı şemsiye, bırakteli. Çiçekler erselik, aktinomorf, hunimsi, fincansı veya düz, bazen çıngıraksı veya testimsi. Bırakteoller basit, şeritsi ilâ mızraksı. Tepaller 3’erli ikişer halkada dizili, taçyapraksı, en azından tabanda birleşik, şeritsi ilâ dikdörtgensi veya ters-mızraksı. Erkek organ 6 adet; filament şeritsi ilâ bizsi, bazen tabanda genişlemiş; anter şeritsi-mızraksı ilâ dairesel, sırttan veya tabandan bağlı, boyuna yarılarak açılır. Yumurtalık 3 karpelli, saplı veya sapsız, üstdurumlu veya yarı altdurumlu, nadiren altdurumlu; karpeller birleşik; tohumtaslakları anatrop veya kampilotrop, çok sayıda. Meyve perdeli veya bölmeli kapsül; tohumlar şeritsi veya genişçe eliptik, kahverengi, koyu kırmızı, açık sarı veya beyazımsı, bazen bir ucu ya da iki ucu tırnaklı, bazen kanatlı bazen de ne kanatlı ne de tırnaklı.
 
 
Yayınlar:
 • Tamura, M.N. (1998). Nartheciaceae. Şu eserde: Kubitzki, K. (ed.) (1998). The Families and Genera of Vascular Plants. 3: 381-392. Monocotyledons-Lilianae (except Orchidaceae). Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.05, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTM3"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.