Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Cymodoceaceae Vines Stud. Text-book Bot. 2: 553 (1895)
Sudüğümügiller Türk. Bitkileri List.s. 390 (2012).
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Cymodoceaceae
Yazarı Vines
Künyesi Stud. Text-book Bot. 2: 553 (1895)
[kor. ad / nom. cons.]. İngilizce bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Sudüğümügiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 390 (2012).
 
Tip cins:
T: Cymodocea K.D.Koenig, [kor. ad / nom. cons.] (1805).
 
Betim:
İki evcikli, rizomlu, suya batık, denizde yaşayan çokyıllık bitkiler. Rizom monopodiyal veya simpodiyal, düğüm ve düğümaraları belirgin. Yapraklar bir düzlemde iki sıralı dizilişli (distih), kın ve aya farklılaşmış; kın dilsi, kulaksı; yaprak ayası yassı, şeritsi, silindirik, bizsi; hücreler tanenli. Çiçekdurumu tek veya talkım; çiçek örtüsü genelde bulunmaz; erkek çiçekler neredeyse sapsız ya da saplı, 2 başçıklı; dişi çiçekler (1-)2 karpelli, serbest, sapsız ya da saplı; sitigma 2-3, ipliksi. Meyve tablamsı.
 
Yayılış:
5 cins olan familya, dünyada tropik, astropik ve ılıman kuşak denizlerinde yayılış gösterir. Cymodoceaceae (Sudüğümügiller) Türkiye florasında Cymodocea (Sudüğümü) cinsi ile temsil edilir.
 
 
Yayınlar:
 • Cox, P.A. ve Humphries, C.J. (1993). Hydrophilous pollination and breeding system evolution in seagrasses: a phylogenetic approach to the evolutionary ecology of the Cymodoceaceae. Bot. J. Linn. Soc. 113: 217-226.
 • Kuo, J. ve McCoMB, A.J. (1998). Cymodoceaceae. Şu eserde: Kubitzki, K. (ed.). The Families And Genera of Vasucular Plants 4: 133-140. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.05, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTM2"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.