Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Hydrocharitaceae Juss. Gen. Pl.: 67 (1789)
Kurbağazehirigiller Türk. Bitkileri List.s. 521 (2012).
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Hydrocharitaceae
Yazarı Juss.
Künyesi Gen. Pl.: 67 (1789)
[‘Hydrocharideae‘ olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Lâtince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Kurbağazehirigiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 521 (2012).
 
Tip cins:
T: Hydrocharis L. (1753).
 
Sinonimleri:
Najadaceae Juss., Gen. Pl.: 18 (1789), [kor. ad / nom. cons.].
 
Betim:
Bir veya çokyıllık, yüzücü veya suya batık, tatlı su veya denizel otsu bitkiler. Kökler basit veya dallı. Gövdeler değişik şekillerde, basit veya dallanmış. Yapraklar tabanda veya gövde üzerinde helezoni veya halkavari dizilişli, batık veya yüzücü, saplı veya değil, bazen aşağıda kınlı. Çiçekdurumu saplı veya sapsız. Bırakte 2, karşılıklı veya sıpataya benzer, iki parçalı. Çiçekler bir eşeyli veya erselik; çiçek parçaları serbest, bir veya iki serili; her seri 3 parçalı. Sitamenler (1-)3 veya daha fazla; içte olanlar genellikle verimsiz. Yumurtalık altdurumlu; pilasentalanma çevresel; sitilus dalları çok sayıda, dallanmış veya çatallı. Meyve üzümsü veya değişik şekillerde açılan veya kırılan kapsül, küremsi veya uzamış. Tohum çok sayıda.
 
Yayılış:
Familya, dünyada çoğunluğu tropikal bölgelerde olan 17 cinse ait yaklaşık 76 kozmopolit tür ile temsil edilir. Türkiye’de familya’nın 7 cinsi bulunmaktadır.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Yapraklar tabana toplanmış

2- Yapraklar belirgin saplı Hydrocharis / Kurbağazehiri

2- Yapraklar sapsız, bazen tabana doğru daralıcı

3- Yaprak kenarı batıcı testere dişli Stratiotes / Sufeneri

3- Yapraklar kenarı düz, bazen uca doğru batıcı olmayan küçük dişli

1- Yapraklar tabanda toplanmamış

4- Yapraklar saplı

4- Yapraklar sapsız

5- Kulakçık, yaprak kenarı veya yaprak altında dikensi dişçikli; yapraklar tabanda kınlı Najas / Superisi

5- Bitkinin herhangi bir organında dikensi dişçikler yok veya yaprak kenarları küçük dişçikli; yaprak tabanı kınsız

6- Orta yapraklar en az 14 mm uzunluğunda Egeria / Egerya

6- Orta yapraklar en fazla 12 mm uzunluğunda Elodea / Elodea

 
 
Yayınlar:
 • Ancibor, E. (1979). Systematic anatomy of vegetative organs of the Hydrocharitaceae. Bot. J. Linn. Soc. 78: 237-266.
 • Les, D.H., Moody, M.L. ve Soros, C.L. (2006). A reappraisal of phylogenetic relationships in the monocotyledon family Hydrocharitaceae (Alismatidae). Aliso 22: 211–230
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.10.20, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTMw"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.