Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Butomaceae Mirb. Hist. Nat. Pl. 8: 194 (1804)
Bataklıkgülügiller Türk. Bitkileri List.s. 299 (2012).
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Butomaceae
Yazarı Mirb.
Künyesi Hist. Nat. Pl. 8: 194 (1804)
[‘Butomi’ olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Bataklıkgülügiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 299 (2012).
 
Tip cins:
T: Butomus L. (1753).
 
Betim:
Çokyıllık, rizomlu otlar. Rizom kalın, yatay. Yapraklar tabanda, şeritsi, dik, almaşlı. Çiçek durumu sapı dik, çıplak. Çiçekdurumu yalancı şemsiye, herbiri bırakte ile taşınan 3 sarmal talkımlı. Çiçekler 3’lü, erselik, çok simetrili; dış tepaller iç tepallerden hafifçe dar; erkek organlar verimli, 9 adet; başçıklar içe yönelimli; yumurtalık üstdurumlu 6(-9) karpelli; karpeller hafifçe tabanda yapışık; sitilus kalıcı. Meyve folikül. Tohumlar besidokusuz.
 
Yayılış:
Familyanın Dünya genelinde yayılışı Avrupa ve Asya’dır. Kuzey Amerika’da doğallaşmıştır. Dünya’da 1 cins ile temsil edilen Bataklıkgülügiller familyasının 2 türü bulunmaktadır.
 
 
 
Kitaba atıf
  • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
  • Bu sayfaya referans
  • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.01.28, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTI5"

  • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                     
     

    Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.