Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Araceae Juss. Gen. Pl.: 23 (1789)
Yılanyastığıgiller Res. Tur. Flor. II (2018)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Araceae
Yazarı Juss.
Künyesi Gen. Pl.: 23 (1789)
[“Aroideae” olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Lâtince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Yılanyastığıgiller
Türkçe ad künyesi Res. Tur. Flor. II (2018)
 
Tip cins:
T: Arum L. (1753)
 
Sinonimleri:
Lemnaceae Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 729 (1822), [kor. ad / nom. cons.].
 
Betim:
Herdem yeşil veya mevsimsel dormansi gösteren, çok küçük ilâ devasa formlarda, epifitik, tırmanıcı veya sucul, yumrulu veya rizomlu bitkiler. Gövde dik, tırmanıcı, sürünücü veya yalancı gövdeli. Yapraklar tam veya birleşik ayalı, genellikle saplı ve tüysüz; aya dümdüz, mızraksı, yüreksi, oksu ilâ az teleksi ilâ derin teleksi veya ayaksı. Çiçekdurumu uçta, genellikle tek; tek eşeyli veya erselik çiçekli. Sıpata hemen hemen tüm taksonlarda belirgin, genelde kayıksı veya tabanda daralmış bir tüp ile uçta genişçe bir aya’dan meydana gelir. Koçan genelde dik, kısmen kalın, saplı ya da sapsız, genelde belirgin biçimde çiçek bölmelerine ayrılmış; verimli dişi ve erkek çiçekler birbirlerine birleşik veya aralarında verimsiz çiçek bölgeleri mevcut; dişi çiçekler devamlı tabanda; erkek çiçekler ya orta kısımda ya da en uçta bulunur. Çiçekler 2 ilâ 3 elemanlı; erselik çiçekler de perigon mevcut veya değil; tek eşeyli çiçekler genellikle perigonsuz. Erkek organ genellikle 3 + 3 veya 2 + 2, genelde ayrık veya kısmen ilâ tamamen birleşik; filamentler çoğunlukla ayrık; anterler tabandan bağlı. Verimsiz çiçekler genelde verimli çiçek bölgeleri arasında, nadiren dişi çiçek bölgesinin tabanında veya en uçta apendajın tabanında yer alır. Yumurtalık genellikle 1-3 bölmeli, nadiren daha fazla bölmeli; tohum taslağı 1 ilâ çok sayıda. Meyveler üzümsü, genelde sulu, nadiren derimsi. Tohumlar besi dokulu veya değil, meyve başına 1 ilâ birçok; tohum kabuğu kalın yada ince, pürüzsüz, siğilli veya çizgili-kaburgalı.
 
Yayılış:
Kozmopolit bir familya olup çeşitlenme merkezi tropik bölgelerdir. Toplamda 105 kadar cins ve 3300 kadar türe sahiptir.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Suda serbest yüzen bitkiler, kökler su içinde serbest

2- Yapraklar gerçek, belirgin rozetsi dizilişli, tüylü, olgunlukta yaprak ayası 4 cm’den uzun Pistia / Sumarulu

2- Gerçek yaprakları bulunmaz, fıront (yapraksı gövdeler) tüysüz, 1,5 cm’den kısa

3- Kök 5-12(-15) adet; köklerin fıront tabanına bağlandığı yerde 2 zarsı pul mevcut, fıront alt yüzeyi her zaman kırmızımsı-mor pigmentli Spirodela / Tellisumercimeği

3- Kök 1 adet; kökün fıront tabanına bağlandığı yerde zarsı pullar bulunmaz, fıront alt yüzeyi nadiren kırmızımsı-mor pigmentli 2- Lemna / Sumercimeği

1- Bitkiler sulak alanlarda yaşasalar bile asla sucul değil, kökleri mutlaka bir substrata tutunur

4- Verimsiz erkek çiçekler, verimli erkek çiçeklere benzer, verimli erkek ile dişi çiçekler arası bölgeyi aralıksız tamamen kaplar; verimsiz erkek çiçek bölgesi belirgin olarak boğum benzeri daralmış, büzülmüş; erkek çiçek bölgesi 5 cm’den daha uzun Colocasia / Gölevez

4- Verimsiz erkek çiçekler, verimli erkek çiçeklere morfolojik olarak benzemez, verimli erkek ve dişi çiçekler arası bölgeyi aralıksız bir şekilde tamamen kaplamaz veya verimsiz çiçekler yok; verimsiz erkek çiçek bölgesi büzülmez ya da daralmaz, erkek çiçek bölgesi her zaman 3 cm’den kısa

5- Verimsiz çiçek bulunmaz; sıpata tüpü, boyuna koyu yeşil ilâ kahverengimsi-yeşil çizgili; koçan uca doğru belirgin bir şekilde kıvrık Arisarum / Yılancıkotu

5- Verimsiz çiçekler mevcut veya değil; sıpata tüpü boyuna çizgili değil; koçan uca doğru belirgin olarak kıvrılmaz

6- Apendaj tabanı ile verimli erkek çiçekler arasında verimsiz erkek çiçekler var Arum / Yılanyastığı

6- Apendaj tabanı ile verimli erkek çiçekler arasında verimsiz erkek çiçekler yok

7- Yapraklar oksu ilâ tebersi veya yüreksi Arum / Yılanyastığı

7- Yapraklar farklı şekillerde fakat oksu ilâ tebersi veya yüreksi değil

8- Sıpata tüpü tabana kadar ayrık, erkek ve dişi çiçekler bitişik, arada verimsiz çiçek bulunmaz Dracunculus / Yılanbıçağı

8- Sıpata tüpü tabana kadar ayrık değil veya nadiren ayrık, erkek ve dişi çiçekler bitişik değil, genelde verimsiz çiçekler mevcut

9- Çiçekli dönemde bitki yapraklı; yapraklar tabanda yanal 2 veya çok parçalı, bazen tam; eğer yapraklar tam ise sıpata tüpü tabana kadar ayrık; herbir yumurtalıkta 2 tohumtaslağı var Eminium / Yılanbacağı

9- Çiçekli dönemde genelde bitkiler yapraksız; yaprakların tabanında yanal parçalar bulunmaz; sıpata tüpü tabana kadar ayrık değil veya nadiren ayrık; eğer tüp tabana kadar ayrıksa çiçeklenme döneminde bitki yapraksız; herbir yumurtalıkta 1 tohumtaslağı var Biarum / Yılanpancarı

 
 
Yayınlar:
 • Alpınar, K. (2007). The Araceae of Turkey. Aroideana 30: 3-17.
 • Cabrera, L.I., Salazar, G.A., Chase, M.W., Mayo, S.J., Bogner, J. ve Davila, P. (2008). Phylogenetic relationships of Aroids and duckweeds (Araceae) inferred from coding and noncoding plastid DNA. Amer. J. Bot. 95: 1153-1165.
 • Daubs, E.H. (1965). A monograph of Lemnaceae. Illinois Biol. Monogr. 34.
 • Hegelmaier, F. (1868). Die Lemnaceen. Eine Monographische Untersuchung. Engelmann, Leipzig.
 • Landolt, E. (1980). Description of six new species of Lemnaceae. Veröff. Geobot. Inst. Eidg. Tech. Hochsch. Stift. Rubel Zuer. 70: 22-29.
 • Landolt, E. (1986). The family of Lemnaceae—A monographic study, cilt 1. Veröff. Geobot. Inst. Eidg. Tech. Hochsch. Stift. Rubel Zuer. 71: 1-566.
 • Landolt, E. ve Kandeler, R. (1987). The family of Lemnaceae—A monographic study, cilt 2. Veröff. Geobot. Inst. Eidg. Tech. Hochsch. Stift. Rubel Zuer. 95: 1-638.
 • Mayo, S.J., Bogner, J. ve Boyce, P.C. (1997). The genera of Araceae. Royal Botanic Gardens, Kew, Londra.
 • Nicolson, D.H. (1975). Lectotypification of genera of Araceae. Taxon 24(4): 467-468.
 • Rothwell, G.W., Van Atta M.R., Ballard, H.E. ve Stockey, R.A. (2004). Molecular phylogenetic relationships among Lemnaceae and Araceae using the chloroplast trnL–trnF intergenic spacer. Mol. Phyl. Evol. 30: 378-385.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.08, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTI3"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.