Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Nymphaeaceae Salisb. Ann. Bot. [König & Sims] 2: 70 (1805)
Nilüfergiller Res. Tur. Flor. II (2018)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Nymphaeaceae
Yazarı Salisb.
Künyesi Ann. Bot. [König & Sims] 2: 70 (1805)
[“Nymphaeëae” olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Lâtince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Nilüfergiller
Türkçe ad künyesi Res. Tur. Flor. II (2018)
 
Tip cins:
Tip cins: Nymphaea L., [kor. ad / nom. cons.] (1753)
 
Sinonimleri:
Nupharaceae A.Kern., Pflanzenleben 2: 699 (1891).
 
Betim:
Çokyıllık otsu, sucul bitkiler. Rizom silindirik. Yapraklar helezoni dizilişli, yuvarlak ilâ genişçe dikdörtgensi ilâ dar mızraksı, su üstünde düz, su altında dürülmüş, üstte tüysüz, altta tüysüz veya yoğun tüylü, ucu küt ilâ yuvarlak, tabanda yüreksi ilâ oksu, loplar arası açık veya üst üste biner; damarlanma ilk başta teleksi, daha sonra çatallı veya anastomoz, belirgin orta damarlı. Yaprak sapı uzamış, silindirik, eliptik veya kanatlı, tüysüz ilâ tüylü. Çiçek sapı uzamış, sağlam ve düz, silindirik, tüysüz ilâ tüylü. Çiçek 1 adet, su yüzeyinde veya yukarısında, hafifçe kokulu, aktinomorfik, çiçek örtüsü parçaları sitamenler serbest. Çanak yapraklar 5-9(-14), yeşilimsi, sarı, sık sık kırmızı veya sırtta hafifçe pembe renkli, dikdörtgensi-tersyumurtamsı ilâ hemen hemen yuvarlak, içbükey, bazen kalıcı. Taç yapraklar çok sayıda, belirsiz ve pulsu, sarı veya hafifçe kırmızı renkli, dikdörtgensi ilâ kaşıksı, bazen kalın, yuvarlak ilâ böbreksi, nektarlı. Sitamenler çok sayıda, ayalı, sarı veya hafifçe kırmızı renkli, helezoni dizilişli, olgunlukta geri kıvrık. Karpeller 5-36, birleşik, sitigmatik disk düz ilâ loplu, sarı, yeşil veya kırmızı, diskin altında daralma var veya yok; sitigma sapsız, şeritsi ilâ eliptik, ışınsal. Meyve tabanda düzensiz açılır, derimsi, üzümsü kapsül, su yüzeyinde veya üstünde olgunlaşır, yumurtamsı, hafifçe küresel ilâ testimsi, pürüzsüz ilâ boyuna damarlı, yeşil ilâ bazen kırmızımsı, bariz bir yaka veya sitilus var veya yok. Tohum çok sayıda, dar ilâ genişçe yumurtamsı, sarı, yeşil ilâ koyu kahverengi.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Çiçek sarı; taç yapraklar 10-12 mm uzunluğunda; çanak yapraklar 5, kalıcı; yapraklar genişçe eliptik ilâ yumurtamsı, yan damarların çatalsı uçları birbirleri ile birleşmez Nuphar / Sarınilüfer

1. Çiçek beyaz; taç yapraklar 30- 75 mm uzunluğunda; çanak yapraklar 4, dökülücü; yapraklar yuvarlak, yan damarların çatalsı uçları birbirleri ile birleşir (anastomoz) Nymphaea / Nilüfer

 
 
Yayınlar:
 • Beal, E.O. (1956). Taxonomic revision of the genus Nuphar Sm. of North America and Europe. J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 72: 317-346.
 • de Bélair, G. (2010). Nuphar lutea. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T164316A5823481. er. tar.: 05 vii 2016.
 • Rechinger, K.H. (1966). Nymphaeaceae. Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz Austria.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.05, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTIy"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.