Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Taxaceae Gray Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 222, 226 (1822)
Porsukgiller Res. Tur. Flor. II (2018)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Taxaceae
Yazarı Gray
Künyesi Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 222, 226 (1822)
[“Taxideae” olarak], [kor. ad / nom. cons.]. İngilizce bir betim ve diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Porsukgiller
Türkçe ad künyesi Res. Tur. Flor. II (2018)
 
Tip cins:
Tip cins: Taxus L. (1753)
 
Sinonimleri:
Cephalotaxaceae Neger, Nadelhölzer 23: 30 (1907).
Amentotaxaceae Kudô & Yamam., J. Soc. Trop. Agric. 3: 110 (1931).
Austrotaxaceae Nakai, Tyosen-Sanrin 158: 14 (1938).
Torreyaceae Nakai, Tyosen-Sanrin 158: 14, 23 (1938).
 
Betim:
İki veya nadiren birevcikli, iğne yapraklı, herdem yeşil, çalı veya ağaçlar. Kökler lifli veya odunsu. Gövde kabuğu ince, dar şeritler halinde pul pul dökülücü. Dallar yayılıcı veya yükselici; yan dallar ile uç sürgünler iyi gelişmiş; ince dallar silindirik, az çok yivli (dekürent yaprak tabanından dolayı yol yol), ucu tomurcuklu; tomurcuk pulları kiremitvari. Yapraklar şeritsi-mızraksı, derimsi, yassı, kalıcı; sarmal veya dekussat, genellikle ince yan dallar üzerinde taraksı dizilişli; gözenekler abaksiyal yüzde iki açık yeşil bant halinde, orta damarın her iki tarafında; orta damar belirgin veya değil; reçine kanallı veya kanalsız. Erkek kozalak yarı küremsi ilâ kısa silindirimsi, yapraklı sürgünde yan durumlu, yaprak koltuğunda veya vejetatif sürgünlerin ucunda tek tek veya sürgünün hemen altında (1-)3-6’lı kümeler halinde; mikrosiporofiller bir eksen üzerinde sarmal veya dekusat; çiçektozu torbası 2-9. Dişi çiçekler kozalak yapmaz; yaprak veya bırakte koltuğunda tek veya çift, pulsu yapraklarla çevrili sürgüncük gibi, saplı veya sapsız; tohumtaslağı tek, çiçek ekseninin ucunda, dik durumlu. Tohum eriksi veya fındıksı, yumurtamsı, hafif yassı, sert, sertleşmiş kabuklu; aril ile kısmen sarılı veya bütünüyle arilin içinde. Çimlenme toprak üstünde.
 
Yayılış:
Dünya’da 6 cins ve 28 türü olan Taxaceae (Porsukgiller) Ailesi (Christenhusz ve ark., 2011) Türkiye’de 1 cins ve 1 türle temsil edilir. K. Yarıkürenin nemli, ormanlık habitatlarında; Avrasya ve K. Amerika’nın dağları ile O. Amerika ile GD. Asya’nın tropik ve astropik bölgelerinde yayılır.
 
 
Yayınlar:
 • Christenhusz, M.J.M., Reveal, J.L., Farjon, A., Gardner, M.F., Mill, R.R. ve Chase, M.W. (2011). A new calssification and linear sequence of extant gymnosperms. Phytotaxa 19: 65-66.
 • Dörken, V.M. ve Nimsch, H. (2016). Some new aspects about the evolution of pollen cones and perisporangate microsporangiophores in Taxaceae. Bull. Cupressus Conservation Project 5(1): 3-21.
 • Ghimire, B. ve Heo, K. (2014a). Cladistic analysis of Taxaceae s.l. Pl. Syst. Evol. 300(2): 217–223.
 • Ghimire, B., Lee, C. ve Heo, K. (2014b). Leaf anatomy and its implications for phylogenetic relationships in Taxaceae s.l. J. Pl. Res. 127(3): 373-388.
 • Hao, DC., Xiao, PG., Huang, B., Ge, GB. ve Yang, L. (2008). Interspecific relationships and origins of Taxaceae and Cephalotaxaceae revealed by partitioned bayesian analyses of chloroplast and nuclear DNA sequences. Pl. Syst. Evol. 276(1): 89-104.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.09, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTIx"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.