Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Pinaceae Spreng. ex F.Rudolphi Syst. Orb. Veg.: 35 (1830)
Çamgiller Türk. Bitkileri List. (2012)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Pinaceae
Yazarı Spreng. ex F.Rudolphi
Künyesi Syst. Orb. Veg.: 35 (1830)
[kor. ad / nom. cons.]. Lâtince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Çamgiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip cins:
Tip cins: Pinus L. (1753)
 
Sinonimleri:
Cedraceae Vest, Anleit. Stud. Bot.: 265, 280 (1818).
Abietaceae Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 222, 223 (1822), [kor. ad / nom. cons.].
Piceaceae Gorozh., Lekts. Morf. Sist. Archegon.: 79 (1904).
 
Betim:
Birevcikli, herdem yeşil, bazen yaprak döken reçineli ağaçlar veya çalılar; odun reçine kanallı. Sürgünler tüylü veya tüysüz. Tomurcuklar pullu, reçineli veya reçinesiz. Yapraklar tek tek ya da uzun veya kısa sürgün üzerinde demetler ilâ öbekler halinde, helezonî dizilişli; tabanda kınlı veya değil, iğnemsi, şeritsi veya dikdörtgenimsi. Çiçekler kozalaklar halinde düzenlenmiş; erkek kozalaklar (çiçektozu kozalağı) tırtılsı, yaprak koltuklarında tek tek veya sürgün uçlarında kümeler halinde, silindirik, çok sayıda helezoni düzenlenmiş mikrosiporofilli; her mikrosiporofil genellikle iki çiçektozu keseli. Dişi kozalaklar (tohum kozalağı) genellikle tek tek, dik, yarı dik veya sarkık, sapsız veya kısa saplı, küremsi veya uzamış, helezonî düzenlenmiş çok sayıda pullu, ± çok belirgin bırakteli. Tohumlar her bir bıraktede 2 adet, kanatlı veya değil; çenek sayısı değişken.
 
Yayılış:
Familya Dünyada 11 cins ve yaklaşık 225 tür ile temsil edilir.
 
Teşhis Anahtarı:

1- Bitki yaprak dökücü Larix / Melez

1- Bitki herdem yeşil

2- Yapraklar 2, 3, 5’li demetler veya dairesel dizilmiş öbekler halinde

3- Yaprak tabanı kınlı; yapraklar 2, 3 veya 5’erli demetler halinde Pinus / Çam

3- Yaprak taban kınsız; öbekteki yaprak sayısı 10’dan fazla Cedrus / Sedir

2- Yaprak demetler veya öbekler halinde değil

4- Yapraklar 4 yüzlü, her bir yüzde bir gözenek bantlı Picea / Lâdin

4- Yapraklar yassılaşmış 2 yüzlü, alt yüzeyde 2 gözenek bantlı

5- Olgun dişi kozalak dik Abies / Göknar

5- Olgun dişi kozalak asık Pseudotsuga / Duglas

 
 
Yayınlar:
 • Christensen, K.I. ve Orlova, L.V. (2006). Typification of specific and infraspecific names in Abies, Larix, Picea and Pinus (Pinaceae). Feddes Repert. 117(7-8): 519–525.
 • Kovacevic, D., Nikolic, B., Drinic, S.M., Bojovic, S., Dodos, T., Rajcevic, N., Marin, P.D. (2013). Genetic relationships among some Pinus, Picea, and Abies species revealed by rapd markers. Genetika (Belgrade) 45(2): 493-502.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.05, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTE5"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.