Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Polypodiaceae J.Presl & C.Presl Delic. Prag.: 159 (1822)
Benlieğreltigiller Türk. Bitkileri List. (2012)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Polypodiaceae
Yazarı J.Presl & C.Presl
Künyesi Delic. Prag.: 159 (1822)
Gerçek bir yayınla ve Lâtince bir betimle yayınlanmış, ama kabul edilemeyen Filices Juss. (Gen. Pl.: 14. 4 Aug 1789) adına (B.F.V. von Berchtold & J. Presl, Prir. Rostlin: 272. 1820) üzerinden dolaylı bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Benlieğreltigiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip cins:
Tip cins: Polypodium L. (1753)
 
Betim:
Çoğunlukla bitki ya da kaya üzerinde yaşayan veya az sayıda karasal çokyıllık bitkiler. Rizomlar uzun-sürünücü ilâ kısa-sürünücü, pullu. Yaprak ayası tek veya iki biçimli, basit ilâ az teleksi veya derin teleksi; çıplak, tüylü veya pullu. Damarlanma anastomoz veya ağsı, bazen damarlar serbest. Soruslar yüzeyde, nadiren telekçik kenarlarında, yuvarlak ilâ dikdörtgensi veya eliptik, nadiren uzamış veya örümcekağsı; spor keseleri 1-3 sıra, çoğunlukla uzun saplı, parafizli; sporlar saydam’dan sarımsıya kadar, böbreksi veya yeşilimsi ve küresel-dörtyüzlü.
 
Yayılış:
Bu familyanın Dünya’da 52 cins ve yaklaşık 1200 türü bulunmaktadır. Dünyanın tropik ve ılıman bölgelerinde yayılış gösterirler.
 
 
Yayınlar:
 • Benlioğlu, O., Kaynak, G. ve Tarımcılar, G. (1996). Ecological studies of ferns distributed in the Black Sea Region. Fern Gaz. 15(5): 169-192.
 • Bureš, P., Tichý, L., Wang, Y.-F. ve Bartoš, J. (2003). Occurrence of Polypodium × mantoniae and new localities for P. interjectum in the Czech Republic confirmed using flow cytometry. Preslia 75: 293-310.
 • Demiriz, H., Tutel, B. ve Aydın, A. (1969). Türkiye Flora ve Vejetasyonu üzerinde araştırmalar: IV. Türkiye Pteridophyt’lerine ait yeni materyaller; Filicales. İst. Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B, 34(3-4): 137-181.
 • Futak, J. (1966). Polypodium L. Şu eserde: Flora Slovenska, 2: 222-226, Slovenskej Akadémie Vied, Slvensko.
 • Grabowska, B. ve Kubala, T. (2012 ). Genus Polypodium L. and Polypodium vulgare L. complex in the collections of Polish botanical gardens. Şu eserde: Szczêsniak, E. ve Gola, E. (edlr.). Genus Polypodium L. in Poland. s. 123-130, Polish Botanical Society, Wroclaw.
 • Harmaja, H. (2012). The oldest record of Polypodium interjectum in Sweden, with notes on the variability of P. vulgare. Ann. Bot. Fenn. 49: 13-20.
 • Helanova, K., Bures, P., Smarda, P. ve Horova, L. (2004). Polypodium × mantoniae (P. interjectum × P. vulgare) new hybrid in Romania, confirmed using flow cytometry. Contribuţii Botanice 39: 7-11.
 • Hrsak, V. (2002). Taxonomic and chorologic revision of the Polypodium vulgare complex in Herbarium Croaticum and the Ivo and Marija Horvat Herbarium. Acta Bot. Croat. 61(1): 45-49.
 • Ivanova., D. (2006). Polypodium interjectum and P. × mantoniae (Polypodiaceae: Pteridophyta), new to the Bulgarian flora. Phytol. Balcan. 12(2): 191-202.
 • Kaynak, G. ve Tuyji, O. (1991). Bursa ve çevresi eğreltileri üzerinde korolojik incelemeler. Doğa Turk. J. Bot. 15: 227-235.
 • Kaynak, G., Benlioğlu, O. ve Tarımcılar, G. (1996). New Floristic Records for the Fern Flora of Turkey. Fern Gaz. 15(4): 119-140.
 • Kaynak, G., Benlioğlu, O. ve Tarımcılar, G. (1996). Türkiye eğrelti florasına katkılar. Ot Sist. Bot. Dergisi 3(1): 25-54.
 • Peroni, A., Peroni, G. ve Mifsud, S. (2013). Polypodium vulgare subsp. melitense new subspecies from Gozo, Maltese Islands (Pteridophyta: Polypodiaceae). Bot. Complutensis 37: 41-46.
 • Peroni, A., Peroni, G. ve Zanetta, A.G. (2006). Conferma di Polypodium × mantoniae Rothm. (Pteridophyta, Polypodiaceae) per l’Italia. Riv. Piem. St. Nat. 27: 115-124.
 • Shalimov, А.P., Vaganov, А.V. ve Shmakov, A.P. (2011). Spore morphology of Polypodium L. (Polypodiaceae J.Presl & C.Presl) species from Russia. Turczaninowia 14(2): 5-14.
 • Shivas, M.G. ve Walker, T.G. (1970). Names of hybrids in the Polypodium vulgare complex. Brit. Fern Gaz. 10(3): 152.
 • Shivas, M.G. (1961). Contributions to the cytology and taxonomy of species of Polypodium in Europe and America. II. Cytology. J. Linn. Soc. (Bot.) 58(370): 13-25.
 • Szczêniak, E., Zenkteler, E., Gola, E.M. ve Jêdrzejczyk, I. (2012). The genus Polypodium L. in Poland-a key to the species determination. Şu eserde: Szczêsniak, E. ve Gola, E. (edlr.). Genus Polypodium L. in Poland. s. 5-25, Polish Botanical Society, Wroclaw.
 • Viane, R., Rasbach, H., Rasbach, K. ve Reichstein, T. (1996). Observations on some ferns of Poros and adjacent parts of the Peloponnesus, (Greece). Bocconea 5(1): 279-300.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.08, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTE3"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.