Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Blechnaceae Newman Hist. Brit. Ferns, ed. 2: 8 (1844)
Tarakeğreltisigiller Türk. Bitkileri List. (2012)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Blechnaceae
Yazarı Newman
Künyesi Hist. Brit. Ferns, ed. 2: 8 (1844)
İngilizce bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Tarakeğreltisigiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip cins:
Tip cins: Blechnum L. (1753)
 
Betim:
Genellikle karasal eğreltiler, bazen kaya üzerinde, epifit ya da tırmanıcı. Rizomlar dik ilâ uzun-sürünücü; pul hücreleri ızgaramsı değil. Fıront sapı çoğunlukla pullu, tabanda yoğun kepekli; aya basit, az teleksi ilâ teleksi, nadiren iki teleksi, verimli fırondlarda aya dar ya da verimli ve verimsiz fırondlar çok benzer; genç fırontlar bazen kırmızımsı; soruslar teleğin orta damarının her iki yanında bir ya da daha fazla sıra halinde uzamış; induzyum (varsa) teleğin orta damarından dışarı doğru açılmakta. Sporlar bilateral.
 
Yayılış:
Dünya’da 21 cins ve takriben 226 türü olan Tarakeğreltisigiller ailesi Türkiye’de 1 cins ve 1 türle temsil edilir.
 
 
Yayınlar:
 • Derrick, L.N., Jermy, A.C. ve Paul, A.M. (1987). Checklist of European Pteridophytes. Sommerfeltia Oslo 6: 1-94.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.05, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTE0"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.