Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Woodsiaceae Herter Rev. Sudamer. Bot. 9: 14 (1949)
Yaylaeğreltisigiller Türk. Bitkileri List. (2012)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Woodsiaceae
Yazarı Herter
Künyesi Rev. Sudamer. Bot. 9: 14 (1949)
Önce A. Gray [Man. Bot., ed. 2: 588 (1856)] tarafından İngilizce bir diyagnozla birlikte yayınlanan, daha sonra Almanca bir betim ve diyagnozla birlikte Diels [Nat. Pflanzenfam. [Engler ve Prantl I, 4: 158, 159 [1899)] tarafından doğru olarak yayınlanan “Woodsieae” adına atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Yaylaeğreltisigiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip cins:
Tip cins: Woodsia R.Br. (1810)
 
Betim:
Toprak veya kayada yetişen eğreltiler. Rizomlar kısa ve dik. Fıront üstte kümelenmiş, teleksi veya az teleksi. Fıront ekseni ve sap kısmı pullarla kaplı. Verimli ve verimsiz fırontlar birbirine benzer. Soruslar damar boyunca veya kenarlara yakın, yuvarlak, induzyumlu.
 
Yayılış:
Woodsiaceae (Yaylaeğreltisigiller) familyası K. Yarıküre’nin ılıman ve soğuk bölgeleri başta olmak üzere, O. ve G. Amerika ile G. Afrika’da yaklaşık 36 türle temsil edilmektedir.
 
 
Yayınlar:
 • Brown, D.F.M. (1964). A monographic study of the fern genus Woodsia. Beih. Nova Hedwigia 16: 1-156.
 • Kurita, S. (1965). Chromosome numbers and systematic position of the genus Woodsia. J. Jap. Bot. 40: 358-362.
 • Larsson, A. (2014). Systematics of Woodsia. Ferns, bioinformatics and more. 36, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.
 • Shao, Y., Wei, R., Zhang, X. ve Xiang, Q. (2015). Molecular phylogeny of the cliff ferns (Woodsiaceae: Polypodiales) with a proposed infrageneric classification. PLoS ONE 10(9): e0136318.
 • Shmakov, A.I. (2015). The new system of family Woodsiaceae. Turczaninowia 18 (2): 11-16.
 • Shmakov, A.I. (2003). Review of the family Woodsiaceae (Diels) Herter of Eurasia. Şu eserde: Chandra, S. ve Srivastava, M. (edlr.). Pteridology in the new millennium. 49-64, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Shmakov, A.I. ve Kiselev, A.Ya. (1995). A review of the family Woodsiaceae of Eurasia. 89, Altai State University Press, Barnaul.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.09, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTEy"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.